Image

Eiropas Banku federācija (EBF) prezentē Eiropas finanšu pratības rokasgrāmatu. Rokasgrāmatu kopīgi ir sagatavojušas banku asociācijas no visas Eiropas, tai skaitā Latvijas Finanšu nozares asociācija, un Eiropas Banku federācija. 

Rokasgrāmata sniedz ieskatu Eiropas finanšu nozares aktivitātēs finanšu izglītības jomā un tā var tikt izmantota, lai noskaidrotu finanšu nozares aktivitātes finanšu pratības jomā dažādas Eiropas valstīs, tai skaitā Latvijas. 35 valstis aktīvi strādāja EBF Finanšu izglītības komitejā, lai sagatavotu rokasgrāmatu. Rokasgrāmata ļauj lasītājiem izprast, ko banku sektors kopā ar valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām dara, lai uzlabotu finanšu izglītību un veicinātu finanšu pratību. 

EBF Finanšu pratības rokasgrāmata ir visaptverošs, bet ne pilnīgs pārskats, kas papildina citus Eiropas finanšu pratības ziņojumus, piemēram, Eiropas Banku iestādes, kura pārskata nacionālo regulatoru veikumu finanšu pratības jomā, vai Eiropas Komisijas topošo ziņojumu, kurš tiek pieņemts saskaņā ar direktīvas par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu pārskatīšanu. 

EBF tic, ka finanšu nozares aktīvai iesaistei finanšu izglītības veicināšanā, kas izpaužas Eiropas naudas nedēļas, European Money Quiz organizēšanā un dalībā dažādās finanšu pratības darba grupās, lai izstrādātu stratēģijas, ir nozīmīga loma, lai uzlabotu sabiedrības labklājību un dzīves kvalitāti.

Kā norāda EBF vadītājs Vims Mijs (Wim Mijs):

“Arvien vairāk Eiropas valstu izmanto publisko-privātu partnerību kā modeli, lai maksimāli efektīvi un veiksmīgi attīstītu finanšu izglītību. Šāda sadarbība ir būtisks faktors finanšu pratības veicināšanai.”

Ir jāveido nacionālās platformas. Bankām nav obligāti jāuzņemas vadošā loma, bet finanšu nozare aicina izveidot publisko-privāto partnerību finanšu pratības veicināšanas jomā, ja tāda vēl nepastāv.

Globālā Covid-19 pandēmija pārbauda finanšu sektora noturību vēl nebijušā mērogā. Šādos apstākļos finanšu pratības attīstīšana ir vēl būtiskāka. Finanšu pratība un finanšu izlgītība ir nepieciešama dzīves prasme tāpat kā lasīšana vai rakstīšana. 

Saite: EBF Eiropas finanšu pratības rokasgrāmata angļu valodā  

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk