Image

Noteikto sankciju dēļ uzņēmējdarbība ar Krieviju un Baltkrieviju šobrīd un pārredzamā nākotnē teju vairs nebūs iespējama. Tajos atsevišķajos gadījumos, kad maksājumus joprojām iespējams veikt, gan uzņēmumiem, gan bankām ir jāveic rūpīgas papildus pārbaudes. Bankas Citadele sankciju eksperti veikuši piecu sankciju kārtu apkopojumu, lai uzņēmējiem būtu ērtāk orientēties jaunajā, sankciju ietvertā ģeopolitiskajā situācijā.  

Efektīvas Eiropas Savienības sankcijas ir kritiskas miera atjaunošanai Ukrainā. Pie tam, ņemot vērā, ka sankciju pārkāpšana ir smags noziegums, par ko ir atbildīgi kā uzņēmēji, tā bankas, Citadele ir ieviesusi papildus pasākumus sankciju pārkāpumu risku novēršanai. Tostarp, kopš 4. aprīļa banka ir apturējusi juridisko personu maksājumus uz un no Krievijas un Baltkrievijas, izņemot atsevišķus gadījumus, kad šo maksājumu veikšana ar banku ir iepriekš saskaņota individuālā kārtībā. 

“Kopš Krievijas uzsāktā kara pret Ukrainu ir pagājuši divi mēneši, un šajā laikā Ukrainas tauta piedzīvo neiedomājamas ciešanas un zaudējumus Krievijas veikto starptautisko noziegumu dēļ. Tāpat arī pret Krieviju un to atbalstošo Baltkrieviju noteiktās sankcijas ir dramatiski ietekmējušas to Baltijas valstu uzņēmēju ikdienu, kuri veic sadarbību ar šīm valstīm. Ir jāņem vērā, ka tirdzniecība ar Krieviju un Baltkrieviju ierobežojumu ziņā šobrīd ir pielīdzināma sadarbībai ar Ziemeļkoreju. Tādēļ maksājumu izpilde ar šīm valstīm prasa papildus laiku, kas atsevišķos gadījumos var aizņemt vairāk nekā nedēļu,”

informē Uldis Upenieks, bankas Citadele valdes loceklis atbilstības jautājumos. 

Citadeles ekspertu apkopotie sadarbības ierobežojumi 

Lai palīdzētu uzņēmējiem orientēties, kāda sadarbība ar Krieviju un Baltkrieviju vēl tehniski ir iespējama, bankas Citadele sankciju eksperti uzskaita galvenos ierobežojumus. Ja uzņēmējdarbība ir saistīta ar kādu no šīm nozarēm, aicinām veikt papildus izpēti par ierobežojumiem, iepazīstoties ar attiecīgajām ES regulām. Atsevišķiem ierobežojumiem ir spēkā pārejas periodi. 

Krievija 

 • Ir aizliegta sadarbība ar 1093 fiziskajām personām un 80 juridiskajām personām, kā arī ar šīm personām piederošajām vai to kontrolē esošajām juridiskajām personām. Šo personu finanšu līdzekļi ir jāiesaldē. Personas, pret kurām noteiktas sankcijas, taču ne to īpašumā vai kontrolē esošās juridiskās personas, ir atrodamas sanctionsmap.eu meklētājā. 
 • Ir aizliegta tirdzniecība ar okupētajām Krimas, Sevastopoles, Luhanskas un Doķeckas teritorijām.
 • Ir aizliegts tiešā vai netiešā veidā eksportēt uz Krieviju tehnoloģijas un sniegt tehnisku, finansiālu vai citu atbalstu saistībā ar:
  • divējāda pielietojuma precēm un tehnoloģijām, kā arī precēm un tehnoloģijām, kas var būt noderīgas Krievijas aizsardzības un drošības, kā arī naftas pārstrādes un sašķidrinātās dabasgāzes sektoros;
  • precēm un tehnoloģijām izmantošanai aviācijas un kosmosa industrijās;
  • precēm un tehnoloģijām, kas tiek izmantotas jūras navigācijā;
  • dzelzs un tērauda produktiem (imports un eksports);
  • luksusa precēm, kuru vērtība pārsniedz 300 eiro par vienību, tajā skaitā, apģērbam, kosmētikai un alkoholam, kā arī, piemēram, mobilajiem telefoniem, kuru vērtība pārsniedz 750 eiro par vienību.
 • Ir aizliegts eksportēt uz Krieviju plašu sarakstu ar precēm, kas minētas ES regulas Nr.  833/2014 XXIII pielikumā, piemēram, rozes, rododendrus, krītu, mālu, dažādas ķīmiskās vielas, krāsas, pigmentus, papīru, drēbes (arī lietotas), tekstilu, dažādas iekārtas.
 • Ir aizliegts importēt no Krievijas akmeņogļu ražojumus, kā arī plašu sarakstu ar precēm, kas minētas ES regulas Nr.  833/2014 XXI pielikumā, piemēram, kaviāru, koku un koka izstrādājumus, cementa un betona izstrādājumus mēslojumu, stikla šķiedras, mēbeles un to daļas, u.c.
 • Ir aizliegts veikt investīcijas Krievijas enerģijas sektorā, kā arī aizliegts palielināt savu īpašumtiesību daļu šādos uzņēmumos.
 • Ir aizliegts investēt vai piedalīties projektos, ko ir līdzfinansējis Krievijas tiešo investīciju fonds.
 • Visām lidmašīnām, kas ir reģistrētas Krievijā, vai kuras pieder vai kuras kontrolē Krievijas juridiskās vai fiziskās personas, ir aizliegts izmantot ES gaisa telpu un lidlaukus.
 • Vairākiem Krievijas propagandas medijiem ir atņemtas translācijas tiesības ES teritorijā.
 • Aizliegti maksājumi ar Krievijas valstij piederošiem uzņēmumiem, kas ir uzskaitīti ES regulas Nr. 2022/428 XIX pielikumā, kā arī šo uzņēmumu meitas sabiedrībām (vairāk nekā 50 % īpašumtiesības). 
 • Tāpat aizliegti maksājumi ar vairākām Krievijas bankām, tostarp, VTB, Otkritie, Novikombank, Sovcombank. Ievērojot ASV sankcijas, netiek veikti arī maksājumi ar Sberbank.
 • Aizliegts sniegt kredītreitinga pakalpojumus jebkurai Krievijas juridiskajai vai fiziskajai personai, kurai nav uzturēšanās atļaujas ES.
 • Noteikti dažādi aizliegumi saistībā ar Krievijas finanšu sistēmas izmantošanu, tajā skaitā saistībā ar finanšu instrumentiem.
 • Krievijas kuģiem, tajā skaitā jahtām un citiem atpūtas peldlīdzekļiem, kas kuģo zem Krievijas karoga, aizliegts pietauvoties ES ostās. Šāds ierobežojums attiecināms arī uz tiem kuģiem kas karogu mainījuši pēc 2022. gada 24. februāra.
 • Krievijas autopārvadātājiem aizliegts importēt preces ES, tajā skaitā, tranzītā.

Baltkrievija 

Ir aizliegta sadarbība ar 183 fiziskajām personām un 26 juridiskajām personām, kā arī šīm personām piederošajām vai to kontrolē esošajām juridiskajām personām. Šo personu finanšu līdzekļi ir jāiesaldē. Personas, pret kurām noteiktas sankcijas, taču ne to īpašumā vai kontrolē esošās juridiskās personas, ir atrodamas www.sanctionsmap.eumeklētājā. 

 • Ir aizliegts tiešā vai netiešā veidā eksportēt uz Baltkrieviju:
  • divējāda pielietojuma preces un tehnoloģijas;
  • preces un tehnoloģijas, kas varētu veicināt Baltkrievijas militārās un tehnoloģiskās jaudas palielināšanu vai tās aizsardzības un drošības sektora attīstību;
  • iekārtas un tehnoloģijas, kuras var izmantot iekšējām represijām;
  • preces, kuras var izmantot tabakas produktu ražošanā;
  • dažādas tehniskas iekārtas un mehānismus.
 • Ir aizliegts tiešā vai netiešā veidā importēt no Baltkrievijas:
  • minerālproduktus;
  • kālija hlorīdu (potašu);
  • koku un koka izstrādājumus;
  • cementa izstrādājumus;
  • dzelzs un tērauda izstrādājumus;
  • atsevišķus gumijas izstrādājumus.
 • Visām lidmašīnām, kas ir reģistrētas Baltkrievijā vai kuras pieder vai kuras kontrolē Baltkrievijas juridiskās vai fiziskās personas, ir aizliegts izmantot ES gaisa telpu un lidlaukus.
 • Aizliegti maksājumi ar vairākām Baltkrievijas bankām, tostarp, Belarusbank, Belinvestbank (Белинвестбанк),Belagroprombank (Белагропромбанк), BankDabrabyt.
 • Baltkrievijas autopārvadātājiem aizliegts importēt preces ES, tajā skaitā tranzītā.

 

Sankcijas pret Krievijas un Baltkrievijas juridiskajām un fiziskajām personām, kurām nav saiknes ar ES 

Kā atsevišķs sankciju bloks jāņem vērā arī sankcijas, kas noteiktas pret Krievijā un Baltkrievijā iedibinātajām juridiskajām personām, kā arī Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem un rezidentiem, kuriem nav uzturēšanās atļaujas ES dalībvalstī, Eiropas Ekonomiskās zonas valstī (Islandē, Lihtenšteinā vai Norvēģijā) vai Šveicē. Šīm personām ar atsevišķiem izņēmumiem, cita starpā, kontā vienā kredītiestādē noguldījumu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 100 000 eiro, kā arī aizliegts iegādāties vērtspapīrus, kas emitēti pēc 2022. gada 12. aprīļa. Papildus šādām ar Krieviju saistītām personām ir noteikti ierobežojumi dalībai publiskajos iepirkumos, kā arī tām  ir aizliegts reģistrēt, nodrošināt juridisko adresi vai administratīvo adresi, kā arī pārvaldības pakalpojumus trastam vai līdzīgam juridiskam veidojumam, kam ir trasta dibinātāja vai labuma guvēja statuss, u.c. 

 

Pieci soļi sankciju ievērošanai uzņēmējiem 

Ņemot vērā šos plašos ierobežojumus, un lai novērstu sankciju riskus savā saimnieciskajā darbībā, Citadele aicina uzņēmējus veikt piecus soļus sankciju ievērošanai, pārbaudīt ES sankciju regulās to importētos vai eksportētos produktus, un iepazīties ar Finanšu nozares asociācijas mājaslapā publicēto informāciju šo soļu veikšanai: https://financelatvia.323.lv/news/pieci-soli-sankciju-ieverosanai-uznemumiem/.  

Vēršam uzmanību, ka aizliegto preču eksports vai imports no Krievijas un Baltkrievijas, izmantojot trešās valstis, ir uzskatāms par sankciju apiešanu, par ko arī var iestāties kriminālatbildība. 

Tāpat atgādinām, ka arī Krievija ir noteikusi vairākus ierobežojumus, kas arī var ietekmēt iespējas gan ES uzņēmēju darbībai šajā valstī, gan arī iespējas saņemt samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem, ņemot vērā Krievijas noteiktos ierobežojumus izejošajiem maksājumiem ārvalstu valūtās. 

Sankciju jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie savas bankas.  

Noderīgie materiāli par sankcijām ir apkopoti Citadeles mājas lapā: https://www.citadele.lv/lv/business/webinar-sanctions/  

Par banku Citadele
Banka Citadele misija ir modernizēt banku nozari un sniegt privātpersonām un uzņēmējiem visā Baltijā vairāk iespēju. Banka Citadele ir otrā lielākā banka Latvijā pēc aktīviem un kredītportfeļa apjoma biznesa klientiem. 2021. gadā Baltijā jaunos aizdevumos Citadele izsniedza 1.1 miljardus eiro, kopējam kredītportfelim sasniedzot 2.7 miljardus, savukārt, depozītu apjoms uz 2021.gada beigām veidoja 3.8 miljardus eiro.

Līdztekus klasiskajiem bankas pakalpojumiem banka Citadele saviem klientiem piedāvā virkni jaunākās paaudzes finanšu tehnoloģijās bāzētu pakalpojumu, piemēram,  mūsdienīgu lietotni, bezkontakta norēķinus un zibmaksājumus. Banka Citadele pirmā Baltijā sāka piedāvāt iespēju atvērt kontu ar selfiju, maksāt ar gredzenu un veikt pārskaitījumus uz mobilā tālruņa numuriem.

Bankas Citadele grupa tiek pārvaldīta no Latvijas. Tās meitas uzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Papildu informācija:
Kristīne Mennika
Korporatīvās komunikācijas vadītāja
AS “Citadele banka”
Tālr. 26528533          
E-pasts: Kristine.Mennika@citadele.lv
www.citadele.lv

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk