Image

Nīna Aikas (Niina Aikas)
SEB Baltijas divīzijas vadītāja

Pēdējie vairāk nekā divi gadi mums visiem ir mācījuši izturību un spēju pielāgoties. Vispirms šīs abas mācības nesa Covid-19 pandēmija un ar to saistītie ierobežojumi, bet nu – arī Krievijas karš Ukrainā. Tas ir radījis milzīgu ekonomikas pārstrukturēšanās cunami, kura lielākais trieciens mums vēl ir tikai priekšā. Taču, kā sistēmiski svarīga banka, SEB šīm krīzēm iet cauri roku rokā ar saviem klientiem, sarežģītajā laikā sniedzot atbalstu gan ar kapitālu, gan ar padomu.

Taču jautājums paliek – kā šajā situācijā būt tālredzīgiem un milzīgās nenoteiktības brīdi izmantot sev par labu?

Labā ziņa: uzņēmumi Baltijā ir izturīgi

Ar lielākiem vai mazākiem nenoteiktības brīžiem un krīzēm uzņēmumiem Baltijā nācies saskarties itin bieži. Tādēļ bez lieliem pārsteigumiem Latvijas ekonomika Covid-19 krīzi ir pārdzīvojusi daudz vieglāk nekā citas valstis un vismaz SEB bankas klienti Latvijā ir veiksmīgi iemācījušies pielāgoties jaunajai realitātei.

Kas attiecas uz Krievijas kara Ukrainā izraisītajām sekām, mēs joprojām esam krīzes sākumposmā un vēl neapzināmies tās potenciālo finansiālo ietekmi uz Latvijas un Eiropas ekonomiku. Vienlaikus jāuzsver, ka SEB banka ir tikpat izturīga un stabila kā mūsu klienti, padarot mūs par vienu no specīgākajām bankām Eiropā. Vētrai pieņemoties spēkā, mēs turpināsim izmantot savu spēcīgo finansiālo pozīciju, lai stāvētu blakus un atbalstītu savus klientus.

No piegādēs ķēdēm līdz pat enerģētikai

Jau Covid-19 pandēmijas kulminācijas brīdī uzņēmumi saskārās ar pārrāvumiem savās piegādes ķēdēs. Tagad ir radušās jaunas problēmas – redzam, ka jauno sankciju dēļ būvniekiem sāk trūkt metāls, liels izaicinājums priekšā arī Latvijas tranzīta nozarei, nemaz nerunājot par jauno gāzes un degvielas cenu lēcienu. Šī situācija mudina uzņēmējus meklēt iespējas savās piegādes ķēdēs ieviest jaunus avotus un sadarbības partnerus.

SEB banka bija viena no pirmajām bankām, kura pievērsās klimata pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem un atbalstīja mūsu klientus centienos investēt zaļajā transformācijā. Karš Ukrainā ir vēl vairāk pastiprinājis nepieciešamību veikt pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku.

Tāpēc esmu gandarīta, ka SEB banka Latvijā saviem klientiem piedāvā arvien jaunas iespējas zaļās enerģijas ieviešanai. Mēs bijām viena no pirmajām bankām, kura saviem korporatīvajiem klientiem piedāvāja zaļos finanšu instrumentus, turklāt nesen ieviesām zaļos mājokļa kredītus, lai atbalstītu iedzīvotājus, kuri vēlas dzīvot energoefektīvākā mājoklī.

Viens no jaunākajiem instrumentiem ir zaļais mikrokredīts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ar īpašiem nosacījumiem saules paneļu un elektroauto uzlādes staciju iegādei. Būsim blakus arī mūsu klientiem lielo uzņēmumu vidū to centienos veikt iekšēju transformāciju un pāreju uz ilgtspējīgu darbības modeli.

Īstermiņā – sāpīgi, taču ilgtermiņā būsiet ieguvēji 

Neslēpšu, ka sankciju īstermiņa ietekme gan Latvijas, gan Baltijas ekonomikai būs sāpīga, taču ilgtermiņā šī situācija veicinās gan privātā, gan valsts sektora pārorientēšanos uz ilgtspējīgākiem, uzticamākiem noieta tirgiem un sadarbības partneriem. Lai arī Latvija robežojas ar Krieviju un tā ilgstoši ir bijusi nozīmīgs sadarbības partneris, tomēr vēlos uzsvērt, ka ir jācenšas nodrošināt izaugsmi, sadarbojoties ar Eiropas Savienības dalībvalstīm vai arī meklējot iespējas tālākos noieta tirgos.

Biznesā ikkatrs lēmums, piesaistītais sadarbības partneris, izraudzītais noieta tirgus un potenciālais klients rada nospiedumu ne tikai uz pašu biznesu, bet arī plašāku sabiedrību. Tāpēc, sperot jebkādus soļus, ir svarīgi apzināties savu personīgo atbildību plašākā kontekstā.

Arī mēs SEB bankā izjūtam atbildību gan pret saviem klientiem, gan plašāku sabiedrību, tāpēc mūsu ilgtermiņa mērķi šajā tirgū paliek nemainīgi. Turpināsim būt kopā ar saviem klientiem, ja arī tiem nāksies šajā sarežģītajā laikā pārorientēties un meklēt jaunus noieta tirgus un sadarbības partnerus. Palīdzēsim gan ar kapitālu, gan ar padomu, lai ieguvējas būtu gan šodienas, gan nākotnes paaudzes.

 

Papildu informācijai:
Anete Igaune, Korporatīvās komunikācijas vadītāja (uz laiku) – 26455568, anete.igaune@seb.lv
Vairāk par SEB grupu Latvijā:
Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB.Latvia, YouTube/SEBlatvia, LinkedIn/Seb-banka-latvia
www.seb.lv

 

SEB grupa ir vadošā finanšu pakalpojumu sniedzēja Ziemeļeiropā. Kā banka ciešām un ilgtermiņa attiecībām, SEB Zviedrijā un Baltijā piedāvā finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu. Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Vācijā SEB darbības galvenā prioritāte ir korporatīvo un investīciju bankas pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un institucionālajiem klientiem. SEB grupas darbību starptautiskā līmenī apliecina pārstāvniecība 20 pasaules valstīs. Uz 2021. gada 31. decembri SEB grupas kopējie aktīvi veido 3 304  miljardus Zviedrijas kronu, kopējie aktīvi pārvaldīšanā – 2 682 miljardi Zviedrijas kronu. SEB grupā strādā 15 500 darbinieku. Vairāk par SEB grupu: www.sebgroup.com

 

 

 

 

 

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk