Audita izziņas

Latvijas Finanšu nozares asociācija un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija vienojas par revīzijai nepieciešamo standarta informāciju, ko izsniedz Banka, kā arī tās aprites kārtību.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk