Image

Piektdien, 18. jūnijā no plkst. 11.00 līdz 12.30 notiks tiešsaistes diskusija “Cik gatavi Eiropas Zaļajam kursam ir uzņēmēji un publiskais sektors?”. Sarunas laikā tiks meklētas atbildes uz jautājumiem par izaicinājumiem ilgtspējas jomā, par publiskā un privātā sektora sadarbību mērķu sasniegšanā, kā arī publiskots uzņēmēju novērtējums par ilgtspējas attīstību Latvijā un publiskā sektora izpratni par ilgtspējas tēmām. Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL) un KPMG Baltics ir aptaujājuši vairāk nekā 50 ārvalstu kapitāla un vietējā kapitāla uzņēmumus, apkopojot informāciju par privātā sektora pieeju ilgtspējas jautājumiem, kā arī par uzņēmēju pieredzi, sadarbojoties ar publiskā sektora pārstāvjiem.

Pētījuma rezultāti liecina, ka attīstās tendence ilgtspējas jautājumus arvien biežāk uzlūkot nevis kā blakus procesu uzņēmuma pamatdarbībai, bet gan integrēt tos uzņēmumu attīstības stratēģijās. Tikai 12% respondentu pauduši, ka ilgtspējas aspekti to darbībā patlaban vispār nav ietverti, 39% tā jau ir biznesa attīstības stratēģijas sastāvdaļa, bet pārējiem izstrādāta atsevišķa ilgtspējas stratēģija uzņēmuma vai atsevišķu jomu līmenī.

Par būtiskākajiem ieguvumiem, ko investīcijas ilgtspējā rada uzņēmējdarbībai, respondenti atzīst veiksmīgāku biznesa attīstību ilgtermiņā, pozitīvāku reputāciju, iespējas piekļūt finanšu resursiem un samazināt savus riskus, kā arī finansiālus ieguvumus ilgtermiņā, efektīvāk plānojot un izmantojot darbībai nepieciešamos resursus. Tāpat uzņēmēji uzskata, ka ilgtspējīga darbība rada stabilāku un pozitīvāku uzņēmējdarbības vidi kopumā un ļauj veidot pozitīvāku sadarbību ar ietekmes pusēm.

Aptaujātie arī atzīst, ka ilgtspējīgāka uzņēmējdarbības vide rada labumu valstij, tomēr norāda, ka līdzšinējā pieredzē publiskais sektors nepietiekami izprot un pārzina ES Zaļā kursa, ilgtspējas mērķu un prioritāšu jomu. Tikai 10% respondentu norādījuši, ka publiskajam sektoram par šiem jautājumiem ir pietiekama izpratne, 57% atbildējuši, ka tā ir daļēja, bet 33% uzskata, ka publiskajam sektoram izpratnes par šiem jautājumiem nav.

Diskusijā par ilgtspējas attīstību Latvijā un privātā un publiskā sektora izpratni par šīm tēmām piedalīsies vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, Latvijas Bankas padomnieks, ilgtspējas virziena vadītājs Edvards Kušners, SEB Latvija valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere, Schwenk Latvija valdes priekšsēdētājs Reinholds Šneiders (Reinhold Schneider), KPMG Latvija partnere Evija Šturca un Vastint Latvija rīkotājdirektors Romāns Astahovs.

Diskusija notiks angļu valodā un tiešsaistē būs pieejama SEB Latvija, KPMG Latvija un Ārvalstu investoru padomes Latvijā Facebook kontos.

Kontaktpersona: Linda Helmane (linda.helmane@ficil.lv)

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk