Image

Latvijas mazie un vidējie uzņēmumi, salīdzinot ar uzņēmumiem pārējās Baltijas valstīs, ir visoptimistiskāk noskaņotie – 47% no tiem plāno mainīt savu biznesa modeli atbilstoši jaunajai situācijai vai ir to jau izdarījuši, bet 26% vēl šogad plāno paplašināt uzņēmējdarbību, noskaidrots Luminor bankas aptaujā.

Vairums uzņēmumu šajā laikā ir apturējuši visus iecerētos attīstības plānus, taču Latvijā ir vislielākais to uzņēmēju īpatsvars, kas tomēr 2020. gadā plāno attīstīt un paplašināt savu biznesu – tā apgalvojuši 26% Latvijas mazo un vidējo uzņēmēju, kamēr Lietuvā par attīstību šogad domā tikai 12%, bet Igaunijā – 13% uzņēmumu. 

„Latvijas mazie un vidējie uzņēmumi uz nākotni raugās ar lielāku optimismu un ir gatavāki jauniem izaicinājumiem – iespējams, tādēļ ka Latvijā noteiktie ierobežojošie pasākumi bija mazāk stingri, tāpēc ļāva uzņēmējiem saglabāt pārliecību par nākotni. Aptaujā noskaidrojām, ka 47% Latvijas uzņēmēju koronavīrusa dēļ plāno veikt izmaiņas uzņēmējdarbības modelī vai ir tās jau ieviesuši, tikmēr Igaunijā pielāgoties situācijai ir gatavi 38% uzņēmumu, bet Lietuvā tikai 22%. Ārkārtas situācijā daļai uzņēmumu vienīgā iespēja izdzīvot bija, pārorientējot vai attīstot savu darbību interneta vidē. Aptaujas rezultāti liecina, ka uzņēmēji jau īsteno vai plāno īstenot nepieciešamos pasākumus e-komercijas uzlabošanai, izmantojot tiešsaistes tirdzniecības vietas vai pašiem izveidojot savu interneta veikalu,”

 – norāda Kerli Gabrilovica, Luminor vadītāja Latvijā.

Pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, 24% Latvijas uzņēmēju ir sākuši aktīvāk izmantot sociālos tīklus, 14% sākuši piedāvāt piegādi mājās, kā arī veikuši dažādus citus individuāli izstrādātus uzlabojumus.

Vienlaikus apmēram 65% mazo un vidējo uzņēmēju Baltijā paredz pārdošanas apjomu kritumu 2020. gadā, tomēr viedoklis par to, kura no koronavīrusa izraisītajām sekām atstāj vislielāko ietekmi uz uzņēmējdarbību, Baltijas valstu uzņēmēju starpā atšķiras. Latvijas mazie uzņēmumi uzskata, ka viņus visvairāk ietekmējusi neskaidrība pasaules ekonomikā – to norādījuši 40% respondentu Latvijā, 47% Igaunijā un tikai 17% Lietuvā. Tāpat Latvijā 23% uzņēmumus ietekmējuši traucējumi piegādes ķēdēs, bet tikai 16% kā būtiskāko vīrusa ietekmi min ārkārtas situācijas laikā noteiktos darbības ierobežojumus. Tikmēr Lietuvā šie ierobežojumi atstājuši vislielāko ietekmi uz uzņēmējdarbību – tā norādīja 35% Lietuvas respondentu.

*Luminor bankas aptauja tika veikta 2020. gada aprīļa beigās sadarbībā ar socioloģisko pētījumu aģentūru Norstat, aptaujājot vairāk nekā 600 Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mazos un vidējos uzņēmumus ar apgrozījumu līdz 5 miljoniem eiro.

 

Papildu informācija:

Inese Kronberga

Luminor sabiedrisko attiecību vadītāja

Tālr.: 29215409

E-pasts: Inese.Kronberga@luminorgroup.com

 

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk