Image

Refinansējot kredītsaistības 7,3 miljonu eiro apmērā, AS Expobank turpina stiprināt korporatīvo kreditēšanu vietējā tirgū.  Darījuma partneris ir nekustamā īpašuma attīstītājs SIA “Ganību dambja biznesa centrs”, kam pieder biznesa centrs InDi Rīgā, Uriekstes ielā.

 “Esam gandarīti, ka 2021. gadu iesākām ar lielu kreditēšanas darījumu. Kā jau esam uzsvēruši arī iepriekš – pieprasījums pēc finansējuma jauniem un jau esošiem projektiem uzņēmējdarbībā nav mazinājies. Uzņēmēji pie mums vēršas, lūdzot izskatīt finansējuma iespējas, lai realizētu jaunas idejas vai pārstrukturētu esošās saistības,”

– saka AS Expobank valdes loceklis Vasilijs Karpovs.

“Katram potenciālajam klientam veidojam individuālu kredīta atmaksas grafiku, rūpīgi izpētot klienta iespējas un arī vēlmes, radot izdevīgākus nosacījumus sadarbībai”,

– stāsta bankas valdes loceklis.

Šajā gadījumā, banka vienojusies ar klientu par īpašu kredīta atmaksas grafika struktūru, lai klienta rīcībā būtu brīvi naudas līdzekļi, un brīdī, kad tas būs nepieciešams, būtu iespēja pielāgot telpas jaunam nomniekam. Šāds risinājums ir papildus atbalsts uzņēmējiem, kam attīstība neapstājās arī izaicinājumu laikā.

“InDi biznesa centrs, kā biroju un noliktavu centrs sākotnēji tika izbūvēts 2008. gadā, pilnībā pārbūvējot bijušo Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas (RER) ražošanas ēku. 2010. – 2015. gados, centram attīstoties, par sava uzņēmuma mājvietu to izvēlējās tādi plaši pazīstami uzņēmumi kā SIA Bite Latvija, MSC Shared Service Center Riga, MSC Latvija, DPD un vairākas starptautiskas IT kompānijas,”

– stāsta biznesa centra valdes locekļi un īpašnieki Andris Kreislers un Zanda Zemniece.

“Laikam ejot un mūsu nomniekiem attīstoties, Bite Latvija un MSC mums, centra īpašniekiem, izteica vēlmi paplašināties. Ēkas 1. stāvā vēl bija saglabājušās noliktavu telpas, kuras pārbūvējām un rekonstruējām par moderniem un plašiem birojiem, papildus izveidojot mājīgas, apzaļumotas āra terases, un modernizējot arī centra infrastruktūru un autostāvvietas.”

Kā zināms, 2019. gadā Danske Bank pieņēma lēmumu iziet no Baltijas tirgus, tādēļ nolūkā refinansēt InDi centra saistību portfeli un atrast ilgtspējīgu sadarbības partneri, centra īpašnieki apzinājuši vairākas bankas, kuras darbojas Latvijas tirgū.

“Sarunu procesā Expobank piedāvāja šim laikam vislabāko sadarbības modeli, par ko esam gandarīti. InDi centrs bankai būs drošs un stabils ilgtermiņa partneris un, domājam, ka arī banka var lepoties ar šī centra iekļaušanu savā kredīta portfelī,”

– saka InDi biznesa centra īpašnieki Andris Kreislers un Zanda Zemniece.

 “InDi biznesa centrs ir labs piemērs tam, ka ar pareizu pozicionējumu tirgū, uz stabiliem ilgtermiņa nomniekiem balstītu naudas plūsmu un profesionālu pārvaldību, ir iespējams panākt nekustamā īpašuma, kā aktīva, vērtības noturību arī šodienas izaicinošajos apstākļos. Darbā ar šo, un citiem mūsu klientiem biroju iznomātājiem, redzam, ka biroja kā biznesa resursa funkcija nenoliedzami piedzīvo pārmaiņas un līdz ar to mainās arī tirgus. Vienlaicīgi arī Colliers biroju nomnieku tirgus pētījumi liecina, ka, neskatoties uz šī brīža sarežģījumiem, ilgtermiņa redzējumā birojs kā svarīga komponente uzņēmuma darbībā viennozīmīgi saglabājas. Arī investīciju darījumi šajā segmentā norāda uz investoru ilgtermiņa skatījumu”,

– piebilst Jānis Ozols, Colliers partneris Latvijā, Vērtēšanas un Konsultāciju vadītājs.

 Biznesa centra InDi kopējā platība ir 14 580 m2, iznomājamā platība – vairāk nekā 12 000 m2, pašlaik iznomātas telpas 10 158 m2 platībā. Biznesa centram piegulošajā teritorijā ir 339 autostāvvietas. Lielāko nomnieku vidū ir uzņēmumi BITE Latvija, MSC Shared Service Center Riga, MSC Latvija, IDT Media, Primadev, MSC Latvia, LV AGROO, whiteCryption, DPD Latvija u.c. 

AS Expobank ir viena no vecākajām bankām Latvijā, tā dibināta 1991. gadā un šogad svin savu 30 gadu jubileju. 2019. gada sākumā banka pilnīgi mainīja darbības stratēģiju un ieviesa jaunu biznesa modeli, uzsākot savas tirgus daļas palielināšanu Latvijas finanšu tirgū. Tas iezīmēja jaunu startu bankas attīstībā, kas paredz konkurētspējīgu kreditēšanas pakalpojumu piedāvājumu korporatīvajiem klientiem, termiņnoguldījumu izvietošanas iespējas privātpersonām, brokeru pakalpojumus, kā arī inovatīvu finanšu tehnoloģiju ieviešanu.

Papildu informācijai:
Anna Andina
AS Expobank sabiedrisko attiecību un mārketinga vadītāja
26189214, anna.andina@expobank.eu

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk