Image

Puse jeb 50% Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu no pēdējo divu mēnešu ārkārtas situācijas guvuši mācību, ka nepieciešams uzkrāt vairāk rezerves līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, noskaidrots Luminor veiktajā mazo un vidējo uzņēmēju aptaujā. Tāpat uzņēmēji ir apņēmušies arī turpmāk pievērst vairāk uzmanības higiēnai darbavietā.

Aptauja liecina, ka biežākās uzņēmēju atziņas pēc diviem ārkārtas situācijā pavadītiem mēnešiem ir saistītas ar nepieciešamību uzkrāt vairāk rezerves līdzekļu, kā arī rūpēties par higiēnu un darbinieku drošību. Latvijā 36% uzņēmēju atzina, ka jāpievērš lielāka uzmanība higiēnas prasībām darbavietā, un 27% izteica apņemšanos turpmāk aktīvāk uzkrāt aizsardzības līdzekļus darbinieku drošībai.  

Salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm, visvairāk no ārkārtas situācijas mācījušies ir Latvijas un Lietuvas uzņēmēji. Tikmēr Igaunijā ir lielāks īpatsvars to uzņēmēju, kas no ārkārtas situācijas nav guvuši nekādas atziņas – šādu atbildi sniedza 32% respondentu Igaunijā, bet Latvijā 15% un Lietuvā tikai katrs desmitais.

“Ikdienā strādājot ar visdažādāko nozaru uzņēmējiem, redzam, ka ārkārtas situācija lielākajai daļai ir likusi izvērtēt līdzšinējo darbību un padarīt uzņēmumu efektīvāku. To pierāda arī mūsu veiktā aptauja – teju visi aptaujātie uzņēmēji ņem vērā gūtās mācības un aktīvi turpina strādāt, lai pēc iespējas ātrāk atgūtos no grūtībām, un tikai 3% ir skeptiski un uzskata, ka vairs nekad neatgūs tādu darbības līmeni, kāds tiem bija pirms Covid-19,”

 – secina Ilze Zoltnere, Luminor Korporatīvā departamenta vadītāja.

Lai veiksmīgāk pārvarētu ārkārtas situācijas radītos sarežģījumus, I. Zoltnere uzņēmējiem, pirmkārt, iesaka atrast veidus, kā strādāt efektīvāk un izmantot e-komercijas iespējas, otrkārt, neizmantot ātrus un īstermiņa risinājumus maksājumu samazināšanai, treškārt, atteikties no liekiem izdevumiem un neveidot preču krājumus, ceturtkārt, ņemt vērā saistības ar bankām vai citām finanšu institūcijām – grūtībās nonākušiem uzņēmumiem tiek piedāvāti dažādi rīcības plāni un atbalsta pasākumi.

“Galvenais, lai uzņēmējs laicīgi pie mums vēršas un nenogaida pēdējo brīdi, kad problēmas jau ir daudz grūtāk risināt,”

 – uzsver I. Zoltnere.

*Luminor bankas aptauja tika veikta 2020. gada aprīļa beigās sadarbībā ar socioloģisko pētījumu aģentūru Norstat, aptaujājot vairāk nekā 600 Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mazos un vidējos uzņēmumus ar apgrozījumu līdz 5 miljoniem eiro.

 

Papildu informācija:

Inese Kronberga

Luminor sabiedrisko attiecību vadītāja

Tālr.: 29215409

E-pasts: Inese.Kronberga@luminorgroup.com

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk