Image

Lai gan fizisko personu kredītu apvienošanas pakalpojums kļūst aizvien populārāks, daudzi uzņēmumu vadītāji un īpašnieki joprojām nenovērtē refinansēšanas iespējas juridiskām personām pietiekami augstu. Refinansēšana zināmā mērā nozīmē uzņēmuma saistību restartu un jaunas iespējas saņemt izdevīgāku finanšu risinājumu savam uzņēmumam.

Kādos gadījumos uzņēmums var izmantot refinansēšanas iespēju? Kopumā tā var būt jebkura situācija, kad neapmierina esošās attiecības ar savu banku vai bankām. Ir gadījumi, kad esošā banka nevēlas mainīt kredītsaistību nosacījumus, lai gan situācija klienta pusē ir būtiski mainījusies. Tāpat refinansēšana var būt lietderīga, ja uzņēmums vēlas aizņemties papildus finansējumu vai atbrīvot daļu no nodrošinājuma, bet esošā banka dažādu risku apsvērumu dēļ to nevar vai nevēlas darīt.

Ja kredītsaistības ir vairākās bankās

Saistību restarts jeb refinansēšana var būt lietderīga arī gadījumos, ja uzņēmumam ir kredītsaistības vairākās bankās. Ar refinansēšanas palīdzību kredītus vai kredītlīnijas iespējams apvienot vienā, tādejādi atvieglojot uzņēmuma iekšējo uzskaiti, vienkāršojot naudas plūsmas sadali, kā arī ērtāk kontrolējot nodrošinājumus un apdrošināšanas jautājumus. Operējot ar vairākām bankām vienlaikus, jāatceras, ka katrai bankai būs atsevišķi jāiesniedz arī finanšu pārskats, jāpilda katras bankas īpašie nosacījumi un jāseko vairākiem izpildes termiņiem, kas nozīmē lielāku laika un cilvēkresursu tērēšanu, nekā apvienošanas gadījumā. Kopumā refinansēšana lielā mērā nozīmē arī uzņēmuma naudas plūsmas optimizēšanu. Tāpat jāatceras, ka kredītu apvienošanai uzņēmējam nav jāizvēlas kāda no bankām, kurā viņš jau saņem ikdienas pakalpojumus, tā var būt arī pavisam cita banka, kurā attiecīgais uzņēmums šobrīd vēl nav klients.

Citas bankas viedoklis

Bankas klientam vienmēr ir tiesības pajautāt viedokli citam tirgus dalībniekam, citai bankai. Piemēram, ja mūsu īpašumā ir dzīvoklis, kurš vairs neapmierina mūsu vajadzības, un mēs vēlamies iegādāties citu, lielāku, gaišāku vai citā atrašanās vietā, mēs apskatām vairākus citu mājokļu variantus, nevis piekrītam pirmajam piedāvājumam. Taču gadījumā ar bankām mēdzam aizmirst par šādu iespēju. Nesalīdzinot bankas, uzņēmējs nekad neuzzinās, vai citam pakalpojumu sniedzējam nav atšķirīga risku politika un attiecīgi – citādāks viedoklis par klienta finanšu stāvokli un attīstības perspektīvām.

Iespēja atbrīvot daļu no nodrošinājuma

Refinansēšana var sniegt uzņēmumam vairākus būtiskus ieguvumus. Pirmkārt, kas nav mazsvarīgi – sniegt iespēju ietaupīt laika un cilvēkresursus, ko varētu veltīt uzņēmējdarbības attīstīšanai. Otrkārt, finanšu restarta rezultātā uzņēmums var iegūt arī finanšu izdevīgumu, piemēram, izdevīgāku kreditēšanas nosacījumu formā. Treškārt, iespējams saņemt papildus finansējumu vai atbrīvot kādu no nodrošinājumiem, kas tiktu izmantots kreditēšanā, un novirzīts citiem biznesa attīstības plāniem.

Expobank 30 gadu pieredze liecina, ka situācijas, kādās uzņēmumi izvēlas refinansēšanu, var būt visdažādākās un katrs gadījums tiek skatīts individuāli. Būtiskākais, lai uzņēmumam būtu saprotama un pieņemama kredītvēsture un atbilstošs finanšu stāvoklis. Taču, kā jau minēju, banku kredītpolitika mēdz būt atšķirīga, tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas noteikti jāveic salīdzinājums.

Izmaksu optimizācijas sekmēšana

Lai gan pagaidām par refinansēšanu, kā vienu no finanšu instrumentiem, runā salīdzinoši maz, uzskatot, ka tas var norādīt uz problēmām uzņēmumā, patiesībā tā ir normāla prakse, kas sekmē parasti izmaksu vai naudas plūsmas optimizāciju. No refinansēšanas nav jābaidās, tieši pretēji – tas var būt risinājums, kas kompānijai palīdz “vieglāk elpot” un spert soļus tuvāk attīstības mērķiem.

Atvieglota pārkreditēšanas kārtība starp virkni banku

Tāpat runājot par pārkreditēšanu, jāatgādina, ka jau vairākus gadus (kopš 2018. gada 1. jūnija) ir spēkā Latvijas Finanšu nozares asociācijas biedru parakstīts sadarbības līgums par atvieglotu pārkreditēšanas kārtību. Līguma nosaka, ka, veicot saistību pārkreditēšanu šo banku starpā, sadarbības noteikumi jau būs skaidri un papildu vienošanās ar klientu un abām iesaistītajām bankām nebūs jāparaksta. Atvieglotais darījuma noformēšanas process attiecas arī uz juridiskām personām (t.sk. ar nodrošinājumu komercķīlu). Sadarbības līgumā noteiktā kārtība tiek piemērota  tikai refinansēšanas darījumos, kuri neietver jauna nekustamā īpašuma iegādi vai sarežģītas situācijas.

Papildu informācijai:
Anna Andina
AS Expobank sabiedrisko attiecību un mārketinga vadītāja
26189214, anna.andina@expobank.eu

 

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk