Image

25. novembrī norisinājās trešā, sarunu ciklu noslēdzošā, ekspertu diskusija “Finanšu sektora loma ceļā uz klimatneitralitāti”, kuru organizēja Pasaules Dabas Fonds sadarbība ar Eiropas Savienības māju. Sarunā piedalījās eksperti no banku un privātā sektora, kā arī finanšu uzraudzības iestādēm, lai noskaidrotu, kādas pārmaiņas sagaida visas iesaistītās puses saistībā ar Eiropas Zaļo kursu.

Sarunā piedalījās SIA “Sorainen ZAB” vadošā partnere Eva Berlaus, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes locekle Kristīne Černaja-Mežmale, A/S “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis, AS “Swedbank” Ilgtspējas jomas vadītāja Baltijas valstīs Irina Kuzmina, AS “SEB banka” Ilgtspējas vadītājs Viktors Toropovs, AS “Augstsprieguma tīkls” Finanšu un grāmatvedības departamenta vadītāja Māra Grava, Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis. Sarunu vadīja Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre.

“Ilgtspēja ir viens no svarīgākajiem sabiedrības attīstības izaicinājumiem tuvākajās desmitgadēs. Finanšu sektors šo izaicinājumu jau ir pieņēmis. Jebkuram uzņēmumam, kas vēlas saņemt finansējumu savai darbībai un attīstībai, būtu jāspēj sniegt redzējumu par pašradīto siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu, tā cēloņiem un jābūt skaidram ieguldījumu plānam, kā šīs emisijas plānots mazināt. Tas var būt enerģijas patēriņš, transporta risinājumu optimizācija, produktu dizains, aprites ekonomikas principu ieviešana savā darbībā un daudz kas cits,”

uzsver Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre.

Galvenās secinājumi un atziņas, kuras  sarunas laikā pauda dalībnieki:

  • Banku sektors jau šobrīd izstrādā dokumentus un monitoringa sistēmu, ar kuru noteikt uzņēmumu atbilstību Zaļā kursa prasībām, un ir gatavas atbalstīt uzņēmumu attīstību ilgtspējas virzienā. Kā atzina banku eksperti, “zaļajiem” projektiem šobrīd ir daudz lielākas iespējas saņemt finansiālu atbalstu.
  • Uzņēmējiem jau šobrīd ir jādomā, kā pielāgoties pārmaiņām, jāizvērtē riski un jābūt proaktīviem, kā arī jārod veidi, kā saimniekot ekonomiski izdevīgi, nenoplicinot dabas resursus un samazinot ietekmes uz vidi. Pārmaiņām uzņēmumos jānotiek visos tā darbības līmeņos, un ir nepieciešami skaidri plāni, kas dziļi maina uzņēmuma pārvaldības sistēmu.
  • Būtu jāveic skaidrojošais darbs, lai uzņēmēji labāk izprastu pārmaiņu nozīmi un to nepieciešamību. Visas iesaistītās puses atzina, ka šobrīd visi atrodas mācīšanās un pielāgošanās procesā.
  • Pasaules Dabas Fonds pauda cerību, ka finanšu institūcijas tālāk attīstīs savu redzējumu un monitoringa sistēmu, lai izsvērti lūkotos dabas un klimata neitralitātes virzienā.

Pasaules Dabas Fonds šogad organizēja trīs ekspertu diskusijas, kuru mērķis skaidrot, kā jūtas uzņēmēji pārmaiņu priekšā un kāds atbalsts tiem būtu nepieciešamas no zinātnes un finanšu sektora puses. Visus diskusiju ierakstus iespējams noskatīties Pasaules Dabas Fonda Youtube kanālā.

 

Saite uz diskusijas ierakstu:  https://www.youtube.com/watch?v=njboGO5TiiM

 

 

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk