Image

Latvijā jauniešiem vecuma grupā no 20 līdz 30 gadiem galvenais faktors jauna mājokļa izvēlē ir tā cena, savukārt Lietuvā un Igaunijā – potenciālā mājokļa atrašanās vieta, liecina Luminor aptaujas dati. Tāpat jauniešiem Baltijas valstīs, domājot par mājokļa iegādi, svarīgs ir ēkas tehniskais stāvoklis un platība. 


Lūgti nosaukt trīs būtiskākos aspektus, izvēloties mājokli, Latvijas jaunieši visbiežāk norādīja pieejamu cenu (68%), atrašanās vietu (63%) un būves tehnisko stāvokli (48%). Tikmēr Lietuvas jauniešiem svarīgākais ir mājokļa atrašanās vieta (79%), cena (77%) un platība (48%). Arī Igaunijā jaunieši vairāk uzmanības pievērš lokācijai – tas ir vissvarīgākais faktors 72% respondentu, bet 46% Igaunijas jauniešu būtiska loma ir cenai un tikpat daudziem – tehniskajam stāvoklim.

“Aptaujas rezultāti ļauj secināt, ka kopumā galvenie faktori mājokļa izvēlei Baltijas jauniešu vidū ir līdzīgi, tomēr ir vērojamas arī interesantas atšķirības. Piemēram, jauniešiem Lietuvā mazāk rūp būves tehniskais stāvoklis un tas, cik gatava tā ir dzīvošanai – Lietuvā šis aspekts ir svarīgs tikai katram ceturtajam respondent

am, tikmēr Latvijā un Igaunijā gandrīz pusei jauniešu. Tas varētu nozīmēt, ka jaunieši Lietuvā ir vairāk gatavi paši ieguldīt mājokļa uzlabošanā un remontdarbos, lai iekārtotu to atbilstoši savām vēlmēm. Tikmēr jaunieši Latvijā un Igaunijā drīzāk dod priekšroku mājokļiem, kas jau ir gatavi dzīvošanai,”

– saka Luminor mājokļu kreditēšanas vadītājs Baltijā Kaspars Lukačovs.


Viņš norāda, ka vēl cita atšķirība ir saistīta ar mājokļa iegādes cenu – jauniešiem Igaunijā tā ir mazāk nozīmīga nekā jauniešiem pārējās Baltijas valstīs. Tikai mazāk nekā puse aptaujāto jauniešu Igaunijā minēja cenu kā vienu no trim svarīgākajiem faktoriem mājokļa izvēlē. Iespējams, ka tas saistīts ar augstāku ienākumu līmeni Igaunijā un potenciāli lielāku pārliecību par savu nākotni.


Savukārt aptaujas dati Latvijā norādīja uz būtisku atšķirību prioritātēs gan sievietēm un vīriešiem, gan jauniešiem ar atšķirīgu izglītības līmeni.

“Interesanti, ka sievietēm potenciālā nākotnes mājokļa atrašanās vieta un platība ir daudz svarīgāka nekā vīriešiem. Tāpat novērojama tendence – jo augstāks ir respondentu izglītības līmenis, jo būtiskāk ir tas, vai potenciālais mājoklis ir gatavs dzīvošanai, bet mazāk uzmanības tiek pievērsts tā platībai un istabu skaitam,”

– atzīmēja K. Lukačovs.

 

*Luminor bankas aptauja 2020. gada oktobra sākumā tika veikta sadarbībā ar pētījumu centru SKDS, katrā no Baltijas valstīm aptaujājot vairāk nekā 400 respondentu vecumā no 20 līdz 30 gadiem.

 

Papildu informācija:

Inese Kronberga
Luminor sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 29215409
E-pasts: Inese.Kronberga@luminorgroup.com

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk