Image
  • Eiropas Investīciju Banka (EIB) un Eiropas Investīciju Fonds (EIF) ir izsnieguši garantiju Luminor bankai jaunu aizdevumu nodrošināšanai MVU un uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu Baltijas valstīs.
  • Šāds sintētiskās vērtspapīrošanas darījums sadarbībā ar Luminor banku ir daļa no EIB grupas martā izziņotās atbildes reakcijas uz COVID-19 uzliesmojumu, lai palīdzētu uzņēmumiem pārdzīvot pašreizējo krīzi.
  • Daļu šī darījuma atbalsta Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF), kas ir Eiropas Komisijas Investīciju plāna Eiropai galvenais pīlārs.

EIB grupa, kuru veido Eiropas Investīciju banka (EIB) un Eiropas Investīciju fonds (EIF), ir izsniegusi garantiju Luminor bankai, lai atbalstītu jaunu aizdevumu nodrošināšanu uzņēmumiem visās trīs Baltijas valstīs. Šāds mehānisms varētu palīdzēt mazināt COVID-19 ietekmi uz Baltijas valstu ekonomiku. Veicot sintētiskās vērtspapīrošanas darījumu, kas ir pirmais šāda veida darījums Baltijas valstīs un kuru EIB grupa (ar Investīciju plāna atbalstu Eiropai) īsteno kopā ar Luminor, šajos ekonomiski grūtajos laikos tiks nodrošināti papildu līdzekļi, lai izsniegtu aizdevumus maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu. Garantijas struktūra ļaus atbalstīt papildu aizdevumu izsniegšanu un līzinga darījumus minētajiem uzņēmumiem visās trīs Baltijas valstīs vismaz 660 miljonu eiro vērtībā.

Luminor valdes priekšsēdētājs Erki Rāzuke:

“Esam gandarīti, ka varam sadarboties ar EIB grupu, lai palielinātu finansējuma pieejamību Baltijas MVU un līzinga klientiem. Šis mehānisms, kas ir pirmais šāda veida darījums Baltijā, nodrošinās ilgtermiņa atbalstu uzņēmējdarbībai, kā arī apliecina mūsu ticību plašajām iespējām, ko sniedz aizdevumi un inovācijas.”

 Eiropas Komisijas priekšsēdētāja izpildvietnieks Valdis Dombrovskis sacīja:

“Esmu gandarīts, ka, izmantojot Investīciju plāna Eiropai garantiju, EIB grupa un “Luminor” banka apvieno spēkus, lai nodrošinātu piekļuvi papildu aizdevumiem vismaz 660 miljonu eiro apmērā. Tie tiks izsniegti galvenokārt maziem un vidējiem uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Bankām ir ļoti svarīga loma Eiropas ekonomikas atveseļošanā – tās finansē ekonomiku, lai nodrošinātu, ka mājsaimniecības un uzņēmumi, jo īpaši mazie uzņēmumi, kas ir mūsu ekonomikas balsts, būti likvīdi. Eiropas Savienība šajā pandēmijā turpinās atbalstīt uzņēmumus, lai tie izturētu krīzi un sāktu stabilu ekonomikas atveseļošanās procesu.”

EIB priekšsēdētāja vietnieks Tomass Estross:

EIB grupa jau sākumā, kad kļuva skaidrs, ka ekonomikas lejupslīde ir neizbēgama, solīja, ka atbalstīs Eiropas uzņēmumus, un esam priecīgi, ka tagad šis atbalsts kļūst pieejams lielākā apmērā visās trīs Baltijas valstīs. COVID-19 krīzes izraisītais ekonomiskais kritums ir jūtams visā Eiropas Savienībā, un visvairāk ietekmētie uzņēmumi ir tieši MVU. EIB un EIF nodrošina piekļuvi pēc iespējas lielākam finansējumam, lai palīdzētu uzņēmumiem izturēt šo krīzi.”

EIF izpilddirektors Alēns Godārs:

“Galvenais šī darījuma mērķis ir uzlabot MVU un uzņēmumu ar vidēji lielu kapitālu piekļuvi finansējumam pandēmijas laikā. Pārņemot daļu Luminor bankas riska darījumu svērto aktīvu, mēs dodam bankai iespēju izsniegt vairāk aizdevumu Baltijas uzņēmumiem. Mēs ceram, ka šis darījums, demonstrējot Eiropas finansēšanas iestāžu iespējas, kalpos kā labs paraugs citiem finanšu starpniekiem šajā reģionā.”

Luminor saglabās ar vērtspapīriem nodrošinātā portfeļa pirmās kārtas zaudējumu daļu, kamēr EIF garantē augstākās prioritātes laidienu, kam EIB sniegs daļēju pretgalvojumu. Papildu EIB mezanīna laidiena garantija gūst labumu no daļēja šī darījuma atbalsta, ko nodrošina Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) — Eiropas Komisijas Investīciju plāna Eiropai galvenais pīlārs.

Šajā darījumā Nordea bija vienīgas Luminor bankas padomdevējs strukturēšanas jautājumos.

Vispārēja informācija

Eiropas Investīciju banka (EIB) ir Eiropas Savienības ilgtermiņa aizdevumu izsniegšanas iestāde, kas pieder dalībvalstīm. Tā nodrošina ilgtermiņa finansējuma pieejamību pārdomātu ieguldījumu veikšanai, lai īstenotu ES politikas mērķus. 2019. gadā vien EIB nodrošināja piekļuvi gandrīz 530 miljoniem eiro projektu īstenošanai Baltijas valstīs. Pēdējo piecu gadu laikā (2015.–2019. gadā) šī summa veidoja krietni virs 2,5 miljardiem eiro.

Eiropas Investīciju fonds (EIF) ir daļa no Eiropas Investīciju bankas grupas. Tā galvenais mērķis ir atbalstīt Eiropas mikrouzņēmumus, kā arī mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), palīdzot tiem piekļūt finansējumam. EIF izstrādā un pilnveido riska un izaugsmes kapitāla, garantiju un mikrofinansēšanas instrumentus, kuri ir īpaši paredzēti šim tirgus segmentam. Veicot šos uzdevumus, EIF sekmē tādu mērķu sasniegšanu, kuri atbalsta inovāciju, pētniecību un attīstību, uzņēmējdarbību, izaugsmi un nodarbinātību.

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) ir Investīciju plāna Eiropai galvenais pīlārs. Tas nodrošina pirmās kārtas zaudējumu garantiju, ļaujot EIB grupai ieguldīt riskantākos projektos. Projekti un vienošanās, kas apstiprināti finansējumam ESIF ietvaros, līdz šim mobilizējuši 535,4 miljardu eiro lielus ieguldījumus, sniedzot labumu vairāk nekā 1,4 miljoniem MVU.

Luminor banka ir trešā lielākā finanšu pakalpojumu sniedzēja Baltijā, un tā nodrošina banku un finanšu pakalpojumus, lai veicinātu privātpersonu, uzņēmumu un institūciju (jeb klientu) izaugsmi vietējā Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tirgū.

Preses kontaktpersonas:

EIB grupa: Tim Smit, tālr.: +352 691 286423, e-pasts: t.smit@eib.org – Twitter: EIB
Luminor: Inese Kronberga, tālr.: +371 29215409, e-pasts: Inese.Kronberga@luminorgroup.com
Eiropas Komisija: Flora Matthaes, tālr.:+322 298 3951, e-pasts: flora.matthaes@ec.europa.eu

 

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk