Image

Janvārī Finanšu nozares asociācijai (Asociācija) pievienojās jauni asociētie biedri – SIA “Visa Europe Latvia”, Citadele Leasing, Citadele Factoring, Luminor Līzings, Luminor Līzings Latvija, Swedbank Līzings un SEB līzings.

“Finanšu nozares asociācijas mērķis ir sadarbībā ar valsts, nevalstiskā sektora un citu nozaru partneriem mērķtiecīgi uzlabot uzņēmējdarbības un finanšu pakalpojumu vidi Latvijā, kā arī veicināt Latvijas finanšu nozares starptautisko reputāciju un konkurētspēju. Novērtējam jauno asociēto biedru pievienošanos Asociācijai, kuru mērķi, intereses un vērtības sakrīt ar Finanšu nozares asociācijas uzstādījumiem un pamatprincipiem. Jauns virziens būs līzinga nozarei svarīgu jautājumu risināšana, izmantojot mūsu līdzšinējo pieredzi un kompetenci”,

uzsver Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre.

SIA “Visa Europe Latvia” darbosies Asociācijas Maksājumu un digitālo produktu komitejā. Savukārt līdz ar minēto banku grupu līzinga un faktoringa sabiedrību pievienošanos, Finanšu nozares asociācijā izveidota Līzinga komiteja, kuru vadīs līdzšinējais Latvijas Līzinga devēju asociācijas vadītājs Pēteris Plaudis. Komitejas pārstāvji nodrošinās aktuālo līzinga jautājumu izskatīšanu un līzinga devēju interešu pārstāvību.

“VISA ar patiesu prieku pievienojas Latvijas finanšu nozares asociācijai, ņemot vērā, ka Latvija un Baltijas reģions ir īpaši svarīgi un interesanti VISA ilgtermiņa stratēģijai. Ar šo sadarbību mēs vēlamies demonstrēt mūsu mērķi vēl vairāk palīdzēt Latvijas un Baltijas patērētājiem, uzņēmējiem un finanšu institūcijām ieviest arvien drošākus, digitālākus un inovatīvākus norēķinu veidus”,

komentē VISA Zviedrijas, Somijas un Baltijas valstu vadītāja Rīka Salminen.

“Līdz ar banku līzinga un faktoringa sabiedrību pievienošanos Finanšu nozares asociācijai tiks papildinātas Asociācijas kompetences tieši līzinga un faktoringa produktā, kuras asociācijas biedri uzkrājuši vairāk kā 20 gadu garumā, darbojoties Latvijas Līzinga devēju asociācijā. Jaunie asociētie biedri ir pārliecināti, ka tieši šādā veidolā tiks būtiski uzlabota sadarbība ar valsts sektoru, kā arī paātrināta vairāku projektu virzība ar privātā sektorā strādājošiem līzinga nozares dalībniekiem un asociācijām. Asociēto biedru līzinga portfelis (uz 31.12.2020) ir 1,46 mljrd. EUR”,

komentē Asociācijas Līzinga komitejas priekšsēdētājs Pēteris Plaudis.

Asociētajiem biedriem vai biedriem ir jāapliecina gatavība pievienoties Asociācijas pašregulācijas dokumentiem  (Latvijas banku nozares labās prakses vadlīnijas un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas politika un vadlīnijas) atbilstoši konkurētās juridiskās personas darbības specifikai. Asociācijas mērķu sasniegšanu prioritārajos virzienos nodrošina komitejas un darba grupas, kurās strādā eksperti no Asociācijas biedru vidus. Komiteju uzdevums ir veicināt jomas stratēģisko attīstību un īstenot konkrētus pasākumus. Ar informāciju par iespēju kļūt par Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru vai biedru var iepazīties mūsu mājaslapā vai sazinoties ar Asociācijas valdi. 

Finanšu nozares asociācija ir sabiedriska organizācija, kas pārstāv Latvijas finanšu nozari nacionālā un starptautiskā līmenī. Šobrīd Finanšu nozares asociācija apvieno 35 finanšu nozares uzņēmumus un darbojas saskaņā ar biedru sapulces apstiprinātiem statūtiem. Asociācija dibināta 1992. gada 23. jūlijā un tā ir viena no vecākajām uzņēmēju organizācijām Latvijā.

 

Sabīne Spurķe
E-pasts: sabine.spurke@financelatvia.eu  
+371 20604166
Komunikācijas vadītāja
Finanšu nozares asociācija

 

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk