Image

­­­Finanšu nozares asociācija (turpmāk – Asociācija) atjaunojusi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas politiku un vadlīnijas (turpmāk – Vadlīnijas), papildinot ar divām būtiskām sadaļām: Pretkorupcijas politiku un Informācijas apmaiņu.

Asociācija apliecina tās apņēmību un gatavību turpināt kopīgi ar partneriem valsts un privātajā sektorā īstenot gan prioritāros, gan citus uzdevumus, kas nepieciešami efektīvai cīņai ar finanšu noziegumiem, tādējādi stiprinot valsts reputāciju un uzticamību, t.sk. veic regulāras apmācības publiskā un privātā sektora profesionāliem.

Pretkorupcijas politika

Finanšu institūcijas jau šobrīd izstrādā pretkorupcijas politikas, kas ir neatņemama sastāvdaļa, lai finanšu institūcija varētu pilnvērtīgi būt starptautisko finanšu tirgu daļa. Piemēram, tas var ietvert dāvanu pieņemšanas un došanas ierobežojumus, biznesa izklaides kā sadarbības partneru labvēlīgas aizliegumu.
Vadlīnijas ietver vairākus būtiskus akcentus, piemēram, politiskās darbības ierobežojumus, ņemot vērā to, ka finansiāls atbalsts politiskajām partijām vai to uzturētām organizācijām vai projektiem var tikt tulkots kā korupcijas paveids. Tāpat vadlīnijas papildu nostiprina trauksmes celšanas kanālu, ievieš maksimāli piesardzīgu attieksmi pret ārvalstu politiski nozīmīgu personu apkalpošanu Latvijā, kā arī identificē risku, kuram papildu pievērst uzmanību, proti, publisko personu kapitālsabiedrību un to amatpersonu darījumiem saistībā ar čaulas veidojumiem un darbību publiskajos iepirkumos.

Vadlīniju izstrādē notikušas konsultācijas ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Sabiedrību par atklātību – Delna, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtu. Pretkorupcijas politika un politiskās darbības ierobežojumi pieejami no 22. lpp.

28. martā Finanšu nozares asociācija rīkoja semināru “ABC vadlīniju ieviešanas praktiskie aspekti”, kurā runāja eksperti no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Kontroles dienesta un Finanšu nozares asociācijas. Eksperti dalījās ar pirmo pieredzi šo Vadlīniju ieviešanā un sniedza praktiskus padomus darbā ar tām.

Tika secināts, ka Asociācijas vadlīnijas atbilst jaunākajām OECD iniciatīvām šajā jomā, kā arī būtu jāveido pieeja, ka netiek sniegti noteikta veida finanšu pakalpojumi (piemēram, kreditēšana) uzņēmumiem, kuri nespēj pārvaldīt korupcijas riskus, tostarp adekvāti rīkoties pēc korupcijas gadījuma identificēšanas.

“ABC vadlīniju ieviešanas praktiskie aspekti” prezentācija

 

Vadlīnijas informācijas apmaiņai starp finanšu institūcijām

Asociācija arī apstiprinājusi vadlīnijas informācijas apmaiņai starp finanšu institūcijām par tiem klientiem, ar kuriem izbeigtas darījuma attiecības, vai atteikts tās uzsākt sakarā ar noziedzīgi iegūtu legalizācijas vai terorisma finansēšanas risku. Tas novērš iespēju klientam nepamanītam pārcelt aizdomīgu darbību uz citu finanšu iestādi. Diskusijās ar citu valstu ekspertiem šāda kārtība atzīta par ļoti veiksmīgu, ko viņi vēlētos ieviest arī savās valstīs vai visā ES ietvaros. Tas ir būtiski, lai par vienas finanšu institūcijas konstatētu risku zinātu arī citas, un varētu izvēlēties veidu, kā labāk pārvaldīt attiecīgo risku. Vadlīnijas pašas neatļauj un neaizliedz informācijas apmaiņu (šādu kārtību nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likuma 44. pants), bet tās tikai akcentē pamatprincipus, kuri šādā procesā būtu ievērojami, piemēram, informācijas apmaiņu veikt konsekventi bez selektīvas pieejas, apstrādāt datus tikai par gadījumiem, kad ir noziedzīgi iegūtu legalizācijas vai terorisma finansēšanas risks. Informācija nedrīkst būt automātisks pamats citām finanšu institūcijām darījuma attiecību neuzsākšanai ar jaunu klientu.

Asociācija uzskata, ka perspektīvā šim jautājumam jābūt regulētam ārējā normatīvā aktā, lai varētu saistoši un vienveidīgi aptvert visus nozīmīgākos jautājumos tik būtiskā jomā. Informācijas apmaiņas pamatprincipi starp finanšu institūcijām saistībā ar NILLTFNL piemērošanu pieejami no 19. lpp.

70 nozares eksperti apguva efektīvu aizdomīgu darījumu izmeklēšanu un ziņošanu

Asociācija sadarbībā ar Navigant 4. aprīlī organizēja pilnas dienas praktisko semināru par efektīvu aizdomīgu darījumu izmeklēšanu un ziņošanu “Suspicious Transactions Reporting”. Semināru apmeklēja 70 publiskā un privātā sektora pārstāvji, t.sk. četru banku vadītāji un tiesībsargājošo iestāžu darbinieki.

“Suspicious Transactions Reporting” prezentācijas:

 

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk