Image

Brisele, 2023. gada 27 janvāris.

Eiropas Banku federācija (EBF) un Oliver Wyman šodien prezentēja pētījumu, kurā analizēta ES banku regulējošā un uzraudzības sistēma un tās ietekme uz bankām un ekonomiku. Šajā pētījumā secināts, ka pašreizējo kapitāla prasību un uzraudzības procesu pārskatīšana ļautu nodrošināt banku papildu finansējumu aptuveni 4 triljonu eiro apmērā zaļajai un digitālajai pārejai un ES ekonomikas konkurētspējas stiprināšanai.

“Eiropas banku sektors ir stiprs un noturīgs. Mēs šobrīd spējam palīdzēt Eiropai risināt problēmas, ar kurām mēs saskaramies, jo īpaši vajadzību pēc izaugsmes. Bez izaugsmes mums būs sarežģīti nodrošināt aizsardzību un drošību, sabiedriskos pakalpojumus un zaļo pāreju, ko mēs visi gribam un kas mums ir vajadzīga. Eiropas bankas ir gatavas piešķirt vairāk kapitāla šādai izaugsmei, taču mums ir jānodrošina, lai mūsu normatīvais un uzraudzības regulējums neradītu tādus ierobežojumus, kas ir lielāki nekā citos reģionos, tostarp ASV. Ja Eiropa vēlas konkurēt un uzvarēt mūsdienu globālajos tirgos un izmantot iespējas, ko sniedz zaļā un digitālā pāreja, mums ir jānodrošina, ka mums ir sistēmas, kas atbalsta šo mērķi,”

sacīja EBF prezidente un Banco Santander izpilddirektore Ana Botīna (Ana Botín).

“Laikā, kad Eiropa pielāgojas jaunai makroekonomiskajai videi un plāno pāreju uz zaļāku ekonomiku, atbilstošas kapitāla prasības un uzraudzības procesi radītu iespēju veicināt dinamiskāku kreditēšanas tirgu. Ar pārdomātu intervenci uzraugošās iestādes varētu panākt strauju progresu, sniedzot iespēju Eiropas bankām kreditēt vairāk jau tagad,”

piebilst Oliver Wyman vadošais partneris Eiropā Kristians Ēdelmans (Christian Edelmann).

Pētījumā parādīts, ka Eiropas banku sektora finansēšanas spējas ir neizdevīgākā situācijā, salīdzinot ar ASV.

  • ES pieeja kapitāla prasību noteikšanai ir sarežģītāka un sniedz uzraugošajām iestādēm plašāku rīcības brīvību, un to varētu raksturot kā mazāk pārredzamu. No tā izrietošā nenoteiktība ir viens no iemesliem, kāpēc ES bankām parasti ir tendence turēt lieku kapitālu. Turklāt vidēji un, paturot prātā, ka uzņēmējdarbības modeļu un tirgus struktūras atšķirību dēļ pētījumā ietvertās bankas nav tieši salīdzināmas, ES bankām ir noteiktas augstākas kapitāla prasības nekā ASV bankām. Turklāt ir sagaidāms, ka ES bankas, salīdzinot ar ASV bankām, vairāk cietīs no paredzētajām kapitāla papildu izmaksām saistībā ar klimata prasībām.
  • ES banku iemaksas ES un dalībvalstu noguldījumu un noregulējuma fondos ir gandrīz divas reizes lielākas nekā ASV bankām.
  • ES banku sektors neatpelna savas kapitāla izmaksas, savukārt ASV konkurenti ir atgriezušies pie pirmskrīzes rentabilitātes.
  • Joprojām pastāv strukturāli šķēršļi banku konsolidācijai visā eirozonā, kas neļauj bankām realizēt sinerģiju starp tirgiem.
  • ES kapitāla tirgus savienība joprojām ir nepietiekami attīstīta, tā bremzē parādu konvertēšanas tirgus izveidošanos, kas dotu iespēju realizēties nopietnam ES banku sistēmas kreditēšanas potenciālam.

Pētījumā norādīts, ka, ja finanšu drošības un stabilitātes regulējums ietvertu labāku līdzsvaru starp ekonomikas izaugsmes veicināšanu, produktivitātes uzlabošanu un finanšu stabilitātes uzturēšanu, tad eirozonas finanšu pakalpojumu nozare varētu darīt vairāk, lai palīdzētu ES risināt problēmas, ar kurām tā saskaras. Eiropas Banku federācija ir izklāstījusi savus politikas ieteikumus aktualizējamajam regulējumam, kas vērsti uz izaugsmes veicināšanu:

  • Politikas veidotājiem būtu jāpieliek dubultas pūles, lai pabeigtu banku un kapitāla tirgu savienības izveidi. Tāpat būtu jāvienkāršo esošais sarežģītais un dārgais regulējums.
  • Politikas veidotājiem būtu jāveicina parādu konvertēšanas tirgus. Pašlaik Eiropas parādu konvertēšanas tirgus (ieskaitot Apvienoto Karalisti) ir 17 reizes mazāks nekā ASV. Labi izstrādāta parādu konvertēšana vērtspapīros dos bankām efektīvu instrumentu, lai atbrīvotu savas bilances un atslogotu kapitālu, ļaujot izsniegto aizdevumu risku nodot vērtspapīru pircējiem.
  • Uzraugošajām iestādēm būtu jāliek lielāks uzsvars uz galveno procesu racionalizēšanu un to efektivitātes palielināšanu (piemēram, uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas process vai stresa testēšana) un lielāka vērība jāpievērš vienlīdzīgu konkurences apstākļu pārkāpumiem ES valstīs. Tā kā Bāzele III ir pilnībā ieviesta, iestādēm ir jānodrošina, lai ES bankas globālās konkurences apstākļos nenonāktu neizdevīgā stāvoklī.

Par EBF

Eiropas Banku federācija ir Eiropas banku sektora balss, kas apvieno nacionālās banku asociācijas no visas Eiropas. Federācija ir apņēmusies panākt plaukstošu Eiropas ekonomiku, kuras pamatā ir stabila, droša un iekļaujoša finanšu ekosistēma, un plaukstošu sabiedrību, kurā ir pieejams finansējums pilsoņu, uzņēmumu un novatoru sapņu piepildījumam it visur.

Par Oliver Wyman

Oliver Wyman ir pasaules līderis vadības konsultāciju jomā. Oliver Wyman ar birojiem vairāk nekā 70 pilsētās 30 valstīs apvieno dziļas zināšanas vadības konsultāciju jomā ar specializētām kompetencēm stratēģijā, uzņēmumu darbībā, riska pārvaldībā un organizāciju pārveidē. Globāli uzņēmumā strādā vairāk nekā 6000 profesionāļu, kuri sadarbojas ar klientiem, lai optimizētu viņu uzņēmumus, uzlabotu darbību un riska profilu, kā arī paātrinātu organizatorisko darbību, izmantojot vispievilcīgākās iespējas. Oliver Wyman ir Marsh McLennan uzņēmums [NYSE: MMC].

Papildu informācija ir pieejama šeit: www.oliverwyman.com. Sekojiet Oliver Wyman Twitter @OliverWyman.

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk