Image

2022. gada 10. maijā Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisija apstiprināja BluOr Bank AS nenodrošināto subordinēto obligāciju programmas pamatprospektu. Bankas subordinēto obligāciju programmas kopējais apjoms nominālvērtībā ir līdz 15 miljoniem eiro.

BluOr Bank uzsāk nenodrošināto subordinēto obligāciju pirmā laidiena sākotnējo publisko piedāvājumu Latvijas, Igaunijas un Lietuvas investoriem, kas ilgs no šī gada 16. maija plkst. 10.00 līdz 27. maija plkst. 15.30. BluOr Bank plāno emitēt pirmo 7 gadu nenodrošināto subordinēto obligāciju laidienu līdz 7 miljoniem eiro.

Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1000 eiro. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 7 gadi, un procentu likme – 7 % gadā. Procentu maksājumi par obligācijām tiks veikti reizi trijos mēnešos.

Obligācijas tiek publiski piedāvātas investoriem Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, kā arī papildus piedāvājumā varēs piedalīties institucionālie un privātie investori no atsevišķi izvēlētām Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm, ievērojot obligāciju emisijas pamatprospektā noteikto. Obligācijas ir paredzēts kotēt NASDAQ Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā. Uzreiz pēc tirdzniecības uzsākšanas Nasdaq Riga subordinētas obligācijas varēs brīvi pirkt un pārdot regulētājā tirgū.

Obligāciju emisijas rezultātā iegūtie līdzekļi tiks izmantoti bankas kapitāla stiprināšanai, kas, savukārt, ļaus sekmīgāk attīstīt bankas pakalpojumus – vecināt kreditēšanu, piesaistīt depozītus un stiprināt pozīcijas tirgū, sekmējot valsts tautsaimniecības izaugsmi un stiprinot vietējos uzņēmumus.

“BluOr banka Latvijas tirgū aktīvi kreditē uzņēmumus, tāpēc papildus naudas resursu piesaiste ir viens no bankas izaugsmes priekšnosacījumiem, kas dod iespēju izsniegt arvien vairāk kredītu,” atzīmē Dmitrijs Latiševs, BluOr Bank galvenais izpilddirektors. “Jo vairāk ir brīvu līdzekļu, jo vairāk kredītu uzņēmējiem varam izsniegt uz iespējami izdevīgākiem noteikumiem, tādējādi ievērojami paplašinot kreditēšanas iespējas arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem,”

piebilst D.Latiševs.

BluOr Bank obligācijas ir sarežģīts finanšu instruments un nav piemērots visiem ieguldītājiem. Pirms investēšanas ikviens interesents tiek aicināts rūpīgi iepazīsties ar emisijas prospektu, lai uzzinātu par iespējamiem riskiem un ieguvumiem.

 

Par BluOr Bank

BluOr Bank stratēģiski prioritārais darbības virziens – pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un to finansēšana.

Banka savu darbību pirms vairāk nekā 20 gadiem ir iesākusi ar Baltijas valstu klientu apkalpošanu, tagad tā nodrošina pakalpojumus visās Eiropas valstīs. BluOr Bank ir sestā lielākā banka Latvijā un ir iekļauta piecu sistēmiski nozīmīgāko Latvijas banku vidū.

BluOr Bank ir vietējā kapitāla banka, kuras akcionāri ir tās dibinātāji – Latvijas uzņēmēji. Bankas misijas pamatā ir ilgtermiņa partnerība un finanšu pakalpojumu nodrošināšana korporatīvajiem klientiem, veicinot viņu uzņēmumu biznesa attīstību un izaugsmi. Banka ir mērķtiecīgi pilnveidojusi finanšu pakalpojumus juridiskajām personām, kā rezultātā klientu – Latvijas juridisko personu skaits 2021. gadā ir pieaudzis par 33 %.

Banka mērķtiecīgi ievieš jaunākās tehnoloģijas, liekot akcentu uz pakalpojumu piedāvājumu tiešsaistē. Kopš 2021. gada banka nodrošina uzņēmumu kontu atvēršanu attālināti gan Latvijas uzņēmējiem, gan uzņēmumiem, kuri ir reģistrēti Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, kā arī Šveicē un Lielbritānijā. Līdz ar to BluOr Bank ir pirmā banka Latvijā, kas uzņēmējiem nodrošina norēķinu kontu atvēršanu ar pilnveidotām identifikācijas iespējām un plašā ģeogrāfiskā mērogā.

Lai stiprinātu bankas pozicionējumu gan Latvijas un Baltijas, gan citu valstu tirgos, ir vienādots zīmola un bankas juridiskais nosaukums un no 2022. gada marta banka lieto savu jauno nosaukumu BluOr Bank AS (iepriekš – AS BlueOrange Bank).

 

 

Atruna par riskiem
Augstākminētais teksts satur vispārīgu informāciju un tas nav obligāciju emisijas pamatprospekts. Ieguldītājiem nevajadzētu pieņemt ieguldījumu lēmumus, balstoties uz šo tekstu. Lai pilnībā izprastu ar ieguldījumiem obligācijās iespējamos riskus un priekšrocības, rūpīgi jāiepazīstas ar informāciju, kas ietverta obligāciju emisijas pamatprospektā, galīgajos noteikumos, prospekta kopsavilkumā un dokumentos, kas pievienoti prospektam. Šī informācija nav pārdošanas piedāvājums vai aicinājums veikt obligāciju pirkšanu. Ieguldījums obligācijās pakļauts riskam un var nebūt piemērots visiem ieguldītājiem.

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk