Image

28. februārī ikgadējā biedru sapulcē ir ievēlēta jauna Finanšu nozares asociācijas (turpmāk – Asociācija) Padome. Padomē ir seši biedri un viens asociētais biedrs.

2019. gada 29. martā Padomes locekļi no sava vidus par Padomes priekšsēdētāju ievēlēja Gunti Beļavski, AS “Citadele banka” valdes priekšsēdētāju, un par priekšsēdētāja vietnieci – Ievu Teteri, AS “SEB banka” valdes priekšsēdētāju.

Asociācijas Padomi veido AS „Swedbank”, “Luminor Bank” AS Latvijas filiāle, AS “SEB banka”, AS “Citadele banka”, AS “BlueOrange Bank”, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” un SIA “UniCredit Leasing”.

Padomē ievēlētos biedrus un asociēto biedru Padomē pārstāv AS „Swedbank” valdes priekšsēdētājs Reinis Rubenis, “Luminor Bank” AS Latvijas filiāles vadītāja Kerli Gabriloviča, AS “BlueOrange Bank” valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Latiševs, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” valdes locekle Inese Zīle, SIA “UniCredit Leasing” valdes priekšsēdētājs Jevgenijs Belezjaks, savukārt Guntis Beļavskis, AS “Citadele banka” valdes priekšsēdētājs, ir ievēlēts par Padomes priekšsēdētāju, un Ieva Tetere, “SEB banka” valdes priekšsēdētāja, – Padomes priekšsēdētāja vietnieci.

“Finanšu nozares asociācijas galvenie uzdevumi ir un arī turpmākajos gados būs veicināt inovāciju un tehnoloģiju attīstību finanšu sektorā, kā arī augstāko atbilstības standartu ieviešanu. Šo virzienu attīstība ir svarīga gan Latvijas, gan visas Baltijas ekonomikas izaugsmei un mūsdienīgai, augstākās kvalitātes finanšu pakalpojumu pieejamībai mūsu iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Pozitīvi vērtējams, ka pēdējā gada laikā Asociācijai ir pievienojušies jauni asociētie biedri ne tikai no finanšu nozares, bet arī tehnoloģiju nozares. Tas apliecina, ka Asociācijas darba produktivitāti arvien vairāk novērtē arī citas ar finanšu nozari cieši saistītas jomas un saskata produktīvas sadarbības iespējas. Mūsdienās, kad dažādu nozaru produktu un pakalpojumu attīstība ir ļoti cieši saistīta, šāda starpdisciplināra sadarbība ir īpaši vērtīga. Tādēļ aicinu ikvienas nozares uzņēmumus, kuri redz, ka mūsu Asociācijas darbības virzieni palīdz attīstībai, droši pievienoties Finanšu nozares asociācijai.”

– Guntis Beļavskis, “Citadele banka” valdes priekšsēdētājs, Finanšu nozares asociācijas Padomes priekšsēdētājs

 

“Finanšu nozares asociācijas valde ļoti mērķtiecīgi turpina realizēt Asociācijas vīziju būt par finanšu nozares un digitalizācijas virzītāju Latvijā un arī Eiropā. Asociācijai ir būtiska loma regulāras un kvalitatīvas diskusijas nodrošināšanā ar politikas veidotājiem, industrijas pārstāvjiem, citu nozaru asociācijām un uzņēmējiem. Tieši šī prakse ļauj lēmumu pieņēmējiem un industrijai kvalitatīvi iet soli solī, lai veidotu pārdomātu un sabiedrības izaugsmi veicinošu vidi. Asociācija skaidrāk kā jebkad ir definējusi savus darbības virzienus, ieņem ļoti svarīgu lomu sektora interešu pārstāvēšanā. Šobrīd stiprāk kā jebkad redzama Asociācijas vēlme un arī paveiktais, lai stiprinātu sabiedrības finanšu un digitālo pratību, kā arī veidotu jaunas partnerības ar citiem finanšu sektora dalībniekiem. Uzskatu, ka mums kā industrijas dalībniekam ir liela atbildība zinošas un sadarboties gribošas sabiedrības veidošanā, tieši tāpēc novērtēju, ka es un mani kolēģi varam būt par daļu no komandas, kas palīdz šo realizēt,”

– norāda Ieva Tetere, “SEB banka” valdes priekšsēdētāja, Finanšu nozares asociācijas Padomes priekšsēdētāja vietniece.

Finanšu nozares asociācija, sadarbojoties ar partneriem Eiropā un popularizējot inovatīvos finanšu pakalpojumu sniedzēju risinājumus un pakalpojumus, Latvijas finanšu nozari redz kā sadarbības un inovāciju piemēru Eiropā. Šobrīd Asociācija apvieno 33 biedrus un asociētos biedrus, veidojot plašu finanšu, tehnoloģiju un saistīto nozaru sadarbības platformu un interešu pārstāvniecību Latvijā, Baltijā un Eiropā. Asociācija turpina darbu pie 2018. gada jūlijā apstiprinātās organizācijas attīstības stratēģijas, attīstot trīs prioritāros darbības virzienus:

  • attīstība – veicināt turpmāku Latvijas finanšu sektora attīstību, fokusējoties uz plaša klāsta inovatīvu pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību pieejamību, un konkurētspēju vienotajā Eiropas Savienības tirgū;
  • tehnoloģijas – pozicionēt Latviju kā ES līdervalsti atvērto finanšu pakalpojumu jomā ar inovatīviem digitālajiem pakalpojumiem;
  • atbilstība – veicināt augstāko atbilstības standartu ieviešanu.

Atbalstot Asociācijas stratēģisko virzību un prioritātes, kopš 2018. gada vasaras Asociācijai pievienojās jauni asociētie biedri – viens no Eiropā vadošajiem kredītu pārvaldības pakalpojumu sniedzējiem ar vairāk nekā 100 gadu pieredzi savā nozarē “Intrum Latvia”; globālā tehnoloģiju uzņēmuma “Microsoft” pārstāvis Latvijā “Microsoft Latvia”; jaunuzņēmums – Eiropā vadošā tiešsaistes savstarpējo aizdevumu platforma “Mintos Marketplace”; AS “Latvian Baltic Energy Efficiency Facility” (LABEEF) un viens no vadošajiem zvērinātu advokātu birojiem Latvijā “Eversheds Sutherland Bitāns”.

Kontaktpersona: Kristīne Mennika
kristine.mennika@financelatvia.eu, +371 2652 8533

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk