Image

Latvijas Republikas Saeima 2018. gada 4. oktobrī pieņēma grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, grozījumi stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Grozījumos ietvertais Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.3 pants atbilstoši pārejas noteikumu 34. punktam stājās spēkā 2019. gada 1. jūlijā. Likuma 8.3 pants rada būtiskus tiesiskos riskus un ierobežojumus patērētāju kreditēšanas reklāmai.

Ņemot vērā virkni neskaidro jautājumu saistībā ar jaunā regulējuma piemērošanu, lai labāk vadītu riskus, 2019. gadā Asociācijas Patērētāju tiesību aizsardzības darba grupā ir izstrādājusi vadlīnijas “Asociācijas ieteikumi biedriem un asociētajiem biedriem par patērētāju kreditēšanas reklāmu atbilstoši PTAL 8.3 pantam”.

Ieteikumi vēl tikai kā projekta statusā esošs dokuments jau kopš Likuma 8.3 panta spēkā stāšanās kalpo kā pārmaiņu vadības instruments, lai kredīta devēji, kas ir Asociācijas biedri un asociētie biedri, ievērotu labāko praksi reklamējot patērētāju kreditēšanas pakalpojumus.

 

Asociācijas ieteikumi biedriem un asociētajiem biedriem par patērētāju kreditēšanas reklāmu atbilstoši PTAL 8.3 pantam PDF

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk