Image

Swedbank piešķīrusi 5,65 miljonus eiro lielu finansējumu vadošā biogāzes ražotāja SIA “Anaerobic holding” grupas uzņēmumam SIA “BM Holding”, kas ir privātā kapitāla fondu pārvaldnieka “BaltCap” portfeļa kompānija. “BM Holding”  trīs esošās koģenerācijas stacijas Iecavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā un Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas novadā pielāgos biometāna ražošanai. Piešķirtais finansējums palīdzēs īstenot pāreju no biogāzes uz biometāna ražošanu, nodrošinot ilgtspējīgākas enerģijas piegādi klientiem.

Biometāns ir atjaunojamo resursu gāze, kuru iegūst, attīrot biogāzi. Biometāna ražošanas process ļauj būtiski samazināt dabiskas izcelsmes sadzīves un lauksaimniecības atkritumu apjomu, radot vērtīgu biodegvielu un bioloģisko mēslojumu, turklāt būtiski samazinot CO2 izmešus. Biometāns ir ilgtspējīga alternatīva transportlīdzekļu degvielas ražošanai, kas ir noteikta par prioritāti ES mērķos, attiecībā uz atjaunojamo transportu.

SIA “BM Holding” valdes loceklis Mārtiņš Pelšs norāda:

“Biometāna izmantošanai transportā ir liela pievienotā vērtība, jo tam ir pozitīva ietekme uz klimatu. Pārstrādājot atkritumus, siltumnīcas efekta gāzes nenonāk atmosfērā. Tuvāko gadu laikā organisko atkritumu radītāji ir jāiedrošina organiskos atkritumus nevis noglabāt poligonos, bet vest pie mums pārstrādei. Šis zaļais enerģijas veids veicina aprites ekonomiku, sekmējot atkritumu apsaimniekošanas praksi – atkritumus pārvērst vērtīgos resursos, kā arī ir pievilcīgs risinājums vides un klimata izaicinājumiem.”

Paredzams, ka pirmajos darbības gados modernizētajās stacijās tiks saražoti aptuveni 60 gigavatstundu biometāna enerģijas, kas atbilst divu gadu pašreizējam saspiestas dabasgāzes patēriņam transportā Latvijā. Salīdzinājumam – ar 60 GWh smagās automašīnas var nobraukt 15,83 miljonus km. Panāktais CO2 ietaupījums gadā ir vismaz 20 300 t jeb 128 kg CO2/100 km. Biometānu pamatā ražos no sadzīves atkritumiem un kūtsmēsliem, kas nepārstrādāti, būtu milzīgs piesārņojums videi.  

Kā norāda Swedbank Uzņēmumu pārvaldes vadītājs Jevgenijs Ivanovs:

“Vadošā Latvijas biogāzes ražotāja stratēģiskais solis attīstībai ilgtspējas virzienā ir praktisks risinājums aktuālai atkritumu apsaimniekošanas problēmai, organisko un saimniecības atkritumu trūdēšanas procesā izdalīto metānu pārstrādājot lietderīgas enerģijas ražošanai. Tas nozīmē videi draudzīgāku un pārdomātāku enerģijas ražošanu, kas sasaucas ar ES Zaļā kursa stratēģiju.”

Uzņēmums SIA “BM Holding” izveidots 2022. gada septembrī ar mērķi īstenot biometāna ražošanu, reorganizējot trīs SIA “Anaerobic holding” uzņēmumus, kas līdz šim nodrošinājuši elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu no biogāzes. SIA “Anaerobic Holding” ir vadošais biogāzes ražotājs Latvijā un tā īpašnieks ir lielākais privātā kapitāla fondu pārvaldnieks Baltijas valstīs “BaltCap”.

Papildu informācija:
Lāsma Dzelme
Swedbank Uzņēmumu komunikācijas jomas vadītāja
Tālr.: 67444923, 29334873
lasma.dzelme@swedbank.lv

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk