Image

Luminor banka piešķīrusi finansējumu 8,7 miljonu eiro apmērā no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu  izbūvei Ventspilī. Tas ir pirmais šāda veida vides projekts Latvijā un vienīgais, kas ir atbalstīts 2014. – 2020. gada plānošanas periodā ES fondu atbalsta programmu ietvaros. To īstenos pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts.

Projekta kopējās izmaksas ir 21.9 miljoni eiro; Luminor piešķirtais aizdevums galvenokārt tiks izmantots iekārtu iegādei un būvniecībai. Projekts tiek īstenots arī ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu.

“Kamēr citi vēl tikai domā kā ieviest ES Regulas, lai aizsargātu, uzlabotu un saglabātu vides kvalitāti, sekmētu aprites ekonomikas principus un iespējami efektīvi izmantotu resursus, Ventspils labiekārtošanas kombināts jau īsteno pirmo projektu, un tas būs pirmais šāda veida projekts Latvijā. Tas veicinās lietderīgu atkritumu apsaimniekošanu Ventspilī un atbalstīs Latvijas mērķi samazināt izgāztuvju atkritumu apjomu. Esam gandarīti būt daļa no šīs iniciatīvas, jo atbalsts vides aizsardzības, ilgtspējas un energoefektivitātes uzlabošanas projektiem šobrīd ir viena no bankas prioritātēm,”

sakaIlze Zoltnere, Luminor Korporatīvā departamenta vadītāja.

Projekts paredz no nešķirotiem sadzīves atkritumiem sagatavota kurināmā  sadedzināšanu ar enerģijas atguvi, nodrošinot atkritumos esošu energoresursu atgriešanu tautsaimniecībā kā siltumenerģiju un elektroenerģiju un apglabājamā atkritumu apjoma samazināšanu. 

“Projekts ir nozīmīgs ne tikai Ventspils atkritumu apsaimniekošanas reģiona ietvaros, bet arī blakus esošajiem atkritumu apsaimniekošanas reģioniem un nozarei kopumā. Pēdējo 3 gadu laikā, cieši sadarbojoties ar Ventspils pilsētas pašvaldību, esam gatavojušies atkritumu reģenerācijas iekārtas būvniecībai un koģenerācijas iekārtu uzstādīšanai, lai uzsāktu siltuma un elektroenerģijas ražošanu. Luminor finansējums mums ir būtisks atbalsts, lai projektu īstenotu. Jaunā koģenerācijas stacija ļaus pārtraukt ogļu katla darbību, kurš esošajā katlumājā daļēji nodrošina siltuma un tehnoloģiskā tvaika ražošanu, tādējādi pilnībā atsakoties no fosilā kurināmā izmantošanas Ventspilī, kā arī samazināt poligonos apglabājamo atkritumu apjomu,”

stāstaSIA Ventspils labiekārtošanas kombināta valdes priekšsēdētājs Gaitis Celms.

Eiropas Savienība ir vienojusies par stingrākām prasībām attiecībā uz atkritumu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu, izvirzot dalībvalstīm mērķi līdz 2035. gadam panākt, lai 65% no sadzīves atkritumiem tiktu izmantoti atkārtoti vai pārstrādāti, un tikai 10% no atkritumiem – noglabāti atkritumu poligonos.

Šobrīd Latvijā mazāk nekā 50% no cietajiem sadzīves atkritumiem pārstrādā, un lielākā daļa tiek apglabāta zemē. Viena no atkritumu pārstrādes iespējām ir “enerģijas reģenerācija”, kas nozīmē tādu atkritumu sadedzināšanas iekārtu izveidi, kurās ir augsts efektivitātes līmenis. Šobrīd Latvijā nav īpaši būvētas atkritumu sadedzināšanas rūpnīcas, kamēr Igaunijā un Lietuvā jau ir lielas ražotnes.

Par pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts

Ventspils labiekārtošanas kombināts dibināts 1994.gadā, un tas ir 100% pašvaldības īpašumā esošs uzņēmums, kas sniedz plaša profila pakalpojumus. Viens no uzņēmuma pamatdarbības veidiem ir atkritumu apsaimniekošana Ventspils pilsētā un atsevišķos novados, kas veido aptuveni 40% no uzņēmuma ieņēmumiem. Atkritumu apsaimniekošanas darbības ietver sadzīves un citu atkritumu veidu savākšanu un transportēšanu, atkritumu šķirošanu un deponēšanu uzņēmuma īpašumā esošajā poligonā. Uzņēmums nodrošina arī ielu un teritoriju labiekārtošanu un uzturēšanu, mehanizēto tīrīšanu un cita veida pakalpojumu sniegšanu.

Par Luminor

Luminor ir vadošā neatkarīgā banka Baltijas valstīs un trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs reģionā. Mēs nodrošinām finanšu pakalpojumus privātpersonām, ģimenēm un uzņēmumiem. Tāpat kā Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tirgi, mēs esam jauni, dinamiski un vērsti uz nākotni. 

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk