Image

Lai gan faktorings kā produkts ir visai vienkāršs, potenciālo aizņēmēju vidū tas pagaidām nav tik plaši izplatīts un faktoringa apjomos Igaunija un Lietuva krietni apsteidz Latviju. 2020. gada decembrī Latvijā iekšzemes faktorings salīdzinājumā ar 2019. gadu bija sarucis par 4,9%, eksporta faktorings – par 16,7%, bet citi faktoringa veidi samazinājušies visbūtiskāk – par 43,8%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Faktoringa apgrozījums 2020. gadā bija 869,11 miljoni eiro, kas ir par 4,9% mazāk kā 2019. gadā. Salīdzinājumā Lietuvā (saskaņā ar Lietuvas Banku asociācijas datiem) aizvadītā gada 4. ceturksnī kopējais faktoringa portfelis sastādīja 220,4 miljonus eiro, bet Igaunijā –  322, 3 miljonus (Igaunijas Centrālās bankas dati), kamēr Latvijā  – 136, 98 miljonus eiro.

Raugoties no uzņēmuma naudas plūsmas optimizācijas viedokļa, faktorings ir viegls veids, kā uzņēmums var saņemt apgrozāmos līdzekļus ātrā veidā, neieķīlājot savus aktīvus un darbojoties ar brīvu bilanci. Vienlaicīgi uzlabojas arī maksājumu disciplīna, jo pircējs maksājumus bankai veic atbildīgāk, nekā pašam piegādātajam.

“Nenoliedzami, būtisku ietekmi ir radījusi pandēmija, kuras ietekmē daļai uzņēmumu ir samazinājies pieprasījums no klientu puses, attiecīgi arī sarukusi viņu nepieciešamība pēc faktoringa pakalpojuma. Taču līdz ar aktīva vakcinācijas procesa uzsākšanu valstī sagaidām, ka arī uzņēmējdarbībā uzlabosies finanšu situācija uzlabosies un pieaugs pieprasījums pēc finansējuma, tajā skaitā, arī pēc faktoringa. Tāpēc martā ieviesām un sākam piedāvāt šo iespēju,”

– norāda AS “Expobank” valdes loceklis Vasilijs Karpovs.

Saskaņā ar statistikas datiem, aizvadītā gada beigās Latvijas faktoringa portfelis sastādīja 136,98 miljonus eiro, kas bija par 15,3% mazāk kā 2019. gada beigās. “Pieaugot faktoringa popularitātei Latvijā, ilgtermiņā tiks pozitīvi ietekmēta uzņēmējdarbības vide, samazinoties parādu ķēdēm u.tml. Mūsu kaimiņvalstu piemērs pierāda, ka šāds pakalpojums ir vērtīgs un pieprasīts, turklāt Latvijas uzņēmumu profils (vairumtirgotāju un ražotāju īpatsvars) apliecina faktoringa potenciālu,”

– piebilst V. Karpovs.

Visbiežāk to izmanto uzņēmumi, kas nodarbojas ar vairumtirdzniecību, vai ražotāji, kuriem ir plašs pircēju loks un kuri sastopas ar norēķiniem ar garu apmaksas termiņu – 30, 60, 90 vai pat 120 dienām. Izmantojot faktoringa pakalpojumu, pārdevējam rodas iespēja saņemt apmaksu līdz 90% uzreiz. Kad pienāk rēķina apmaksas termiņš, pircējs maksā, nevis preču piegādātajam, bet bankai. 10% ir drošības rezerve, kas nepieciešama, lai pilnībā ieturētu visu trūkstošo. Kad klients samaksā rēķinu, banka ietur finansējuma izmaksas un visu pārējo summu pārskaita faktoringa ņēmējam.

AS Expobank ir viena no vecākajām bankām Latvijā, tā dibināta 1991. gadā un šogad svin  30 gadu jubileju. 2019. gada sākumā banka pilnīgi mainīja darbības stratēģiju un ieviesa jaunu biznesa modeli, uzsākot savas tirgus daļas palielināšanu Latvijas finanšu tirgū. Tas iezīmēja jaunu startu bankas attīstībā, kas paredz konkurētspējīgu kreditēšanas pakalpojumu piedāvājumu korporatīvajiem klientiem, termiņnoguldījumu izvietošanas iespējas privātpersonām, brokeru pakalpojumus, kā arī inovatīvu finanšu tehnoloģiju ieviešanu.

Papildu informācijai:
Anna Andina
AS Expobank sabiedrisko attiecību un mārketinga vadītāja
26189214, anna.andina@expobank.eu

 

 

 

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk