Image
  • Pēdējo mēnešu laikā klientu aktivitāte ir atgriezusies pirms Covid-19 līmenī.
  • Aktīvo klientu skaits sasniedza 314 tūkstošus, kas ir 12% pieaugums gada laikā.
  • Baltijas privātpersonu, mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) un korporatīvā segmenta klientiem jaunos kredītos tika izsniegti 185 miljoni eiro.
  • Baltijas rezidentu depozīti pieauga par 210 miljoniem eiro, kas ir 11% pieaugums salīdzinājumā ar 2019. gada beigām.

Ekonomiskā vide 2020. gadā bija ārkārtīgi izaicinoša, jo Covid-19 pandēmija pasaules ekonomiku pakļāva pēkšņai un ļoti asai lejupslīdei. Citadele ir ieviesusi būtiskus piesardzības pasākumus, lai iespējami pasargātu bankas darbiniekus, klientus un partnerus.

2020. gada 2. ceturksnī paātrināts darbs pie bankas digitālo pakalpojumu attīstīšanas, kas veicināja attālināto pakalpojumu aktīvāku izmantošanu.  Mobilās lietotnes un internetbankas lietotāju skaits pieauga par 37% un 8%, sasniedzot 137 tūkstošus aktīvo mobilās lietotnes lietotāju un 194 tūkstošus aktīvo internetbankas klientu. Mājas lapas sadaļā Klientu atbalsts Latvijā sākām piedāvāt tūlītēju individuālu pašapkalpošanās rīku un iespēju tiešsaistē pieteikties hipotekārajiem un patēriņa kredītiem. Drīzumā visi jauninājumi būs pieejams arī Igaunijas un Lietuvas klientiem.

Turpinām atbalstīt aizvien pieaugošo klientu skaitu

Pozitīva tendence klientu aktivitātēs atsākās jūnijā, kad jauno klientu skaits sāka pieaugt. Bankas aktīvo klientu skaits uz 2020. gada 30. jūniju sasniedza 314 tūkstošus klientu, t.i. par 12% vairāk nekā gadu iepriekš.

Citadele turpināja atbalstīt klientus, sniedzot konsultāciju pakalpojumus, digitālos kreditēšanas risinājumus un aktīvi piedaloties valdības atbalsta pasākumos, lai palīdzētu klientiem īslaicīgu finansiālu izaicinājumu laikā. Klientu pieprasījumu skaits pēc kredītbrīvdienām turpināja būt salīdzinoši zems, norādot uz Citadeles klientu samērā veiksmīgu pandēmijas nelabvēlīgās ietekmes pārvarēšanu.

Privātpersonām un uzņēmējiem Baltijā jaunos kredītos izsniegti 185 miljoni eiro

Šajā nenoteiktības periodā kopējais bankas izsniegto aizdevumu apjoms ir samazinājies, galvenokārt portfeļa amortizācijas un jaunu kredītu apjoma samazinājuma dēļ. Pozitīva tendence bija vērojama jūnija rezultātos, kur jauno aizdevumu apjoms salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi palielinājās par 42%, un turpmāk plānots veselīgs kreditēšanas pieaugums korporatīvā segmenta portfelī. Jauni aizdevumi Baltijas privātpersonām, MVU un korporatīvajiem klientiem 2020. gada pirmajā pusgadā sasniedza 185 miljonus eiro.

Pieaugums vērojams arī noguldījumu apjomā, Baltijas klientu noguldījumiem 2020. gada 1. pusgadā palielinoties par 210 miljoniem eiro. Kopš 2019. gada beigām kopējie klientu noguldījumi palielinājās par 11% un sasniedza 3,652 miljonus eiro.

Ekonomikas lejupslīdes ietekme tiek stingri pārraudzīta

Pamatdarbības ienākumus šajā laika posmā ietekmēja ar Covid-19 saistītais ekonomiskās aktivitātes samazinājums, un martā izveidotie papildu uzkrājumi iespējamiem kredītu zaudējumiem, kas saistīti ar izmaiņām makroekonomiskajās prognozēs. Tajā pat laikā aktīvu kvalitāte saglabājas laba, ar nelielām izmaiņām ceturkšņa laikā.

Papildus, lai pasargātu sevi no asas un smagas ekonomikas lejupslīdes riska, un tam sekojošas lēnas ekonomikas atveseļošanās, kas izraisītu ilgstošu pasaules mēroga recesiju, Citadele iegādājās vairākus finanšu instrumentus. Banka tam atvēlēja 30 miljonus eiro, kas ir nedaudz mazāk nekā iepriekšējā gada peļņa, lai nodrošinātu bankas stabilitāti un nepārtrauktu finanšu pakalpojumu sniegšanu pat pie sliktākajiem iespējamajiem ekonomiskās lejupslīdes scenārijiem. Ņemot vērā, ka finanšu tirgus atveseļošanās izrādījās straujāka nekā gaidīts, šis piesardzības solis ietekmēja bankas pirmā pusgada finanšu rādītājus. Bankas pamatdarbība ir stabila, un kopš jūnija ir vērojamas pozitīvas attīstības tendences.

Bankai turpinoties darboties ar spēcīgiem kapitāla un likviditātes rādītājiem, ir apliecinājums tās darbības stabilitātei.  Par spīti zaudējumiem pirmajā pusgadā, banka aktīvi vēro tirgus iespējas un esošo situāciju, lai arī turpmāk stiprinātu vietējo ekonomiku un piedāvātu klientiem nepieciešamos pakalpojumus.

Par banku Citadele

Citadeles misija ir modernizēt banku nozari un sniegt klientiem un biznesam visā Baltijā vairāk iespēju.

Līdzās klasiskajiem bankas pakalpojumiem Citadele saviem klientiem piedāvā virkni jaunākās paaudzes finanšu tehnoloģijās bāzētu pakalpojumu: sākot ar mūsdienīgu lietotni, bezkontakta norēķiniem un zibmaksājumiem, un beidzot, kā pirmie Baltijā, piedāvājot atvērt kontu ar selfiju, maksāt ar gredzenu un uz mobilā tālruņa numuriem.

Citadele ir trešā lielākā banka Latvijā pēc klientu skaita. Citadeles grupa tiek pārvaldīta no Latvijas. Tās meitas uzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Papildu informācija:

Kristīne Mennika

Korporatīvās komunikācijas vadītāja

AS “Citadele banka”

Tālr. 26528533

E-pasts: Kristine.Mennika@citadele.lv

www.citadele.lv

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk