Image

Informācija medijiem
2019. gada 1. augustā

Finanšu nozares asociācijas (turpmāk – Asociācija) darbu pārraugošās Padomes priekšsēdētāja amatā ievēlēta AS “SEB banka” valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere, savukārt par priekšsēdētāja vietnieku kļuvis AS „Swedbank” valdes priekšsēdētājs Reinis Rubenis. Līdz ar šīm izmaiņām Asociācija uzsākusi praksi par Padomes vadības ikgadēju rotāciju, tādejādi konsekventi turpinot ievērot labas pārvaldības augstākos standartus.

Šobrīd Asociācijas Padomi veido septiņi ievēlēti locekļi – Guntis Beļavskis, AS “Citadele banka” valdes priekšsēdētājs, Kerli Gabriloviča, “Luminor Bank” AS Latvijas filiāles vadītāja, Dmitrijs Latiševs, AS “BlueOrange Bank” valdes priekšsēdētājs, Inese Zīle, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” valdes locekle, Jevgenijs Belezjaks, SIA “UniCredit Leasing” valdes priekšsēdētājs, kā arī Padomes priekšsēdētāja Ieva Tetere un priekšsēdētāja vietnieks Reinis Rubenis.

Asociācijas Padomes galvenie uzdevumi ir noteikt Asociācijas stratēģiskos darbības virzienus, iecelt Asociācijas valdes locekļus un Asociācijas valdes priekšsēdētāju, kā arī veidot Asociācijas nostāju un apstiprināt pozīcijas stratēģiski būtiskos jautājumos.

Asociācija jau ziņoja, ka tās iepriekšējā vadītāja Sanda Liepiņa turpinās darbu Pasaules Bankā, tāpēc Padomes aktuālākais uzdevums ir izraudzīties un apstiprināt jaunu Asociācijas valdes priekšsēdētāju.

Asociācijas ilgtermiņa uzdevumi paliek nemainīgi – inovāciju un tehnoloģiju attīstības veicināšana gan finanšu sektorā, gan citās tautsaimniecības nozarēs, apmācības un profesionālo kompetenču stiprināšana, finanšu un digitālo prasmju attīstība gan nozares darbiniekiem, gan klientiem, kā arī augstāko atbilstības standartu ieviešana un pastāvīga pilnveide atbilstoši risku līmenim, un sadarbība ar kompetentajām valsts iestādēm finanšu noziegumu apkarošanā. Attīstība un pilnveide šajās jomās ir svarīga gan Latvijas, gan visas Baltijas ekonomikas izaugsmei un mūsdienīgai, augstākās kvalitātes finanšu pakalpojumu pieejamībai mūsu iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Finanšu nozares asociācija, sadarbojoties ar partneriem Eiropā un popularizējot inovatīvos finanšu pakalpojumu sniedzēju risinājumus un pakalpojumus, Latvijas finanšu nozari redz kā sadarbības un inovāciju piemēru Eiropā. Šobrīd Asociācija apvieno 34 biedrus un asociētos biedrus, veidojot plašu finanšu, tehnoloģiju un saistīto nozaru sadarbības platformu un interešu pārstāvniecību Latvijā, Baltijā un Eiropā. Asociācija turpina darbu pie 2018. gada jūlijā apstiprinātās organizācijas attīstības stratēģijas, attīstot trīs prioritāros darbības virzienus:

  • attīstība – veicināt turpmāku Latvijas finanšu sektora attīstību, fokusējoties uz plaša klāsta inovatīvu pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību pieejamību, un konkurētspēju vienotajā Eiropas Savienības tirgū;
  • tehnoloģijas – pozicionēt Latviju kā ES līdervalsti atvērto finanšu pakalpojumu jomā ar inovatīviem digitālajiem pakalpojumiem;
  • atbilstība – veicināt augstāko atbilstības standartu ieviešanu.

 

Kontaktpersona: Kristīne Mennika
kristine.mennika@financelatvia.eu, +371 2652 8533

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk