Canva

Kā galveno prioritāti šim gadam 60% Latvijas uzņēmumu min izmaksu samazināšanu. Otrā un trešā biežākā atbilde – darbinieku labbūtības un kvalifikācijas celšana (51%), kā arī klientu servisa uzlabošana (49%). Tikmēr vairāk nekā puse aptaujāto uzņēmumu (52%) norāda, ka šogad plāno savā izaugsmē ieguldīt finanšu līdzekļus un lielākā daļa izaugsmi finansēs no uzņēmuma pašu līdzekļiem, liecina Swedbank veiktās aptaujas* rezultāti. Par nozīmīgām uzņēmuma prioritātēm tiek atzītas arī pieprasījuma palielināšana (42%) un jaunu produktu attīstība (39%).

Uzņēmumu prioritātes nedaudz atšķiras pa nozarēm, ņemot vērā katras jomas galvenos izaicinājumus. Piemēram, 64% ražojošo uzņēmumu galvenā prioritāte ir tieši izmaksu samazināšana, savukārt būvniecības jomā, ņemot vērā darbaspēka trūkumu, galvenā prioritāte ir darbinieku labbūtības un kvalifikācijas celšana (69%). Tā kā tirdzniecības jomas uzņēmumiem viens no galvenajiem izaicinājumiem ir pieprasījuma mazināšanās, tad prioritātes fokuss ir tieši uz izmaksu samazināšanu (65%) un tad seko darbinieku labbūtības jautājumi (50%). Arī pakalpojumu jomā strādājošiem uzņēmumiem galvenais fokuss ir izmaksu samazinājums (57%), kam seko klientu servisa uzlabošana (51%).

“Šī ziema ar nenoteiktību, resursu cenu kāpumu un daudzās nozarēs arī izejvielu trūkumu, ir aizritējusi uzņēmumiem gan pielāgojoties mainīgajiem apstākļiem, gan pārorientējot darbību. Uzņēmumu aptaujas dati norāda uz izaugsmes plāniem, jo vairāk nekā puse jeb 52% Latvijas uzņēmumu plāno ieguldīt līdzekļus savā izaugsmē. Lielākā daļa attīstībai plāno izmantot savus uzņēmuma līdzekļus, bet katrs desmitais uzņēmējs finansējumu plāno saņemt bankā. Finansējuma piesaiste kā šī gada izaicinājums ierindojas vien 7.vietā. Swedbank ir gatava atbalstīt uzņēmumus ar finansējumu un sekmēt Latvijas uzņēmumu izaugsmi,” saka Jevgēnijs Ivanovs, Swedbank Uzņēmumu pārvaldes vadītājs.

Interesanti, ka uzņēmumu vadītājiem, kuru darbinieku skaits mērāms simtos, viena no galvenajām prioritātēm ir digitalizācija un procesu automatizācija. Piemēram, uzņēmumi, kuri nodarbina līdz 9 darbiniekiem, šo kā prioritāti atzīmē tikai 27% gadījumu, savukārt, kur darbinieku skaits ir 250 un vairāk, min jau 81% uzņēmumu.

Latvijas uzņēmumu lielākie izaicinājumi

Ņemot vērā makroekonomisko, ģeopolitisko situāciju un kopumā mainīgo uzņēmējdarbības vidi, Latvijas uzņēmumi kā lielāko izaicinājumu nosauc tieši resursu pieejamību un sadārdzinājumu – atbildi minējuši 60% respondentu. Otrs biežākais izaicinājums – pieprasījuma mazināšanās (49%), bet trešais – apgrozījuma un/vai peļņas mazināšanās (48%).

Nedaudz atšķirīgs skats uz izaicinājumiem veidojas, ja aplūkojam datus dažādu nozaru griezumā. Tirdzniecības un būvniecības jomas uzņēmēji kā vislielāko izaicinājumu min pieprasījuma mazināšanos, bet kā otro biežāko – resursu pieejamību un sadārdzinājumu. Savukārt ražošanas un pakalpojumu jomas uzņēmējiem galvenais akcents saglabājas uz resursu pieejamību un sadārdzinājumu, kas palīdz uzturēt savu konkurētspēju.

*Swedbank aptauja veikta šī gada martā un aprīlī sadarbībā ar pētījumu centru SKDS, aptaujājot 750 Latvijas uzņēmumus visā Latvijā.

Papildu informācija:
Jānis Krops
Swedbank mediju attiecību vadītājs
Tālr.: 67444560, 26880381
janis.krops@swedbank.lv

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk