Image

2020.gada 29.jūnijā tika publicēts Business at OECD (OECD Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvā padome) Finanšu komitejas ziņojums par finanšu lomu COVID-19 radīto seku mazināšanai un ekonomikas stabilizēšanai pasaulē.

Latvijas Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja un Business at OECD Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietniece Sanita Bajāre, kuru šajā amatā 2020.gada 27.maijā apstiprināja Business at OECD Ģenerālā asambleja, norāda, ka dokuments aptver galvenos globālos izaicinājumus, ar kuriem šobrīd un nākamajos gados saskarsimies. Tāpat tas ietver rekomendāciju kopumu valstu valdībām un finanšu sektoram ar mērķi novērst īstermiņa ekonomiskās problēmas un finanšu sistēmas ilgtermiņa strukturālās ievainojamības, stabilizēt ekonomiku un veicināt tās attīstību, identificējot precīzus atbalsta instrumentus. 

Dokumenta izstrādes sarunās S.Bajāre ir norādījusi uz vairākiem vērā ņemamiem aspektiem. Pirmkārt, ir ārkārtīgi svarīgi savlaicīgi nodrošināt un īstenot tautsaimniecības izaugsmes atjaunošanu, kā arī elastīgi pielāgot ierosinātos pasākumus atbilstoši jaunajām vajadzībām. Otrkārt, atbalsta pasākumiem un instrumentiem, kas paredzēti COVID-19 krīzes pārvarēšanai, vajadzētu būt pieejamiem arī pēc 2020. gada, lai palīdzētu valstu ekonomikām pārvarēt krīzi, stabilizēt ekonomiku un veicināt attīstību. Tāpat nozīmīga ir ”Zaļā kursa” (Green Deal) politikas īstenošana (šobrīd norit aktīvs darbs pie konkrētu dokumentu un metodiku izstrādes, kas palīdzēs sasniegt “Zaļā kursa” noteiktos mērķus), tai ir izšķiroša nozīme ekonomikas un uzņēmumu konkurētspējas veicināšanā ilgtermiņā. Neskatoties uz varbūtēju sniegtā atbalsta izmaksu palielinājumu īstermiņā, ilgtermiņā tam būs būtiska ietekme tautsaimniecības attīstībā.

S.Bajāre arī uzsver nepieciešamību veicināt investīcijas cilvēkkapitālā, svarīgi palielināt uzņēmēju izpratni par labākajiem korporatīvās pārvaldības principiem, pielāgoties pašreizējiem apstākļiem un savlaicīgi veikt biznesa pārstrukturēšanu un jaunu tirgu apgūšanu. Būtiski plānotos ieguldījumus sasaistīt ar valsts reformām, izvirzot konkrētus mērķus un sasniedzamos rezultātus gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, kā arī vērtēt, kā 2008./2009.gada globālās finanšu krīzes rezultātā veiktās reformas palīdz pārvarēt COVID-19 krīzes radīto ietekmi.

Jāuzsver, ka valstu ekonomikas atšķiras – gan finanšu nozares, gan budžeta un fiskālā politika, ir atšķirības ekonomikas sektoros un struktūrā, kā arī tiesiskajā regulējumā – līdz ar to ir svarīgi, ka katra valsts pieņem izsvērtus lēmumus un risinājumus, ņemot vērā  savas specifiskās vajadzības, nevis vienas politikas pieeju visiem.

Business at OECD Finanšu komitejas viceprezidenta amatam Sanitu Bajāri izvirzīja Latvijas Darba devēju konfederācija, novērtējot viņas līdzšinējo pieredzi publiskajā sektorā, t.sk. Finanšu ministrijas valsts sekretāres amatā, banku sektorā (īpaši Pasaules bankā), kā arī līdzšinējo darbu, pildot LDDK viceprezidentes pienākumus. Business at OECD ir neatkarīga institūcija, kas dibināta 1962.gadā un darbojas OECD ietvaros ar mērķi  veicināt uzņēmumu izaugsmi, ekonomikas attīstību, labklājību un izveidot spēcīgu un ilgtspējīgu globālo finanšu sistēmu.

 

Papildu informācijai: 

Sabīne Spurķe

Finanšu nozares asociācijas

Komunikācijas vadītāja

+371 20604166

sabine.spurke@financelatvia.eu 

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk