Image

Citadeles meitas uzņēmuma CBL Asset Management pirms gada izveidotais pensiju plāns kopš šī gada sākuma ir uzrādījis vidēji par 2,7 procentu punktiem labāku atdevi nekā citi aktīvie plāni, kas iegulda 75% akcijās, apstiprinot bankas ekspertu prognozes – finanšu pakalpojumi, kas balstīti uz ilgtspējīgas darbības principiem, uzrādīs labākus rezultātus, kas pierādās arī šajā ekonomikas lejupslīdes laikā.  

Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns tika izveidots 2019. gada maijā kā Latvijā pirmais pensiju plāns, kurā pensiju uzkrājumi tiek investēti tādos uzņēmumos, kas ir ilgtspējīgas darbības līderi savā nozarē. Tas nozīmē, ka papildus klasiskai investīciju analīzei, tiek ņemti vērā tā sauktie ESG jeb vides, sociālie un korporatīvas pārvaldības kritēriji. Ieguldīts tiek tikai tādos uzņēmumos, kuri atbilst norādītajiem kritērijiem – uzņēmumi uzrāda līderību atbildībā pret vidi, darba spēku un uzņēmuma pārvaldību.

CBL Asset Management Ilgtspējīgu ieguldījumu plāna ietekme uz ilgtspēju

“Izvērtējot šos ESG faktorus redzam, ka CBL Asset Management Ilgtspējīgu iespēju plāna ieguldījumi patiesi rada pozitīvu ietekmi uz pasaules ilgtspējīgu attīstību. Salīdzinot ar tirgu kopumā šī pensijas plāna ieguldījumu ietekme uz vidi ir par 21% labāka nekā tirgum kopumā*, savukārt, no sociālā un korporatīvās pārvaldības šis plāns uzrāda par 4% labāku sniegumu,”

 – skaidro Evija Tambaka, Citadeles meitas uzņēmuma CBL Asset Management ilgtspējīgu investīciju speciāliste.

Kopumā šim plānam nav neviena ieguldījuma, kas saistīts ar ģenētiski modificētiem produktiem vai palmu eļļu. CO2  emisiju (Scope 1 un Scope 2) intensitāte ir par vairāk nekā pusi mazāka par kopējo tirgu**. Tāpat šī plāna ieguldītāji arī atbalsta Baltijā esošu bioloģisko lauksaimniecību un vietēju attīstības banku.

Uzrāda labākus rezultātus krīzes laikā

Covid-19 izraisītajā finanšu krīzē ilgtspējīgi ieguldījumi arī kopumā tirgū uzrāda labāku finansiālo sniegumu. Pasaules attīstīto valstu indekss MSCI ESG World Leaders uzrāda par 1.5% labāku sniegumu no gada sākumu, salīdzinot ar līdzvērtīgu pasaules indeksu, kas nav integrējis ESG aspektus. Savukārt, Eiropā šī tendence izpaužas vēl spilgtāk, ko apliecina šī paša indeksa Eiropas apakš indekss MSCI ESG Europe Leaders, kas uzrāda pat par 2.7% labāku sniegumu, salīdzinot ar līdzvērtīgu Eiropas indeksu, kas nav integrējis ESG aspektus.

 

* Salīdzināšanai izmantoti visi ieguldījumi fondi, kam ir minētais novērtējums, kopā reprezentējot  75% no plāna ieguldījumiem finanšu instrumentos pirmajā jūnijā. Par tirgu šeit tiek uzskatīts fonds, kas seko MSCI World indeksam, kas reprezentē kopējo attīstīto valstu tirgu.

** Salīdzināšanai izmantoti visi ieguldījumi fondi, kam ir minētais novērtējums, kopā reprezentējot  68% no plāna ieguldījumiem finanšu instrumentos. Par tirgu šeit tiek uzskatīts fonds, kas seko MSCI World indeksam, kas reprezentē kopējo attīstīto valstu tirgu.

 

Papildu informācija:

Kristīne Mennika

Korporatīvās komunikācijas vadītāja

AS “Citadele banka”

Tālr. 26528533

E-pasts: Kristine.Mennika@citadele.lv

www.citadele.lv

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk