Image

Eiropas Banku Federācija (EBF) 7. maijā plašāk informējusi par martā publicēto EBF Koncepciju efektīvākam ES vienotajam ietvaram cīņai ar naudas atmazgāšanu. Koncepcija tapusi līdzdarbojieties Finanšu nozares asociācijas jomas ekspertiem, kuriem bija iespēja dalīties ar pieredzi un sasniegto progresu Latvijā. EBF piedāvātie nepieciešamie pasākumi Latvijā jau ir ieviesti vai par to ieviešanu tiek diskutēts.

Efektīva cīņa ar naudas atmazgāšanu var būt tikai ciešā valsts iestāžu un industrijas sadarbībā nacionālā līmenī, bet kas ir it īpaši svarīgi starptautiski. EBF savā nākotnes redzējumā iezīmējusi četras prioritārās jomas – harmonizāciju, sadarbību, pilnvaru stiprināšanu, kā arī pārdomātu un racionālu resursu izmantošanu. Tādējādi EBF atbalsta sagatavoto Eiropas Komisijas Rīcības plānu, kas vērsts uz ciešas sadarbības un informācijas apmaiņas efektīvu iedzīvināšanu minētā mērķa sasniegšanai.

Katru gadu finanšu izlūkošanas iestādes – Latvijas Finanšu izlūkošanas dienesta analogi visā Eiropā no bankām vien saņem miljoniem aizdomīgu darījumu ziņojumu. Cīņā ar naudas atmazgāšanu nepieciešamo atbilstības funkciju nodrošināšanai Eiropas finanšu sektors, ieguldījis apmēram simts miljardu eiro un tam novirzījis aptuveni 10% personāla resursu. Vienlaikus atbildīgās iestādes ir konfiscējušas aptuveni 1% no noziedzīgi iegūtajiem līdzekļiem Eiropas Savienībā un aptuveni 1% no lietām tiek iztiesātas.

Analizējot starptautiskos un Eiropas Savienības labās prakses piemērus, EBF Koncepcijā norādījusi, ka ir nepieciešams:

 • pašreizējās Direktīvas vietā pieņemt Regulu – tādejādi panākot augstāku harmonizāciju un vienotus standartus visās dalībvalstīs. Šim procesam jānotiek atbilstoši augstākajiem industrijā jau piemērojamiem standartiem, nav atbalstāma sistēmas pielāgošana zemiem vai vidējiem standartiem;
 • stiprināt finanšu izlūkošanas dienestu lomu Eiropas Savienības līmenī, tai skaitā nodrošinot efektīvu atgriezenisko saiti finanšu sektoram par tiesībaizsardzības iestāžu aktuālo darbu, lai bankas zinātu kādiem aspektiem pievērst pastiprinātu uzmanību un aizdomīgo darījumu ziņojumi sniegtu tiesībaizsardzības iestādēm reāli izmantojamu, kvalitatīvu informāciju;
 • nodrošināt ar atbilstošiem resursiem un pilnvarām naudas atmazgāšanas novēršanā iesaistītās institūcijas;
 • centralizēt uzraudzības funkciju, paplašinot Eiropas Banku iestādei tiesības regulēt un koordinēt naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas jomas uzraudzību;
 • skaidrot riskos balstītās pieejas izpratni;
 • nodrošināt uzticamu informāciju par patiesā labuma guvējiem visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, maksimāli atvieglojot informācijas saņemšanas procesu un mazinot ar tās iegūšanu saistītās izmaksas, atbilstoši Latvijas pieredzei;
 • pieņemt savstarpēji saskaņotu pieeju, kas līdzsvaro personu datu aizsardzības un naudas atmazgāšanas novēršanas regulējuma prasības;
 • veicināt banku savstarpējo informācijas apmaiņu pārrobežu mērogā. Būtiski, lai bankām būtu tiesiska iespēja dalīties ar citām bankām un valsts iestādēm ar informāciju par klientiem, ar kuriem bankas izbeigušas darījuma attiecības naudas atmazgāšanas, terorisma finansēšanas aizdomu, iesaistes finanšu noziegumos vai starptautisko sankciju apiešanas dēļ;
 • veicināt publiskā un privātā sektora informācijas apmaiņas sadarbības platformu izveidošanu, līdzīgi kā tas ir Latvijā un Lielbritānijā;
 • modernizēt un standartizēt klientu izpētes politiku, tai skaitā, atbalstot kopīgu klientu izpētes rīku (shared KYC utility) izveidi, lai dotu iespēju efektivizēt banku pusē veicamās pārbaudes un vienkāršotu procedūras klientiem;
 • savlaicīgi paredzēt tehnoloģiju potenciālo ietekmi uz naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas ietvaru.

Ar Eiropas Banku Federācijas Koncepciju efektīvākam ES ietvaram cīņai ar naudas atmazgāšanu iespējams iepazīties šeit: https://www.ebf.eu/wp-content/uploads/2020/03/EBF-Blueprint-for-an-effective-EU-framework-to-fight-money-laundering-Lifting-the-Spell-of-Dirty-Money-.pdf

 

Papildu informācijai:

Sabīne Spurķe

E-pasts: sabine.spurke@financelatvia.eu

+371 20604166

Komunikācijas vadītāja

Finanšu nozares asociācija

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk