Image

Trešdien, 24. februārī, Finanšu nozares asociācijas organizētajā diskusijā finanšu institūciju vadītāji un eksperti uzsāka aktīvāku sarunu par finansējuma pieejamības veicināšanu uzņēmējdarbības attīstībai, prezentējot 15 punktu nozares plānu jeb svarīgākos veicamos darbus turpmākajos divos gados. Plānā iezīmēti četri galvenie virzieni – kreditēšana, kapitāla tirgus attīstība, finanšu pratība un ilgtspējīgas finanses.

Ieva Tetere, Finanšu nozares asociācijas Padomes priekšsēdētāja, AS “SEB” valdes priekšsēdētāja Latvijā:

“Lai arī šobrīd piedzīvojam globāla mēroga izaicinājumus, kas ietekmē lielu cilvēku skaitu, redzam, ka klientu kredītportfelis Latvijā ir ļoti labā kvalitātē un vēlamies dot pamudinājumu uzņēmējiem būt drosmīgākiem. Domājot par uzņēmumu kreditēšanas sekmēšanu, ir skaidrs, ka viens no desmitgades lielākajiem jautājumiem jau klauvē mums pie durvīm – tā ir ilgtspējīga finansēšana un zaļā transformācija. Finanšu nozare vēlas būt spēcīgs atbalsta plecs uzņēmējiem – palīdzēt pārmaiņu procesā un iedrošināt saskatīt izaugsmes iespējas ilgstspējā. Redzam arī, ka jāsāk aktīvs dialogs ar publiskā sektora partneriem, lai laikus nonāktu pie laba sadarbības modeļa. Tāpat nepieciešams vairot arī sabiedrības un uzņēmēju kopējo izpratni par šo jautājumu būtiskumu.”

15 punktu plāns paredz jaunu produktu izstrādi “zaļās pārejas” finansēšanai un diskusiju ar publisko sektoru par nodokļu motivācijas mehānismiem un valsts atbalsta programmām ilgtspējīgām iniciatīvām. Sadarbībā ar FKTK un citiem  partneriem plānots izveidot  ilgtspējīgas finansēšanas platformu. Tāpat paredzēts izstrādāt finanšu pratības veicināšanas programmu skolēniem un citām vecuma grupām, publiski pieejamu kredītspējas novērtēšanas modeli, starptautiski konkurētspējīgu vērtspapīrošanas tiesisko regulējumu un vadlīnijas pensiju fondu līdzekļu plašākas ieguldīšanas veicināšanai  Latvijas tautsaimniecībā. Plānota sadarbības memoranda noslēgšana ar FKTK un Latvijas Banku ilgtspējas jomā. 15 punktu plāns ir sākotnējais piedāvājums finansējuma pieejamības veicināšanai, kas tiks  apspriests ar sadarbības partneriem un atbilstoši diskusijām pilnveidots. 

Finanšu institūciju valdes priekšsēdētāji atskatījās arī uz aizvadītā gada nozarē paveikto un 2021. gada prognozēm industrijā. Mārtiņš Āboliņš, AS “Citadele banka” ekonomists​, Fiskālās disciplīnas padomes loceklis, Finanšu nozares asociācijas Makroekonomistu darba grupas vadītājs, sniedza ieskatu par šogad gaidāmo un apkopoja aizvadītā gada rezultātus, norādot, ka ekonomikas lejupslīde Baltijas valstīs un Latvijā 2020. gadā bija ievērojami mazāka, nekā tika prognozēts krīzes sākumā – patēriņa struktūra ir mainījusies par labu mazumtirdzniecībai, savukārt rūpniecībā un eksportā vērojami jauni rekordi, kamēr pakalpojumu nozares šobrīd ir ekonomikas vājais posms. Situācija darba tirgū joprojām ir labāka nekā gaidīts, strauji aug iedzīvotāju uzkrājumu bankās, vienlaikus kredītportfelis 2020. gadā ir sarucis, bet kredītu kvalitāte nav būtiski pasliktinājusies.

Diskusijā piedalījās Ieva Tetere, AS “SEB” valdes priekšsēdētāja Latvijā, Finanšu nozares asociācijas Padomes priekšsēdētāja, Reinis Rubenis, AS “Swedbank” valdes priekšsēdētājs Latvijā, Finanšu nozares asociācijas Padomes priekšsēdētājas vietnieks, Kerli Gabrilovica, AS “Luminor Bank” Latvijas filiāles vadītāja, Roberts Idelsons, “Signet Bank” AS valdes priekšsēdētājs, Dmitrijs Latiševs, AS “BlueOrange Bank” valdes priekšsēdētājs, Mārtiņš Āboliņš, AS “Citadele banka” ekonomists​, Fiskālās disciplīnas padomes loceklis, Finanšu nozares asociācijas Makroekonomistu darba grupas vadītājs un Reinis Bērziņš, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” valdes priekšsēdētājs un Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre.


Papildu informācija:


Sabīne Spurķe
E-pasts: sabine.spurke@financelatvia.eu
+371 20604166
Komunikācijas vadītāja
Finanšu nozares asociācija

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk