Image

Finanšu nozares asociācija sadarbībā ar ASV konsultāciju firmu Navigant www.navigant.com š.g. 4.aprīlī organizēja semināru par aizdomīgu darījumu ziņojumu pilnveidi (Suspicious Transaction Reporting).

Seminārs bija veltīts pastāvīgi aktuālai tēmai ikvienai jurisdikcijai un ikvienam AML profesionālim – efektīva, turpmākajam tiesībaizsardzības iestāžu darbam noderīga, finanšu noziegumus apkarojoša aizdomīgu darījumu ziņošana.

Nesenie notikumi Ziemeļvalstīs un Baltijā aktualizēja efektīvas AML / CFT atbilstības funkcijas, kas kā vienu no pīlāriem ietver arī atbilstošu, riskiem atbilstošu personāla pastāvīgu apmācību, nepieciešamību ikvienā finanšu un arī ne-finanšu iestādē. Atbilstības jautājumi sniedzas ārpus finanšu iestādēm – līdz tās klientiem un to sadarbības partneriem. No saimnieciskās darbības subjektiem tiek sagaidīta to darbības riskiem atbilstoša visaugstāko atbilstības un cīņas pret finanšu noziegumiem standartu praktiska īstenošana, lai nodrošinātu ilgtermiņa ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, kas nodrošinātu labklājības pieaugumu ikvienam sabiedrības loceklim.

Navigant eksperti sniedza praktisku pieredzi šādās jomās:

  • juridiskais pamats iespējamo aizdomīgo darījumu “sarkano karogu” izpētei un jaunākās regulējošās prasības (standarti);
  • neparastie darījumi un to identificēšana;
  • potenciāli aizdomīgu / nelikumīgu darījumu izmeklēšana, šī procesa un tajā pieņemto lēmumu pienācīga dokumentēšana;
  • procesa kvalitātes standartu noteikšana, kvalitātes kontroles stratēģiju izstrāde, darījumu izpētes/izmeklēšanas plānu izstrāde, izmantojot aizdomīgu darījumu ziņojumos iekļauto informāciju.

Semināru vadīja Anna Angotti, Navigant Globālās izpētes un atbilstības vadības izpilddirektore un Anne Marie Minogue, Navigant Consulting globālās izpētes un atbilstības prakse vecākā direktore.

Seminārā piedalījās 72 dalībnieki, tai skaitā 45 Asociācijas biedru pārstāvji, kā arī dalībnieki no Ārlietu ministrijas, Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Kontroles dienesta, Valsts policijas, Valsts drošības dienesta, Satversmes aizsardzības biroja, Uzņēmumu reģistra. Semināra programma bija ACAMS akreditēta un tā dalībnieki saņēma 6 CAMS kredīta punktus. Seminārs saņēma augsto 4.45 punktu vērtējumu no tā dalībniekiem 5 punktu sistēmā.

Īss atskats: 

 

“Suspicious Transactions Reporting” prezentācijas:

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk