Image

Finanšu nozares asociācijai (Asociācija) pievienojās jauns asociētais biedrs – SIA “PayRay”. Tas dibināts 2020. gadā un ir Lietuvā reģistrēta un licencēta kredītiestādes “PayRay Bank”, UAB meitas uzņēmums. SIA “PayRay” sniedz uzņēmumu finansēšanas pakalpojumus – īstermiņa un ilgtermiņa kredītus, faktoringu un līzingu juridiskām personām. Asociācijā SIA “PayRay” darbosies Līzinga komitejā un Piedziņas jautājumu darba grupā.

“Finanšu nozares asociācijas mērķis ir sadarbībā ar valsts, nevalstiskā sektora un citu nozaru partneriem mērķtiecīgi uzlabot uzņēmējdarbības un finanšu pakalpojumu vidi Latvijā, kā arī veicināt Latvijas finanšu nozares starptautisko reputāciju un konkurētspēju. Novērtējam jaunā asociētā biedra pievienošanos Asociācijai, kuru mērķi, intereses un vērtības sakrīt ar Finanšu nozares asociācijas uzstādījumiem un pamatprincipiem,”

uzsver Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre.

SIA “PayRay” vadītājs Latvijā Mareks Basankovičs:

“Mēs esam pagodināti pievienoties Finanšu nozares asociācijai, lai ar savu darbību un PayRay Bank starptautisko pieredzi attīstītu finansējuma pieejamību daudziem Latvijas uzņēmumiem”.  

Asociētajiem biedriem vai biedriem ir jāapliecina gatavība pievienoties Asociācijas pašregulācijas dokumentiem  (Latvijas banku nozares labās prakses vadlīnijas un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas politika un vadlīnijas) atbilstoši konkurētās juridiskās personas darbības specifikai. Asociācijas mērķu sasniegšanu prioritārajos virzienos nodrošina komitejas un darba grupas, kurās strādā eksperti no Asociācijas biedru vidus. Komiteju uzdevums ir veicināt jomas stratēģisko attīstību un īstenot konkrētus pasākumus. Ar informāciju par iespēju kļūt par Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru vai biedru var iepazīties mūsu mājaslapā vai sazinoties ar Asociācijas valdi. 

Finanšu nozares asociācija ir sabiedriska organizācija, kas pārstāv Latvijas finanšu nozari nacionālā un starptautiskā līmenī. Šobrīd Finanšu nozares asociācija apvieno 35 finanšu nozares uzņēmumus un darbojas saskaņā ar biedru sapulces apstiprinātiem statūtiem. Asociācija dibināta 1992. gada 23. jūlijā un tā ir viena no vecākajām uzņēmēju organizācijām Latvijā.

 

 

Sabīne Spurķe
E-pasts: sabine.spurke@financelatvia.eu  
+371 20604166
Komunikācijas vadītāja
Finanšu nozares asociācija

 

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk