Image

“Pazīsti savu klientu” princips jeb kāpēc bankas jautā?

Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu banku pienākums, ievērojot riskos balstīto pieeju, ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi.

Ko bankas var jautāt klientiem?

Normatīvie akti (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 28.pants) paredz bankām tiesības pieprasīt un klientiem pienākumu iesniegt bankām klientu izpētei nepieciešamo informāciju un dokumentus, tai skaitā informāciju par klientu patiesajiem labuma guvējiem, klientu veiktajiem darījumiem, klientu un patieso labuma guvēju saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem. Atsevišķos gadījumos bankas var pieprasīt arī citu papildu informāciju.

 

Kāpēc bankas jautā?

Why are banks asking questions?

Почему банки задают вопросы? 

 

 

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk