Image

Pandēmija un tās radītie ierobežojumi, kas daļai sabiedrības ietekmēja ieņēmumus, apliecināja, cik liela nozīme ir uzkrājumiem – gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. Taču, veidojot uzkrājumus, ir būtiski izvērtēt, kādu riska pakāpi cilvēks ir gatavs uzņemties. Ar to ir jāsāk. Nākamais solis ir bankas un tās piedāvāto nosacījumu izvēle. Ja noguldītāji izvieto savus uzkrājumus bankās, kuras finansē vietējo Latvijas uzņēmumu attīstību, proti, pēc rūpīgas projekta analīzes aizdod līdzekļus tā realizētājiem, ieguldītā nauda ilgtermiņā sniedz pievienoto vērtību uzņēmumam un valstij kopumā. Tāpat vērts salīdzināt piedāvātos risinājumus, lai uzglabātā nauda pelnītu, nevis radītu papildus izmaksas.

Noguldījumi kā braukšana ar velosipēdu

Riska pakāpes izvēli var salīdzināt ar pirmajiem bērnu mēģinājumiem riteņbraukšanā – sākumā vienmēr velosipēdam tiek pievienoti papildus ritenīši, kas garantē drošību. Banku sektorā velosipēds ar drošības riteņiem ir termiņnoguldījums – ar zemu risku un tādejādi ar zemāku ienesīgumu, bet tajā pašā laikā ar augstu drošības līmeni. Iegūstot iemaņas, bērns sāks braukt ātrāk un ritenīši tiks noņemti. Beigu beigās, iespējams, prasmes attīstās tik tālu, ka var sākt mēģināt dažādus manevrus. Tāpat var būt arī ar uzkrājumu veidošanu – sākt ar termiņnoguldījumu un vēlāk ieguldīt, piemēram, akcijās.

Maksāt pašam vai saņemt procentus par noguldījumu

Pieaugot uzkrājumu apjomiem, virkne Eiropas banku ir sākušas piemērot maksu par klientu naudas glabāšanu bankās, respektīvi, ja klienta līdzekļi atrodas norēķinu kontā, viņam par to ir jāmaksā. Noguldot šo naudu parastajā termiņnoguldījumā, klients ne tikai ietaupa šīs potenciālās izmaksas, bet vēl nopelna, jo, atkarībā no bankas darbības specifikas un ieguldījuma termiņa izvēles, bankas par šo pakalpojumu ir gatavas maksāt. Tātad, “divi zaķi ar vienu šāvienu” – ietaupi un nopelni.

Pieaugošie uzkrājumu apjomi

Uzkrājumu apjomi gan mājsaimniecību, gan uzņēmumu griezumā pieaug arī Latvijā – Finanšu nozares asociācijas apkopotie dati liecina, ka 2021. gada marta beigās kopējais noguldījumu apjoms Latvijas bankās pārsniedza 19 miljardus eiro (termiņnoguldījumi veido 13% no kopējā noguldījumu apjoma). Bankām, uzglabājot līdzekļus valstu centrālajās bankās (Latvijas gadījumā tā ir Latvijas Banka), par šo uzglabāšanu ir jāmaksā. Tāpēc Eiropā un citur pasaulē daudzas bankas piemēro komisijas maksu par lielākiem naudas apjomiem kontā. Šādu praksi sāk piekopt arī atsevišķas bankas Latvijā. Tas viss liks klientiem vairāk domāt par noguldījumiem ar pozitīvu likmi. Iespējams, šobrīd jau ir īstais brīdis savus brīvos līdzekļus izvietot bankās, kuras par šo naudu maksā klientiem, turklāt klientam nav pilnībā jāmaina savi paradumi – visus pakalpojumus, tāpat kā iepriekš, klients turpinās saņemt savā pamatbankā. Bet tajā pašā laikā brīvie līdzekļi pelnīs, nevis tiks noēsti komisijās.

Mazās bankas atradušas savu nišu

Liela daļa mazo banku pēdējos gados ir veikušas būtiskas izmaiņas savos biznesa modeļos, lai atrastu savu vietu tirgū un attīstītu specifisko nišu. Jāatzīst, ka ievērojamas pārmaiņas bijušas arī banku iekšējo kontroļu sistēmās. Bankas ir strādājušas pie pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas, izstrādājot un integrējot dažādus FinTech risinājumus. Expobank gadījumā tas ir SmartDeposit, kas ļauj izvietot termiņnoguldījumus attālināti – pilnībā automatizēti. Šādi risinājumi nākotnē kļūst aizvien populārāki, atvieglojot ikviena ikdienu.

Bankas spēja izpildīt savas saistības pret klientiem

Izvēloties banku, klientus interesē ne tikai procentu likme, bet arī drošība un bankas stabilitāte. Viens no rādītājiem, kas atspoguļo bankas finansiālo stabilitāti ir likviditāte, proti, bankas spēja izpildīt savas saistības pret klientiem. Domājot par finanšu drošību, bankas rūpīgi izvērtē un plāno ienākošās un izejošās naudas plūsmas. Tāpat bankas droši un pārdomāti pieņem lēmumus, analizējot un izvērtējot kredītu pieteikumus.

Likumā garantētā atlīdzība

Papildus drošības un sirdsmiera garants klientiem ir arī Noguldījumu garantiju likums, kas paredz, ka ikvienam klientam ir garantēta atlīdzība līdz 100 000 eiro apmērā vienai personai, ja noguldījumam nav iespējams piekļūt. Valsts garantētās atlīdzības izmaksas  var saņemt tikai tie noguldītāji, kuri savus līdzekļus izvieto bankās, kas Noguldījumu garantiju fonda dalībnieces.

Saņemt pakalpojumus vairākās bankās

Salīdzinot bankas, lai izvēlētos sev piemērotāko, ir lietderīgi pievērst uzmanību bankas reputācijai un vadības komandai. Ja banka attīstās un piedāvā klientiem inovatīvus risinājumus, tas ir papildus pamats aizdomāties par izvēli tās labā. Tāpat būtisks aspekts, ir tas, kā bankas pelna – ieguldot kreditēšanā, darījumos vērtspapīru tirgū vai citos pakalpojumos. Klientiem jāatceras, ka visiem pakalpojumiem nebūt nav jāizvēlas viena banka. Izvēloties konkrētu pakalpojumu, piemēram, termiņnoguldījumu, noteikti ir vērts izpētīt, kuras bankas specializējas tieši uz šo jomu, savukārt, meklējot jau nākamo pakalpojumu, var atkal veikt salīdzinājumu un izvēlēties labāko piedāvājumu.

Papildu informācijai:
Anna Andina
AS Expobank sabiedrisko attiecību un mārketinga vadītāja
26189214, anna.andina@expobank.eu

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk