Image

Lai maksimāli palīdzētu saviem klientiem pārvarēt Covid-19 radītās sekas, bankas īsā termiņā ir izstrādājušas virkni risinājumu uzņēmumiem un privātpersonām, kurus varēs piemērot, izvērtējot katra klienta individuālo situāciju. Ar banku izstrādātajām iespējām šodien, 20.martā, Finanšu nozares asociācijas padome un valde iepazīstināja finanšu ministru Jāni Reiru.

Tāpat asociācijas vadība par finanšu nozari atbildīgo ministru informēja par līdz šim paveikto un vēl plānoto gan darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, gan ārkārtējās situācijas radīto seku ierobežošanai un mazināšanai.

Krīzes seku mazināšanai bankas izveidojušas risinājumus gan kredīta brīvdienu noteikšanai un pamatsummas atlikšanai, gan citu saistību atlikšanai uz laiku. Tāpat izstrādātas iespējas kapitāla un likviditātes rezervju nodrošināšanai. Rūpējoties par klientu un banku sektora darbinieku drošību, liela daļa banku pakalpojumu pieejami attālināti.

Uzrunājot Asociācijas pārstāvjus, finanšu ministrs Jānis Reirs uzsvēra:

“Šā brīža strauji mainīgajā situācijā, kad COVID-19 vīruss nobremzējis ne tikai ekonomiku kopumā, bet ietekmējis arī uzņēmumu, mājsaimniecību un privāto finanšu plūsmu, mums jārūpējas par ikvienu Latvijas iedzīvotāju un jārod risinājumi nestandarta situācijām. Īpaši nozīmīgi krīzes situācijā ir būt solidāriem un atbildīgiem, ļaujot ikvienam cilvēkam izvēlēties labāko risinājumu. Esam panākuši vienotu izpratni un vienošanos ar komercbankām, kas šodien mums apliecināja gatavību rīkoties atbildīgi un ātri, lai pasargātu savus klientus no krīzes radītajām tiešajām sekām un dotu iespēju atveseļoties. Bankas nodrošinās kredītbrīvdienas –  kredīta pamatsummas atlikšanu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. Lai par šo vienotos, klientam ir nepieciešams vērsties bankā.”

Asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre apliecināja:

“Finanšu pakalpojumu pieejamības nepārtrauktai nodrošināšanai, kritisko funkciju saglabāšanai un atbalsta sniegšanai grūtībās nonākušiem klientiem bankas ir gatavas ārkārtas pasākumiem. Jau šobrīd katra banka sagatavojusi vairākus atbalsta mehānismus, kuri savlaicīgi un individuāli risina katra krīzes skartā uzņēmuma un privātā klienta situāciju. Drošai un stabilai pakalpojumu pieejamībai, kā arī efektīviem atbalsta pasākumiem ir svarīga visu sadarbība. Tāpēc bankas apņēmušās cieši sadarboties kā ar valdību, tā ar uzņēmēju pārstāvjiem, lai nodrošinātu elastību, kas cilvēkiem šobrīd nepieciešama.”

Izvērtējot katru gadījumu individuāli, bankas jau šobrīd piedāvā saviem klientiem:

  1. Kredītbrīvdienas vai kredīta pamatsummas atlikšanu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, kuru spēju maksājumus veikt ietekmējusi COVID-19 izplatība. Klientiem, kuri vēlas izmantot šo iespēju, ir jāsazinās ar attiecīgo banku. Grūtību laikā jebkura banka novērtē klienta izrādītu iniciatīvu dialoga uzsākšanai un negatīvo seku savlaicīgai mazināšanai.
  2. Lielākās pakalpojumu daļas pieejamību attālināti un klientam iespējami vienkāršākā veidā. Sazinoties ar katru banku elektroniski iespējams noskaidrot par sevi interesējošā pakalpojuma saņemšanas iespējām attālināti. Ja pakalpojumu nav iespējams saņemt attālināti, to iespējams saņemt banku filiālēs, kurās bankas ieviesušas stingrus mehānismus, lai nodrošinātu klientu un darbinieku veselības drošību.

Būtiski, lai šobrīd ieviestie pasākumi un noteiktie atbalsta mehānismi sasniedz savu mērķi, tāpēc bankas nepārtraukti seko līdzi aktualitātēm un tendencēm, nepieciešamības gadījumā kā pārskatot pasākumus, tā sadarbībā ar valdības pārstāvjiem domājot par papildu rīcības nepieciešamību.

Klientus Asociācija aicina sekot līdzi katras bankas sniegtajai informācijai internetā un sociālo tīklu profilos, kā arī jautājumu, pakalpojumu vai atbalsta nepieciešamības gadījumā sazināties ar banku elektroniski.

[accordion id=”kontakti”]

[accordion id=”stavoklis”]

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk