Image

13. jūlijā parakstītais sadarbības memorands starp Aizsardzības ministriju, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) un Latvijas Finanšu nozares asociāciju (LFNA) paredz, ka militārās nozares uzņēmumu izvērtēšanā un informācijas apmaiņā visas trīs iestādes sadarbosies daudz ciešāk. Tas nākotnē ļautu izvairīties no situācijām, kad Latvijā strādājošu aizsardzības nozares uzņēmumu, kas izturējis Aizsardzības ministrijas drošības pārbaudes un ieguvis ministrijas atļauju pakalpojumu sniegšanā vai preču ražošanā, bankas sāk atkal pārbaudīt “no nulles”. Līdz ar to tiktu mazināts birokrātiskais slogs, uzņēmumiem arī atvieglojot piekļuvi finanšu līdzekļiem.

Aizsardzība ministrs Artis Pabriks kopā ar Latijas Finanšu nozares asociācijas priekšsēdētāju Sanitu Bajāri, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāju Santu Purgaili

Kā norāda A. Pabriks, jauniem un augošiem aizsardzības industrijas uzņēmumiem ir svarīgi iegūt nepieciešamo kapitālu, lai radītu inovatīvas un eksportējamas tehnoloģijas. Tāpēc, vienojoties ar banku sektoru par informācijas apmaiņu, tiks mazināts birokrātiskais slogs vietējiem uzņēmējiem, tādējādi atvieglojot piekļuvi finanšu līdzekļiem.

Aizsardzības ministrija jau iepriekš norādījusi, ka vietējās militārās industrijas stiprināšana mazinās Latvijas aizsardzības nozares atkarību no ārvalstu piegāžu ķēdēm, savukārt sadarbība ar banku sektoru var veicināt visas nozares caurspīdīgumu un reputāciju starptautiskā līmenī, kas svarīgi potenciālajiem investoriem.

“Bruņotie spēki veiksmīgi var funkcionēt un nodrošināt Latvijas aizsardzību tikai tad, ja ir labā sazobē ar ekonomiku un, pirmkārt, ar ražošanu. Nesenā Covid krīze, kad bija nepieciešamība pēc individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, parādīja, ka daudzi starptautiskie līgumi pārstāja darboties. Tāpēc mums jāstrādā tālāk, lai šo pašmāju industriālo bāzi attīstītu,”

saka aizsardzības ministrs.

Viņš piebilst, ka katru gadu militārajai industrijai pievienojas vairāki jauni uzņēmumi, kas saistīti ar inovācijām un sadarbojas arī ar Latvijas zinātniekiem, tāpēc būtiski, ka birokrātiskais slogs nebremzē to attīstību.

“Sargs.lv” jau rakstījis, ka iepriekš daudzi Latvijas militārās industrijas ražotāji saskārušies ar Latvijā strādājošo komercbanku neieinteresētību sadarboties,  piedzīvojot gan paziņojumus par uzņēmuma kontu slēgšanu, gan kredītu atteikumus tikai tāpēc vien, ka ir militārais ražotājs.

Trīspusējā vienošanās paredz, ka kredītiestādes, turpmāk vērtējot pakalpojuma sniegšanu militārās industrijas uzņēmumiem, varēs izmantot Aizsardzības ministrijas apliecinājumus par veiktajām komersantu pārbaudēm.

Latvijas Finanšu nozares asociācijas priekšsēdētāja Sanita Bajāre atzīst, ka parakstītā vienošanās aizsardzības nozares uzņēmumiem mazinās birokrātisko slogu, atkārtoti iesniedzot dokumentus un apliecinājumus, ko jau pārbaudījusi Aizsardzības ministrija, līdz ar to process nebūs “jāsāk no nulles”.

Uz “Sargs.lv” jautājumu, vai tas nozīmē, ka nākotnē jau pārbaudītiem militārās industrijas uzņēmumiem netiks atteikta, piemēram, konta atvēršana vai kredīta pieteikums, S. Bajāre gan norāda – vienošanās neietekmē konkrētās bankas risku politiku, jo lēmumu katra banka pieņem individuāli.

“Taču šādas sadarbības formas esamība vairo mieru un sapratni tām bankām, kas ir gatavas strādāt ar militāro industriju, jo notiks informācijas apmaiņa ar Aizsardzības ministrijas speciālistiem. [..] es gan nevaru apsolīt, ka tās būs visas bankas un, iespējams, klientam neizdosies atvērt kontu konkrētajā bankā un būs jāmeklē cits sadarbības partneris,”

viņa stāsta.

Tikmēr banku uzrauga – Finanšu un kapitāla tirgus komisijas – padomes priekšsēdētāja Santa Purgaile cer – izveidotais mehānisks nodrošinās, ka visas puses zina, kādi soļi ejami, lai uzņēmumi nonāktu pie rezultāta – finanšu pakalpojuma pieejamības un kreditēšanas.

“Ir būtiski, ka finanšu sektors jūtas drošs, ir mazāk birokratizēts un strādā Latvijas ekonomikas interesēs. [..] Svarīgi, lai mūsu valsts ir droša, aizsargāta ar mūsu uzņēmēju palīdzību, kuri var piedāvāt aizsardzības līdzekļus un to, kas vitāli nepieciešams Latvijas drošībai. Uzraudzīsim, lai izveidotais mehānisms, strādā kā labi ieeļļots Šveices pulkstenis,”

viņa saka.

Aizsardzības ministrija saskaņā ar likumos sniegtajām pilnvarām pastāvīgi veic padziļinātu militārajā komercdarbībā iesaistīto personu pārbaudi, kā arī saņem drošības dienesta atzinumus, kas var sniegt  kredītiestādēm papildus pārliecību par Aizsardzības ministrijas licencēto komersanta godprātību un uzticamību.

Aizsardzības ministrija uzsver, ka informācijas apmaiņas procesā tiks ievērotas visas nacionālajos un starptautiskajos normatīvos noteiktās prasības attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību, kā arī drošu ierobežotas pieejamības vai klasificētas informācijas apriti.

Tāpat A. Pabriks norāda, ka Aizsardzības ministrija pēdējo gadu laikā ir izveidojusi veiksmīgu sadarbību ar Latvijas militāro industriju, kas sniedz ieguldījumu inovācijās un nozares eksportā.

Vietējās industrijas uzņēmēji aktīvi izstrādā jaunas tehnoloģijas, piedaloties gan Aizsardzības ministrijas rīkotos, gan arī starptautiskos grantu konkursos, pētniecības programmās un dažāda veida inovāciju pasākumos.

 

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk