Image

Ekonomiskie izaicinājumi, ar kuriem pandēmijas Covid-19 dēļ saskārās visa pasaule, ieviesa korekcijas biznesa vidē un atstāja ietekmi arī uz Latvijas tautsaimniecību un ekonomikas izaugsmes tempiem. Tomēr, neskatoties uz sarežģījumiem daudzās nozarēs, banka bija sekmīga, 2020.gadā turpinot savu darbību, atbilstoši tās biznesa stratēģijai un prioritārajiem virzieniem.

Kā liecina neauditētie dati, 2020.gads noslēgts ar 4.9 miljonu EUR peļņu, kas ir atbilstoši plānotajam. Bankas bruto ienākumi pārskata periodā sasniedza 31 miljonu EUR, neto operatīvie ienākumi 21 milj. EUR. Bankas pašu kapitāla apjoms ir 71 miljons EUR. Bankas kopējais aktīvu apjoms ir palielinājies par 35 % un 2020.gada noslēgumā pieaudzis līdz 729 miljoniem EUR.

Bankas likviditāte 2020. gada beigās sasniedza 80 %. Sekmīgi ir arī pārējie būtiskākie bankas finanšu darbības rādītāji: kapitāla atdeve (ROE) – 7,3 % un aktīvu atdeve (ROA) – 0,8 %.

2020.gadā banka mērķtiecīgi turpināja attīstīt stratēģiski prioritāro darbības virzienu – uzņēmumu apkalpošanu un finansēšanu, par ko liecina BlueOrange kreditēšanas pieaugums: kopējais kredītu portfelis gada beigās sastādīja 304 miljonus EUR, kas ir par 21 % vairāk nekā pērn. No tā – 2020. gadā jauno piešķirto kredītu apjoms sasniedza 117 miljonus EUR, kas ir nodrošinājis kreditēšanas ienākumu pieaugumu par 21 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. No pārskata periodā piešķirtajiem kredītiem 92 % sastāda finansējums Latvijas uzņēmumiem, tādējādi veicinot gan atsevišķu nozaru attīstību, gan jaunu eksporta tirgu apgūšanu, gan jaunu biznesa iespēju izmantošanu Latvijas ekonomikai sarežģītā periodā.

Ievērojot mazo un vidējo (MVU) uzņēmumu lomu Latvijas ekonomikas atveseļošanā un izaugsmē, īpaši svarīgi tas būs pēc-krīzes laikā, banka ir izveidojusi finanšu līdzekļu pieejamības programmu īpaši šo uzņēmumu segmentam. MVU kreditēšana 2020.gadā veidoja gandrīz 90% no bankas kopējo piešķirto kredītu apjoma.

Vienlaikus aizvadītajā gadā ir pilnveidoti finanšu pakalpojumi juridiskajām personām, kā rezultātā bankas klientu – Latvijas juridisko personu skaits ir pieaudzis par 18 %. Pārskata perioda beigās Latvijas, Baltijas un Eiropas valstu klienti sastādīja jau 98 % no kopējā klientu īpatsvara.

Lai bankas finanšu pakalpojumi būtu vēl pieejamāki un ērtāki, ir plānots 2021.gadā ieviest attālinātās identifikācijas iespējas juridiskajām personām.

Aizvadītajā gadā banka turpināja sadarbību ar vairākām Eiropas valstu fintech kompānijām, piesaistot noguldījumus no tādam valstīm kā Vācija, Austrija, Nīderlande, Spānija, tādējādi iegūstot papildus līdzekļus vietējo uzņēmumu kreditēšanai. Vienlaikus banka piedalījās Eiropas Centrālās bankas ilgtermiņa finansēšanas operācijās TLTRO (Targeted longer-term refinancing operations), tādējādi diversificējot finansējuma avotus un iegūstot vietējo uzņēmumu kreditēšanai lētākus resursus. Papildus līdzekļu piesaistīšanai banka 2020. gadā ir uzsākusi jaunu nenodrošinātu subordinētu beztermiņa obligāciju emisiju 10 miljonu eiro apmērā.

Pārskata periodā BlueOrange API ir jaunināts uz standartu NextGenPSD2 (Berlin Group), kas atbilst PSD2 regulas formātam, sniedzot bankas klientiem iespēju unificēt IT sistēmas un samazināt to uzturēšanas izmaksas. Tāpat nepārtraukti notiek bankas tehnoloģiskā attīstība, automatizējot arvien jaunus iekšējos biznesa procesus un paplašinot internetbankas funkcionalitāti ar mērķi klientiem attālinātā režīmā nodrošināt arvien ērtāku pieeju bankas produktiem un pakalpojumiem, vienlaikus rūpējoties par augstāko drošību finanšu darījumiem interneta vidē.

Lai nodrošinātu saviem klientiem jaunākās maksājumu un uzņēmējdarbības iespējas, turpinot digitālo pakalpojumu attīstību, banka BlueOrange 2020.gada nogalē ir pievienojusies Eiropas zibmaksājumu sistēmai. BlueOrange ir sestā banka Latvijā, kas saviem klientiem nodrošina zibmaksājumus 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā, ieskaitot svētku dienas. Savukārt, lai nodrošinātu saviem klientiem drošākus pirkumus Internetā un atbilstu Eiropas prasībām, banka ir veikusi visas nepieciešamās izmaiņas pakāpeniskai papildus drošības noteikumu ieviešanai (Strong Customer Authentication).

Ar mērķi veicināt uzņēmēju savstarpējo sadarbību ekonomisko seku pārvarēšanai un jaunām attīstības iespējām, banka ir uzsākusi aktīvu sadarbību ar vairāku Eiropas valstu tirdzniecības organizāciju pārstāvniecībām Latvijā.

BlueOrange banka kā atbildīga finanšu institūcija 2020.gada pavasarī pievienojās Finanšu nozares asociācijas moratorijam, atbalstot bankas klientus pandēmijas Covid-19 radītajos apstākļos. Banka aktīvi sadarbojās ar dažādām institūcijām, lai palīdzētu valstij izvēlēties labākos risinājumus atbalstam gan privātpersonām, gan uzņēmējiem.

2020.gadā banka turpināja saglabāt augstas prioritātes statusu visiem risku pārvaldības un darbības atbilstības jautājumiem. Banka turpināja pilnveidot iekšējos procesus un informācijas sistēmas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju risku pārvaldības jomā, vienlaikus uzlabojot klientu darījumu uzraudzības un izpētes procesus.

Ievērojot to, ka kreditēšanas tempu saglabāšana ir būtisks valsts ekonomikas sildīšanas instruments, banka BlueOrange, atbilstoši savai biznesa stratēģijai, arī 2021.gadā kā prioritāru virzienu saglabās finansējuma nodrošināšanu Latvijas uzņēmumiem, īpašu uzmanību veltot mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Apliecinot savu sociālo atbildību, banka turpināja nodrošināt funkcionālo un tehnisko atbalstu labdarības fonda BeOpen darbībai. Aizvadītā gada laikā fonds ir piesaistījis uzņēmēju un privātpersonu ziedojumus vairāk nekā 450 tūkstošu EUR apmērā, tādējādi sniedzot palīdzību vairākiem desmitiem bērnu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk