Canva

Pensijas uzkrājumu iedzīvotāji Latvijā sāk veidot no darba gaitu uzsākšanas brīža, tomēr liela daļa sabiedrības joprojām nezina, kā iespējams savu uzkrājumu novēlēt tuviniekiem gadījumā, ja pašam neizdodas sasniegt pensionēšanās vecumu. Bankas Citadele meitas uzņēmums CBL Asset Management apkopojis populārākos pensijas kapitāla novēlēšanas risinājumus.

“Pensijas uzkrājuma mantošanas jautājums ir jāsakārto ikvienam – gan tiem, kam tuvojas pensionēšanās vecums, gan tiem, kuriem vēl līdz tam jāgaida krietni ilgāk. Strādājot algotu darbu, vērā ņemamu pensijas 2. līmeņa uzkrājumu iespējams izveidot jau ap 35 gadu vecumu, tāpēc ir tikai loģiski, ja šis jautājums ar pāris klikšķu palīdzību internetā tiek sakārtots laicīgi, lai neparedzētu apstākļu gadījumā uzkrātie līdzekļi paliek ģimenes vai tuvinieku rīcībā,” uzsver  Kārlis Purgailis, bankas Citadele meitas uzņēmuma CBL Asset Management valdes priekšsēdētājs.

Novēli vairākām personām   mantošana Civillikumā noteiktajā kārtībā

Ja savu pensijas uzkrājumu vēlies nodot vairākām personām, tad risinājums ir kapitāla novēlēšana Civillikumā noteiktā kārtībā. Šī iespēja paredz procesu, kurā jāiesaista zvērināts notārs un kurā pieteikumu uz mantojumu var izvirzīt vairāki potenciālie mantinieki. Šis process var prasīt ilgāku laiku, taču mantotos līdzekļus var saņemt gan bankas kontā, gan pievienot mantinieka pensijas 2. līmeņa uzkrājumam.

Pievieno citas personas pensijas uzkrājumam

Otra izvēles iespēja ir novēlēt savu pensijas uzkrājumu, pievienojot to izvēlēta cilvēka pensijas 2. līmeņa uzkrājumam. Tas nodrošina iespēju izvēlēties tuvinieku, kuram, sasniedzot pensijas vecumu, būs iespēja saņemt lielāku pensiju. Šis risinājums var kalpot kā labs instruments, gādājot par kāda tuvinieka pārticīgākām vecumdienām.

Jāņem vērā, ka norādītajai personai jābūt pensiju 2. līmeņa dalībniekam. Ja miršanas fakta reģistrēšanas dienā attiecīgā persona nebūs 2. līmeņa dalībnieks, tad kapitāla mantošana norisināsies Civillikuma noteiktajā kārtībā.

“Nodrošināties pret dažādiem negatīviem scenārijiem iespējams vienmēr, taču jāņem vērā, ka, sasniedzot pensijas vecumu, mantinieka norādīšanas izvēle vairs nebūs spēkā. Pagarināt mantošanas laiku arī pēc pensionēšanās vecuma sasniegšanas var, izmantojot mūža pensijas apdrošināšanas polisi – tā jānoslēdz pusgada laikā pēc pensijas vecuma sasniegšanas,” norāda K. Purgailis.

Kas notiek, ja neizvēlas mantošanas veidu?

Ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) nav informēta par nevienu no iepriekš minētajiem mantojuma risinājumiem, tad 2. pensiju līmeņa dalībnieka nāves gadījumā uzkrājums automātiski nonāks kopējā valsts pensiju budžetā. Vienlaikus līdzšinējais uzkrājuma apjoms tiks ņemts vērā, lai aprēķinātu apgādnieka zaudējuma pensiju, kas būtu aktuāla aizgājēja nepilngadīgajiem bērniem.

Var mantot arī pensiju 3. līmeni

Ja tuvinieks ir brīvprātīgi veicis iemaksas pensiju 3. līmenī, tad nāves gadījumā tiesības saņemt uzkrāto kapitālu būs cilvēka mantiniekiem, ja vien dalības līgumā nav norādītas citas personas, kas saņems uzkrājumu ārpus mantojuma kārtības.

Kā novēlēt pensiju?

  • Aizpildot VSAA adresētu “E-Iesniegums pensiju 2.līmeņa dalībnieka izvēlei par uzkrātā kapitāla mantošanu” portālā lv .
  • Klātienē jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.
  • Pa pastu, ja izdarīta izvēle ieskaitīt uzkrāto valsts pensiju speciālajā budžetā vai atstāt mantojumā Civillikuma noteiktajā kārtībā.

Par CBL Asset Management

Bankas Citadele meitas uzņēmums IPAS CBL Asset Management ir viena no vadošajām un pieredzējušākajām finanšu aktīvu pārvaldes sabiedrībām Baltijas valstīs, kurā darbojas globāli atzīti ieguldījumu fondu pārvaldītāji. Tā ar investīciju portfeļu pārvaldīšanu nodarbojas jau kopš 2002. gada. Savukārt kopš 2003. gada kā viena no pirmajām Latvijā sāka pārvaldīt pensiju 2. līmeņa uzkrājumus. CBL Asset Management ir lielākā pārvaldnieku komanda Latvijā, kas, izmantojot pārvaldītāju pieredzi un mūsdienu tehnoloģijas, regulāri analizē finanšu un kapitāla tirgus, makroekonomikas tendences un pensiju uzkrājumus iegulda gan vērienīgos starptautiskos un vietējos Latvijas uzņēmumos, gan arī dažādu valstu obligācijās.

Papildu informācija:
Līga Ratniece
Korporatīvās komunikācijas vadītāja
AS “Citadele banka”
Tālr. 28378366
E-pasts: Liga.Ratniece@citadele.lv
www.citadele.lv

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk