Image

Attīstības finanšu institūcija ALTUM uzņēmējiem, kuriem radušās objektīvas grūtības ar kredītiestādēs uzņemto saistību izpildi, piedāvās kredīta garantijas, kas ļaus bankām atlikt pamatmaksājumu summas uz laiku līdz diviem gadiem, kā arī piesaistīt garantiju esošiem finanšu pakalpojumiem. Savukārt uzņēmumiem, kuriem būtiski mazinājies darbības apjoms un nepieciešami papildu resursi darbības uzturēšanai, tiks piedāvāti apgrozāmo līdzekļu aizdevumi ar atvieglotiem nosacījumiem.

Jauno atbalsta programmas noteikumus, kurus izstrādāja Ekonomikas ministrija un ALTUM, šodien, 19. martā, apstiprināja Ministru kabineta ārkārtas sēdē. Plānots, ka abi finanšu instrumenti sāks darboties pēc saskaņošanas ar Eiropas Komisiju, orientējoši līdz marta beigām. Garantijām paredzēts finansējums 50 miljonu eiro apmērā, kas ļaus bankām restrukturizēt aizdevumus par kopējo summu par vairāk nekā 700 miljoniem eiro. Savukārt tiešo aizdevumu programma būs pieejama visu veidu uzņēmumiem, kuriem šā brīža krīzes apstākļos mazinājušies ikdienas darbības nodrošināšanai nepieciešamie līdzekļi. Aizdevumos uzņēmumiem  ALTUM piešķirs kopumā 200 miljonus eiro.

Svarīgi:

 • Abi ALTUM piedāvātie finanšu instrumenti paredzēti tikai vīrusa Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem;
 • Lai saņemtu ALTUM atbalstu, uzņēmumam jāpierāda, ka atbalsts palīdzēs pārdzīvot krīzi un sekmīgi turpināt saimniecisko darbību.

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

“Kopīgi ar valdību un bankām operatīvi palīdzēsim uzņēmumiem pārvarēt grūtības, kas šobrīd rodas gan pārtrauktu piegāžu līgumu dēļ, gan būtiski krītoties pārdošanas apjomiem vai vispār apturot ražošanu, kas attiecīgi neļauj pilnā vai daļējā apmērā veikt kredīta maksājumus kredītiestādei, kā arī norēķināties ar piegādātājiem, darbiniekiem un veikt citus kārtējos maksājumus. Mūsu sniegtais atbalsts uzņēmumiem kalpos kā drošības spilvens, kas palīdzēs pārdzīvot krīzes laiku, veicinot iespējami ātrāku finanšu veselības atgūšanu pēc tam, kad situācija pasaulē būs normalizējusies. Par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem aicinu interesēties, zvanot uz ALTUM, savukārt par garantiju kredīta brīvdienām – savlaicīgi vērsties pie savas bankas.”

Papildu informācija par kredīta brīvdienu garantijām:

Kredīta brīvdienu garantijas risinājums paredzēts gan maziem un vidējiem uzņēmumiem,  gan lieliem uzņēmumiem, kas uzņemto saistību atmaksas grūtībās nonākuši tieši Covid-19 izplatības dēļ, un kuru zaudējumi tā dēļ pārsniedz pusi no reģistrētā pamatkapitāla. 

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

 “ALTUM garantija tiks izsniegta situācijās, kad uzņēmumam Covid-19 izraisītās krīzes ietekmē nav iespējams segt esošās kredītsaistības un banka ir gatava atlikt uz laiku pamatsummas maksājumus vai   pagarināt atmaksas termiņu, kā arī piesaistīt garantiju esošiem finanšu pakalpojumiem. Pēc būtības mūsu garantija uzņēmumiem kalpos kā drošības spilvens, kas palīdzēs pārdzīvot krīzes laiku un veicinās iespējami ātru finanšu veselības atgūšanu pēc tam, kad situācija pasaulē būs normalizējusies. Lai saņemtu garantiju, aicinām uzņēmējus laicīgi vērsties pie savas bankas, lai kopīgi izvērtētu situāciju.  Gadījumos, kad būs nepieciešama valsts garantija, komercbanka pati sazināsies ar mums, lai saskaņotu nepieciešamos dokumentus. ALTUM garantijas izsniegšana notiks maksimāli raiti – piecu dienu laikā pēc bankas pieteikuma saņemšanas.”

Svarīgākais par ALTUM kredīta brīvdienu garantiju:

 • Garantiju piešķirs, ja uzņēmums ir ekonomiski dzīvotspējīgs, kā arī kredītiestāde ir apliecinājusi, ka likviditātes atbalsts ir nepieciešams Covid-19 ietekmes rezultātā;
 • Tā segs līdz 50 % no finanšu pakalpojuma summas (atlikuma garantijas piešķiršanas brīdī),
 • garantijas maksimālais termiņš ir līdz 2 gadiem;
 • Garantijas maksimālā summa ir līdz 5 miljoniem eiro;
 • Apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem garantija būs piemērojama gan jaunām kredītsaistībām, gan arī restrukturizējot esošās kredītsaistības;
 • Garantija paredzēta visām uzņēmējdarbības nozarēm, vienlaikus ievērojot noteiktos valsts atbalsta nozaru ierobežojumus, piemēram, azartspēles, finanšu starpniecība, ieroču tirdzniecība un citas.

Papildu informācija par apgrozāmo līdzekļu aizdevumu

Finansējums ar samazinātām nodrošinājuma prasībām būs pieejams uzņēmumiem, kuriem šī brīža krīzes apstākļos mazinājušies ikdienas darbības nodrošināšanai pieejamie līdzekļi. ALTUM aizdevumos uzņēmējiem plāno kopumā piešķirt līdz 200 miljoniem eiro.

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

“Covid-19 izplatības ietekmē daudzu uzņēmumu un to darbinieku ekonomiskā situācija īsā un vidējā termiņā var būtiski pasliktināties. Tas savukārt var radīt arī ilgtermiņa sekas, apdraudot parastos apstākļos dzīvotspējīgu uzņēmumu izdzīvošanu. Tāpēc šādiem dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, kuriem šī brīža krīzes situācijā finansējums nav pieejams, kopā ar Ekonomikas ministriju esam izstrādājuši risinājumus, kas palīdzēs pārdzīvot krīzes laiku, lai atgrieztos pie ierastiem darbības apjomiem pēc tam, kad situācija ar Covid-19 izplatību Latvijā un pasaulē būs normalizējusies. Par apgrozāmo līdzekļu aizdevumu aicinu interesēties, zvanot uz ALTUM.”

Aizdevumi pieejami visu nozaru uzņēmumiem, izņemot valsts atbalstam ierobežotās nozares, piemēram, azartspēles, finanšu starpniecība, ieroču, tabakas, alkohola tirdzniecība u.c.

Svarīgākais par ALTUM aizdevumu apgrozāmajiem līdzekļiem:

 • Aizdevumu piešķirs, ja uzņēmums ir ekonomiski dzīvotspējīgs, kā arī uzņēmums var pierādīt, ka atbalsts ir nepieciešams Covid-19 ietekmes dēļ, kā arī to, ka papildu finansējums palīdzēs atgūties un sekmīgi turpināt saimniecisko darbību, pārvarot finanšu rādītāju kritumu Covid-19 ietekmes rezultātā;
 • Finansējums pieejams MVU, kā arī lieliem komersantiem, tai skaitā lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarēs;
 • Aizdevuma summa ir līdz 1 miljonam eiro, bet ne vairāk kā divkāršs uzņēmuma izmaksātais kopējais atalgojuma apjoms (t.sk. sociālās iemaksas) 2019. gadā vai pamatots nepieciešamais likviditātes apjoms darbības nodrošināšanai turpmākiem 18 mēnešiem MVU vai 12 mēnešiem lielajiem saimnieciskās darbības veicējiem;
 • Aizdevuma termiņš ir līdz 3 gadiem, aizdevuma atmaksas uzsākšanu var atlikt līdz 12 mēnešiem;
 • Aizdevumam ir būtiski samazinātas nodrošinājuma prasības, ņemot vērā uzņēmuma aktīvus, kā arī samazināta % likme;
 • Aizdevumi tiks izsniegti līdz 2020. gada 31.decembrim.

Pieteikumus valsts atbalsta programmu finansējuma saņemšanai un nepieciešamos dokumentus klienti varēs iesniegt tikai elektroniski portālā mans.altum.lv. Konsultācijas pieejamas pa tālruni ierastajos klientu apkalpošanas laikos.

Aktuālā informācija par visiem ALTUM piedāvātajiem finanšu instrumentiem un īstenotajām atbalsta programmām ir aplūkojama gan ALTUM interneta vietnē www.altum.lv, gan ALTUM sociālo tīklu kontos: Facebook, Twitter, LinkedIn un YouTube.

Papildu informācijai:

Sandra Eglīte

ALTUM sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 26577810

sandra.eglite@altum.lv

Par ALTUM

Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas. 2017. gada jūnijā ALTUM saņēma starptautiskās kredītreitingu kompānijas Moody’s ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 valsts kapitālsabiedrībai, kas apliecina ALTUM stabilo finanšu situāciju. Savukārt 2017. gada 24. oktobrī ALTUM obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū – biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. ALTUM saņēma Nasdaq Baltic Awards 2019 balvu nominācijā “Biržas gada notikums Latvijā”.

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk