Image

Finanšu nozares asociācija prezentēja pētījumu par finanšu pakalpojumu pieejamību un atbilstības nodrošināšanu, kas veikts sadarbībā ar Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas un Polijas finanšu sektora asociācijām

 

PREZENTĀCIJA 

 

Latvijas finanšu sektors dažādās diskusijās bieži tiek salīdzināts ar kaimiņvalstīm, norādot gan uz atšķirīgām prasībām, gan dažādiem pieejamajiem resursiem prasību izpildei. Lai veicinātu izpratni šajos jautājumos, Finanšu nozares asociācija sadarbībā ar Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas un Polijas partnerorganizācijām veica pētījumu, kas salīdzina Latvijas pieeju finanšu pakalpojumu pieejamībā un atbilstības nodrošināšanā ar kaimiņvalstīm un starptautiskajiem standartiem.

 

Sabīne Spurķe
E-pasts: sabine.spurke@financelatvia.eu 
+371 20604166
Komunikācijas vadītāja
Finanšu nozares asociācija

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk