Image

PNB Bankas darbības apturēšana būtiski neietekmē Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu pieejamību finanšu pakalpojumiem. Visi pārējie tirgus dalībnieki turpina ierasto darbu privātpersonu un biznesa klientu apkalpošanā, kā arī pauž gatavību iespējami operatīvi sniegt norēķinu iespējas un pieeju finanšu pakalpojumiem, ievērojot visus augstos atbilstības standartus, tiem, kam šādas iespējas nav.

Kā ziņots 15. augusta vakarā, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, ievērojot Eiropas Centrālās bankas un Eiropas Vienotā noregulējuma valdes lēmumu, apturēja finanšu pakalpojumu sniegšanu PNB Bankai un pieņēma lēmumu par noguldījumu nepieejamību, lai varētu nodrošināt garantēto atlīdzību izmaksu sākšanu PNB Bankas klientiem. Garantētā atlīdzība attiecas uz bankas klientu noguldījumiem, uz noguldījumu procentiem, kas uzkrāti līdz noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienai, uz atlikumiem norēķinu kontos vai algas kontos un uz līdzekļiem krājkontos.

Lai turpinātu saņemt banku pakalpojumus, PNB Bankas klienti aicināti izmantot citu Latvijas banku finanšu pakalpojumus. Lai nodrošinātu iespējami raitāku apkalpošanu un izvairītos no pārpratumiem, Asociācija iesaka ar izvēlēto banku vispirms sazināties telefoniski vai pieteikties nepieciešamajiem pakalpojumiem mājas lapā internetā.

Kontaktpersona: Kristīne Mennika, +371 2652 8533, kristine.mennika@financelatvia.eu

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk