Image

Uzņēmumam SIA “EcoLead” piešķirts bankas “BlueOrange” finansējums 4,36 miljonu eiro apmērā, kas tiks izlietots nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidei Kalnciemā. Projektam piesaistot Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzekļus, kopējais investīciju apjoms pārsniedz 8 miljonus eiro. Lielākā daļa saņemtā finansējuma tiks izmantota pārstrādei paredzēto iekārtu iegādei un uzstādīšanai.

“Banka BlueOrange ir gandarīta savu kreditēšanas klientu vidū redzēt arvien vairāk uz attīstību, zaļo domāšanu un izaugsmi orientētu uzņēmumu, kuri sava biznesa darbības pamatā liek lietā ne vien starptautisko pieredzi, bet arī jaunākos tehnoloģiskos risinājumus. Atkritumu pārstrāde un tālāka izmantošana ir būtisks jautājums jebkuras valsts ilgtermiņa stratēģijā. “EcoLead” topošo uzņēmumu var ierindot valsts mērogā nozīmīgu objektu vidū. Vienlīdz pozitīvi vērtējams ir arī šādu uzņēmumu finansiālais pienesums valsts budžetā un radītās darbavietas. BlueOrange šajā gadā aktīvi turpina mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanas programmu, kurai kopumā atvēlēti vairāk nekā 100 miljoni eiro,”

saka “BlueOrange” galvenais izpilddirektors Dmitrijs Latiševs.

Rūpnīcas vajadzībām tiks pielāgota industriālā ēka Kalnciema rūpnieciskajā zonā, Jelgavas ielā 21. Teritorijā šobrīd jau īstenoti rekonstrukcijas, teritorijas sakārtošanas un nepieciešamās infrastruktūras izveides darbi, kā arī uzstādītas pirmās iekārtas. Tuvāko mēnešu laikā rūpnīca plāno saņemt un uzstādīt metalurģijas krāsni un dažādu pārstrādes procesu īstenošanai nepieciešamās iekārtas. Rūpnīcas nodošana ekspluatācijā plānota 2022.gada 3. ceturksnī, un 2023. gada sākumā plānots uzsākt pārstrādi.

Tuvāko triju gadu laikā rūpnīcas pārstrādes jaudu plānots kāpināt līdz 15 000 tonnām akumulatoru gadā, iegūstot 8700 tonnas svina un svina sakausējuma lietņus. Pārstrādes procesā saražotie metāli un plastmasa tiks eksportēta tālākai izmantošanai uz Itāliju, Čehiju un citām valstīm, – atkal jaunu akumulatoru izgatavošanai, tādējādi nodrošinot dabai draudzīgu pilnu ražošanas ciklu.

Kalnciema akumulatoru pārstrādes rūpnīca būs vienīgā šāda veida pārstrādes rūpnīca Latvijā. Līdzīgas pārstrādes rūpnīcas darbojas visā Eiropā, tai skaitā jau 22 gadus arī Latvijas kaimiņvalstī Igaunijā. Līdz šim savu laiku nokalpojušie akumulatori no Latvijas pārstrādei tika izvesti uz citām tuvējām valstīm, piemēram, Igauniju, Lietuvu un Poliju. Svina akumulatori tiek izmantoti visdažādākajos mehānismos, kas paredz elektrības uzglabāšanu, to skaitā automašīnās, motociklos, telekomunikācijas torņos un vilcienos.

“Latvijā gada laikā pārstrādei tiek savāktas apmēram 10 000 tonnas svina akumulatoru, un ik gadu šis apjoms pieaug par vidēji 7%. Līdz ar jaunās rūpnīcas darbības uzsākšanu arī Latvija spēs nodrošināt saražoto atkritumu pārstrādi, kas ir ne vien katras valsts morāls pienākums, bet ļoti būtisks faktors arī Eiropas zaļo vadlīniju kontekstā, kas paredz atkritumu pārstrādi iespējami tuvu to izcelsmes vietai,”

stāsta SIA “EcoLead” valdes loceklis Deniss Uļjanovs.

Kalnciema akumulatoru pārstrādes rūpnīca nodrošinās vairāk nekā 50 jaunas darbavietas. Lielākā daļa no tiem būs speciālisti, un šim darbam plānots piesaistīt un apmācīt pārsvarā vietējo darbaspēku. Šobrīd nokomplektēta rūpnīcas vadības komanda, un tuvāko mēnešu laikā plānots sākt arī pārējo darbinieku atlasi.

2020.gadā uzņēmums SIA “EcoLead” saņēmis Valsts vides dienesta A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju, kas apliecina topošās rūpnīcas atbilstību augstākajiem vietējiem un starptautiskajiem drošības un vides aizsardzības standartiem. Rūpnīcā tiks uzstādītas jaunāko tehnoloģiju ūdens un gaisa attīrīšanas iekārtas, un tiks īstenots regulārs monitorings, tādējādi nodrošinot, ka rūpnīca neatstās nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un apkārtējo ekosistēmu.

SIA “EcoLead” saņemtā pārstrādes rūpnīcas darbības atļauja šobrīd paredz tikai svina akumulatoru pārstrādi, taču nākotnē uzņēmums apsver iespēju paplašināt darbību, attīstot jaunus pārstrādes veidus.

“Pārstrādes rūpnīcas galvenā prioritāte būs tieši Latvijā savākto svina akumulatoru pārstrāde, taču būsim gatavi piemēroties Latvijas tirgus vajadzībām. Līdz ar dabai draudzīgo elektroauto popularitātes pieaugumu katrai valstij ilgtermiņā jādomā arī par tajās izmantoto niķeļa akumulatoru pārstrādes iespējām. Tādējādi rūpnīcas 5-10 gadu attīstības vīzija paredz iespēju attīstīt rūpnīcas tehnoloģiskās iespējas arī šāda veida akumulatoru pārstrādei,”

saka D.Uļjanovs.

SIA “Ecolead” īpašniekiem ir jau vairāk nekā 20 gadu pieredze metāllūžņu, bīstamo atkritumu savākšanā, transportēšanā un pārstrādē. SIA “EcoLead” īpašnieks ir Latvijas uzņēmējs Deniss Uļjanovs, bet vēl 45% kapitāldaļu pieder Igaunijas uzņēmumam “Unimet Estonia”. 

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk