Image

Latvijā ikvienam pensiju 2. līmeņa dalībniekam divreiz gadā ir iespēja izvēlēties un mainīt savu pensiju ieguldījumu plānu jeb veidu, kā pensiju pārvaldnieks var rīkoties ar cilvēka pensijas uzkrājumiem. Kādi pensiju ieguldījumu plāni pieejami Latvijas iedzīvotājiem, kādas ir to galvenās atšķirības un kā izvēlēties sev piemērotāko – skaidro Luminor bankas pensiju produktu vadītāja Anželika Dobrovoļska.

“Piemērotākā pensiju ieguldījuma plāna izvēle ir ļoti svarīgs solis, jo gala rezultāts ietekmēs personas pensijas apmēru. Jo aktīvāks ir ieguldījumu plāns un vairāk tiek ieguldīts uzņēmumu akcijās, jo lielāka ir potenciālā peļņa. Taču lielāks iespējamais ienesīgums vienmēr nozīmē arī lielākus riskus. Gados jauniem cilvēkiem nevajadzētu baidīties izvēlēties riskantākus pensiju plānus – laiks ir jūsu sabiedrotais un jūs varat atļauties lielāku risku, lai potenciāli uzkrātu vairāk. Laiks izlīdzina ieguldījuma vērtības svārstības. Savukārt cilvēkiem, kuri ir vecāki par 55 gadiem un ir tuvu pensionēšanās vecumam, nevajadzētu uzņemties pārlieku risku, jo, kad ieguldījumu termiņš ir palicis mazāks par 5 gadiem – būtiskākais ir saglabāt to, kas jau ir uzkrāts, tāpēc piemērotākā būs konservatīvāka ieguldījumu stratēģija,”

norāda A. Dobrovoļska.

Pensiju 2. līmeņa dalībnieki savus pensiju uzkrājumus uztic profesionāliem aktīvu pārvaldniekiem – licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām. Tās, atbilstoši Latvijas likumiem, iegulda pensiju 2. līmeņa līdzekļus dažādos finanšu instrumentos ar mērķi vairot savu klientu pensiju kapitālu. Pensiju 2. līmeņa aktīvi tiek ieguldīti saskaņā ar izvēlēto ieguldījumu stratēģiju.

Līdz 45 gadu vecumam – aktīvie ieguldījumu plāni ar 75 % akciju īpatsvaru

Aktīvie ieguldījumu plāni ar lielāku akciju īpatsvaru ir piemēroti cilvēkiem, kuriem līdz pensijas vecumam palikuši vairāk nekā 20 gadi. Šis ieguldījumu plāns derēs tiem, kuri ir gatavi uzņemties pamatsummas ienesīguma svārstības īstermiņā, lai potenciāli nopelnītu vairāk ilgtermiņā. Līdz 75 % no šādu plānu līdzekļiem var tikt ieguldīti uzņēmumu akcijās, bet pārējie līdzekļi tiek novirzīti citos finanšu instrumentos ar zemāku riska pakāpi, piemēram, valstu un uzņēmumu obligācijās, parādzīmēs, noguldījumos kredītiestādēs un citos līdzīgos ieguldījumu veidos. 

No 45 līdz 55 gadiem – aktīvie ieguldījumu plāni ar 50 % akciju īpatsvaru

Cilvēki, kuriem līdz pensijas vecumam palikuši mazāk nekā 20 gadi, risku var nedaudz samazināt, izvēloties pensiju ieguldījumu plānu ar akciju īpatsvaru līdz 50 %. Šādi ieguldījumu plāni joprojām var nodrošināt labu ienesīgumu ilgtermiņā, taču risks ir nedaudz zemāks un arī pamatsummas svārstības ir mazākās.

No 55 līdz 60 gadiem – sabalansētie ieguldījumu plāni

Sabalansētie ieguldījumu plāni ir vispiemērotākie cilvēkiem vecumā no 55 līdz 60 gadiem. Šajā periodā jāizvēlas pensiju plāni, kuru akciju īpatsvars ir mazāks par fiksēta ienesīguma finanšu instrumentu īpatsvaru. Sabalansētie ieguldījumu plāni akcijās iegulda līdz 25 % no līdzekļiem, tādējādi ievērojami samazinot risku. Sabalansētais plāns ir pārdomāts starpposms starp ieguldījumu plāniem ar augstākiem riskiem uz zema riska ieguldījuma stratēģiju.

Pēc 60 gadiem – konservatīvie ieguldījumu plāni

Kad līdz pensijas vecumam paliek mazāk nekā 5 gadi, svarīgākais būtu parūpēties par uzkrātā kapitāla saglabāšanu, nevis tiekties uz lielāko potenciālo peļņu. Konservatīvie ieguldījumu plāni neiegulda akcijās, bet tikai finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu, piemēram, obligācijās, termiņnoguldījumos, tādējādi ieguldītie līdzekļi ir pasargāti no krasām svārstībām un nodrošina pamatsummas stabilitāti.

Papildu informācija:
Inese Kronberga
Luminor sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 29215409
E-pasts: Inese.Kronberga@luminorgroup.com

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk