Image

AS Expobank valdes loceklis Vasilijs Karpovs

Pandēmijas radītā ietekme uz ekonomiku un tautsaimniecību veicinājusi pieprasījumu pēc faktoringa. Ja aizvadītā gada beigās Latvijas faktoringa portfelis sastādīja 136,9 miljonus eiro (par 15,3% mazāk kā 2019. gada beigās), tad šī gada 1. ceturksnī rādītājs sasniedza jau 147 miljonus eiro, bet 2. ceturksnī – 172 miljonus eiro. Valstī noteiktie ierobežojumi, kas skāruši tirdzniecību un citus sektorus, ietekmējuši arī rēķinu apmaksas iespējas, un šādos gadījumos faktorings ir piemērots risinājums.

Attiecības starp preču tirgotāju un pircēju

Biznesa darbības ierobežojumu dēļ var rasties kavējumi rēķinu apmaksā un faktorings, kas būtībā nozīmē bankas finansējumu pret rēķinu, palīdz saglabāt attiecības un turpināt sadarbību starp preces vai pakalpojuma sniedzēju un pircēju. Ar bankas palīdzību pārdevējs uzreiz saņem apmaksu par savu preci (līdz 90% no rēķina summas), bet, kad pienāk rēķina apmaksas termiņš, pircējs maksā, nevis preču piegādātajam, bet bankai. Atlikušo summu pārdevējs saņems, kad pircējs veic pilno rēķina apmaksu. Jāņem vērā, kā banka ietur pret rēķinu jau izsniegto finansējumu un izmaksas no rēķina apmaksas summas, bet atlikušo summu pārskaita faktoringa ņēmējam.

IKP pieaugums veicina pieprasījumu

Faktoringa portfeli palielinājusi ne tikai pandēmijas ietekme, bet arī straujais IKP pieaugums – eksperti jau pauduši, ka, neraugoties uz mājsēdi, IKP šogad varētu sasniegt iepriekš prognozētos 5%, kā arī nākamajā gadā ekonomikas izaugsme var sasniegt 5%. Palielinoties tirdzniecības apjomiem, rodas nepieciešamība arī pēc finansējuma un faktorings ļauj saglabāt finanšu plūsmas pietiekamību. Ideālā gadījumā, ja pircēji vai partneri jau savlaicīgi var prognozēt, ka pastāv riski īstermiņa norēķiniem, preču vai pakalpojumu sniedzējs var izrakstīt rēķinu ar garāku apmaksas termiņu, bet līdzekļus saņemt no bankas uzreiz.

Risinājums uzņēmumiem, kuriem nav ieķīlājamo aktīvu

Lielajiem uzņēmumiem ir plašākas iespējas saņemt kredītu vai kredītlīniju, pateicoties esošam nodrošinājumam – aktīviem, ko var ieķīlāt bankā u.tml. Turpretī faktorings tik pat labi ir piemērots labs risinājums uzņēmumiem, kuru rīcībā nav šādu aktīvu. Faktorings ir piemērots gan lielajiem uzņēmumiem gan MVU. Nozīme nav rēķinu summai, bet gan to skaitam, jo katrā rēķina apstrāde aizņem zināmo laiku. Bankai jāiegulda vienlīdzīgs darbs, lai apkalpotu gan rēķinu par 100 eiro, gan par 100 000 eiro.

Vērtē finanšu situāciju un sadarbību ar klientiem

Lemjot par to, vai piešķirt faktoringa pakalpojumu, banka analizē klienta finanšu stāvokli, kā arī vērtē potenciālos pircējus. Faktoringa būtība paredz, ka gadījumā, ja banka izsniedz finansējumu pret rēķinu, ir būtiski, lai rēķins tiktu apmaksāts noteiktajā termiņā un pilnā apmērā. Tas ir atkarīgs tieši no pircēja. Vēl tiek vērtēta arī sadarbības vēsture, proti, bankai ir svarīgi, lai klientam jau ir izveidojusies pozitīva sadarbība ar viņa klientiem – tas palīdz analizēt arī samaksas disciplīnu pagātnē.

Arī uzņēmumiem ar kredītu vai kredītlīniju

Būtiski piezīmēt, ka faktoringu var izmantot arī uzņēmumi, kuriem jau ir kredītsaistības, turklāt, šiem pakalpojumiem nav jābūt no vienas bankas – kredīts var būt vienā bankā, bet faktorings – citā. Patiesībā, uzņēmumiem, kuriem jau ir kredīts, faktorings var kalpot kā papildus finansējuma rīks, lai optimizētu naudas plūsmu un apgrozāmos līdzekļus. Protams, tas ir jāsaskaņo ar finanšu iestādi, ar kuru sadarbība tika uzsākta ātrāk. Juridiski iespējams arī nodalīt tos debitorus, kuri veiks maksājumus faktoringa ietvaros.

Iekšzemes un eksporta faktorings

Bankas, tostarp arī AS Expobank, piedāvā gan iekšzemes, gan eksporta faktoringu. Arī finanšu institūcijai Altum, ar kuru sadarbojamies, ir programmas, kas paredz tieši atbalstu eksportētājiem un ko var izmantot faktoringa gadījumos. Būtiskākā atšķirība starp abiem faktoringa veidiem ir tāda, ka iekšzemes faktoringa klienti preces vai pakalpojumus pārdod pircējiem Latvijā. Eksporta faktoringa gadījumā, kā jau pasaka nosaukums, klienti atrodas ārvalstīs. Izvērtējot eksporta faktoringa pieprasījumus, paliek augstāki juridiskie un AML riski.

Disciplinē klientu maksājumus

Neraugoties uz to, ka pēdējos ceturkšņos faktoringa portfelis Latvijā ir palielinājies, joprojām ir vieta izaugsmei. Iespējams, ne visi apzinās priekšrocības, ko šāds pakalpojums sniedz. Papildus finanšu plūsmas stabilitātei, faktorings zināmā mērā palīdz disciplinēt preču un pakalpojumu saņēmējus. Ja klientam jāveic maksājums bankai, nereti ir pavisam cita attieksme – maksājumi tiek veikti savlaicīgi un ir ievērotas visas prasības. Neviens uzņēmums taču nevēlas sabojāt savu reputāciju vai maksājumu vēsturi sadarbībā ar banku.

Mainīgajos pandēmijas apstākļos, kad ir sarežģīti veikt ilgtermiņa prognozes un novērtēt visus riskus, faktorings ir piemērots finanšu instruments, kas ļauj plānot un turpināt darbību ilgtermiņā, neatkarīgi no ierobežojumiem. Šobrīd, kad liels skaits uzņēmumu saskaras ar samaksas termiņu neievērošanu, ko rada traucējumi un pārrāvumi loģistikas ķēdē, šāds instruments ir īpaši svarīgs un nepieciešams

 

Papildu informācijai:
Anna Stabņikova
AS Expobank sabiedrisko attiecību un mārketinga vadītāja
26189214, anna.stabnikova@expobank.eu

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk