Image

Saeimas Ārlietu komisijas sēdē izskatīja un pirms trešā lasījuma atbalstīja likumprojektu “Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā”, paredzot pilnveidot licencēšanas procesu komersantiem, kas nodarbojas ar militāro preču tirdzniecību. Tika atbalstīti arī Finanšu nozares asociācijas priekšlikumi, kas paredz atbilstības pārbaudes un prasības attiecīgo komersantu patiesajiem labuma guvējiem. Grozījumi uzlabos finanšu pakalpojumu sniegšanu attiecīgajiem uzņēmumiem.

Atbalstītie grozījumi ir viens no vairākiem veicamajiem soļiem, lai risinātu problēmas, kuru dēļ aizsardzības industrijas uzņēmumiem finanšu pakalpojumu saņemšana var būt sarežģītāka vai pat pamatoti ierobežota. Asociācija, ņemot vērā līdz šim notikušās diskusijas ar Aizsardzības ministriju, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un Finanšu izlūkošanas dienestu,  ir sagatavojusi un nosūtījusi atbildīgajām institūcijām priekšlikumus nepieciešamajiem pasākumiem samērīgas pieejas nostiprināšanai, izpildot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasības. Vienlaikus Asociācija uzsver, ka ir nepieciešama mērķtiecīga sadarbība ar valsts, nevalstiskā sektora un citu nozaru partneriem, lai kopīgi spētu nodrošināt finanšu pakalpojumu pieejamību uzņēmējdarbībai un tās izaugsmei, kā arī finanšu sistēmas stabilitāti un drošas darbības garantēšanu. Tāpat Asociācija atbalsta valsts noteiktos pasākumus un izvirzītos mērķus valsts aizsardzības nodrošināšanai.

Iesaistītās puses ir vienojušās, ka turpmāko pasākumu īstenošanā ir nepieciešams:

  • veidot kontaktpunktu finanšu nozares jautājumu risināšanai Aizsardzības ministrijas komersantu licencēšanas organizācijas ietvaros;
  • attīstīt ciešāku sadarbību un informācijas apmaiņu starp Militārās izlūkošanas un drošības dienestu, Satversmes aizsardzības biroju un Finanšu izlūkošanas dienestu aizsardzības industrijas pārraudzībai;
  • organizēt tiešsaistes forumu ar kredītiestāžu pārstāvju un aizsardzības industrijas uzņēmumu dalību;
  • veicināt labu pārvaldību un uzņēmējdarbības caurspīdīguma standartu stiprināšanu pašos uzņēmumos;
  • izveidot Latvijas aizsardzības industrijas “balto” uzņēmumu sarakstu;
  • veicināt aktīvāku Finanšu izlūkošanas dienesta sadarbības koordinācijas platformas izmantošanu operatīvai jautājumu risināšanai par situācijām, kurās iesaistīti aizsardzības industrijas uzņēmumi;
  • uzlabot kredītiestāžu komunikāciju ar klientiem, veicinot skaidru izpratni par kredītiestādes tiesībām atklāt klientam informāciju par konstatētajām nepilnībām;
  • novērst formālās, nesamērīgās regulatīvās prasības Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumos, ļaujot kredītiestādēm pēc būtības piemērot riskos balstītu pieeju sadarbībā ar to klientiem, tajā skaitā aizsardzības industriju.

Finanšu nozares asociācijas vēstule par nepieciešamajiem pasākumiem finanšu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai aizsardzības industrijas uzņēmumiem.

 

Sabīne Spurķe
E-pasts: sabine.spurke@financelatvia.eu
T.+371 20604166
Komunikācijas vadītāja
Finanšu nozares asociācija

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk