Image

2022. gada 6. oktobrī konferenču centrā ATTA Centre norisināsies konference kapitāla tirgus ekspertiem un vietējo uzņēmumu pārstāvjiem – Baltic Capital Markets Conference, kas pulcēs investīciju kopienas profesionāļus, lai visas dienas garumā gūtu jaunas idejas, apmainītos pieredzes stāstiem un tīklotos.

Vairāk nekā 30 eksperti no investīciju bankām, konsultantu, advokātu un grāmatvedības birojiem aptvers plašu nozares tēmu loku. Pasākums nodrošinās vietējiem un ārvalstu uzņēmējiem ieskatu kapitāla tirgus nozarē un ļaus atklāt jaunas iespējas finanšu resursu piesaistē. Turklāt veiksmīgi uzņēmēji dalīsies personīgos stāstos par to, kā kapitāla tirgus ir palīdzējis viņu uzņēmuma izaugsmei.

Baltic Capital Markets Conference norisināsies četrās daļās. Pirmajā daļā tiks diskutēts par akciju tirgus tendencēm, Baltijas IPO 2021. un 2022. gadā, par akcijām kā iespēju veicināt uzņēmuma atpazīstamību. Otrā daļa aptvers tēmu par obligāciju emisiju – obligāciju tirgus tendences Baltijā, priekšrocības, kā arī praktiski padomi veiksmīgai obligāciju emitēšanai. Trešajā daļā Baltijas institucionālie investori vienosies diskusijā par privāto investoru pieaugumu iespējām. Savukārt noslēgumā, ieskats kāda ir “dzīve pirms un pēc kapitāla tirgus” – gatavošanās pirmreizējai akciju vai obligāciju izlaišanai fondu biržā, lietas, kas jāņem vērā, vērtīgi padomi uzņēmumiem, kas plāno veikt akciju vai obligāciju kotēšanu biržā, ceļvedis veiksmīgai finanšu dzīvei pēc akciju vai obligāciju izlaišanas fondu biržā.

Latvijā kapitāla tirgus potenciāls līdz šim ir nenovērtēts un nepietiekami izmantots. Kapitāla tirgus attīstība ir viena no FKTK stratēģiskajām prioritātēm. Esam intensīvi strādājuši gan paši, gan kopā ar partneriem, lai īstenotu mūsu izstrādāto 10 soļu programmu Latvijas kapitāla tirgus attīstībai. Ikviena iniciatīva, kas nozares dienas kārtībā piesaka būtiskus kapitāla tirgus jautājumus un konstruktīvās diskusijās, vērtējot arī citu valstu pieredzi, rod priekšlikumus, ir atzinīgi vērtējama un atbalstāma.

Santa Purgaile, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētāja

Aizvadītā  gada uzņēmēju augošā interese apliecina, ka kapitāla tirgus un finansējuma piesaiste caur akcijām vai obligācijām ir nozīmīga un aktuāla tēma. Vairāki kapitāla piesaistes veiksmes stāsti pierāda, ka Baltijas kapitāla tirgus un tā instrumenti kalpo kā būtisks atspēriena punkts uzņēmumu attīstībā un publiskā tēla veidošanā. Tieši šie fakti pamudināja Baltic Capital Markets Conference organizētājus apvienot Baltijas ekspertus vienuviet.

Roberts Idelsons, Signet Bank valdes priekšsēdētājs

Baltic Capital Markets Conference organizētāji ir Signet Bank, BDO Latvia un Eversheds Sutherland Bitāns. Konferenci atbalsta Nasdaq Baltija, ALTUM, Latvijas Finanšu nozares asociācija, TGS Baltics un KPMG Baltics.

Runātāju saraksts, pasākuma programma un informācija par biļetēm ir atrodama konferences mājas lapā: www.balticcapmarkconference.com

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk