Image

Septembrī Finanšu nozares asociācijai (Asociācija) pievienojās divi jauni asociētie biedri – AS “SK ID Solutions” un AS “Kredītinformācijas Birojs”.

“Asociācijas mērķis ir sadarbībā ar valsts, nevalstiskā sektora un citu nozaru partneriem mērķtiecīgi uzlabot uzņēmējdarbības un finanšu pakalpojumu vidi Latvijā, kā arī veicināt Latvijas finanšu nozares starptautisko reputāciju un konkurētspēju. Svarīgi, lai ikviena asociētā biedra un biedra mērķi, intereses un vērtības sakrīt ar Finanšu nozares asociācijas uzstādījumiem un pamatprincipiem. Tādēļ novērtējam AS “Kredītinformācijas Birojs” un AS “SK ID Solutions” pievienošanos Asociācijai”,

 – uzsver Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre.

AS “Kredītinformācijas Birojs” ir dibināts 2013. gada 22. maijā un ir pirmais licencētais birojs Latvijā, kas nodrošina kredītinformācijas un riska pārvaldības risinājumu pakalpojumus. Tā sadarbības partneri ir Latvijas kredītiestādes, licencētie patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji, apdrošināšanas akciju sabiedrības, parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēji un virkne citu nozaru uzņēmumu. Biroja akcionāri ir pašreizējie Asociācijas biedri AS “Swedbank”,  AS “SEB banka”, AS “Luminor Bank”, AS “Citadele banka”, kā arī starptautisks kredītinformācijas biroju operators Creditinfo Grupa. Līdzīgi biroji darbojas visās Skandināvijas valstīs.

“Asociācijai ir nozīmīga loma kredītinformācijas biroju sistēmas izveidē Latvijā, kas, savukārt, ir veicinājis atbildīgu kreditēšanu un iedzīvotāju finanšu pratību, jo katram tagad ir iespēja iegūt savu kredītvēsturi un novērtēt savu kredītrisku. Kredītinformācijas biroju likums, saskaņā ar kuru darbojas kredītbirojs, tika pieņemts pateicoties Asociācijas iniciatīvai. Līdzīgi likumi un biroji darbojas visās Skandināvijas valstīs”,

 – atzīmē Jānis Timmermanis, “Kredītinformācijas Birojs” valdes priekšsēdētājs.

AS “SK ID Solutions” ir dibināts 2001. gadā Igaunijā, savukārt Latvijas filiāle dibināta 2019. gadā. Tā dibinātāji ir AS “SEB banka”, AS “Swedbank” un Telia Eesti. AS “SK ID Solutions” sniedz uzticamības pakalpojumus – autentifikācijas un kvalificēta elektroniskā paraksta rīku Smart ID, laika zīmogus, sertifikāta derīguma pārbaudes pakalpojumu, kā arī organizācijas zīmogus. Klientu autentifikācijas rīks Smart-ID nodrošina lietotājiem iespēju piekļūt e-pakalpojumiem tādās nozarēs kā finanses, izglītība, telekomunikācijas, enerģētika, kā arī saņemt dažādus valsts iestāžu un e-komercijas pakalpojumus.

“SK ID Solutions ļoti novērtē lielo asociācijas ieguldījumu dažādu digitālo pakalpojumu attīstīšanā un popularizēšanā Latvijā. Tāpēc mēs esam priecīgi pievienoties un turpmāk kopīgi Latvijā veidot drošas digitālās transformācijas vidi,”

 – saka SK ID Solutions Globālās biznesa attīstības un Latvijas filiāles vadītāja Sanita Meijere.

AS “Kredītinformācijas Birojs” darbosies vairākās Asociācijas komitejās un darba grupās – Kreditēšanas komitejā, Darbības atbilstības komitejā un GDPR darba grupā. Savukārt AS “SK ID Solutions” iesaistīsies Maksājumu un digitālo produktu komitejā, Komunikācijas komitejā un IT drošības darba grupā.

Asociētajiem biedriem vai biedriem jāapliecina gatavība pievienoties Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas politikai un vadlīnijām. Asociācijas mērķu sasniegšanu prioritārajos virzienos nodrošina komitejas un darba grupas, kurās strādā eksperti no Asociācijas biedru vidus. Komiteju uzdevums ir veicināt jomas stratēģisko attīstību un īstenot konkrētus pasākumus. Lai kļūtu par Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru vai biedru, aicinām sazināties ar Asociācijas valdi.

 

Sabīne Spurķe
E-pasts: sabine.spurke@financelatvia.eu  
+371 20604166
Komunikācijas vadītāja
Finanšu nozares asociācija

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk