Image

Elektroniskajam parakstam ir vairākas daļas. Viena no tām ir kvalificēts laika zīmogs, ko var izmantot arī kā atsevišķu pakalpojumu, lai fiksētu, kad pēdējo reizi datos ir izdarītas izmaiņas. Ja datiem ir pievienots laika zīmogs, tad pēc tam nekādas izmaiņas tajos vairs nav iespējams veikt.

SK ID Solutions – uzņēmums, kas nodrošina Smart-ID rīka darbību – piedāvā laika zīmogu kā atsevišķu pakalpojumu. Savulaik tas kļuva par pirmo uzņēmumu Eiropā, kas nodrošināja laika zīmogu atbilstoši eIDAS regulai jeb augstākajām drošības prasībām. Šobrīd šo pakalpojumu izmanto organizācijas 20 valstīs visā pasaulē un ik mēnesi tiek izmantoti desmitiem miljoni laika zīmogu.

Laika zīmogs ir vajadzīgs, lai ietaupītu resursus – vairs nav nepieciešams glabāt milzīgu daudzumu drukātu dokumentu kopiju, jo ar kvalificētu laika zīmogu apzīmogoti dati ir pat tiesā izmantojami kā pierādījums.

Laika zīmogu lieto, nodrošinot dažādus digitālās parakstīšanās un arhivēšanas pakalpojumus, piemēram, zīmogojot:

  • tehniskos ierakstus;
  • juridiskos pierādījumus attiecībā uz datu eksistēšanu konkrētā brīdī;
  • jebkuru datu, piemēram, rēķinu, darījumu un dokumentu izsniegšanu vai saņemšanu;
  • pierādījumu par darījumu vai dokumentu izveidošanas laiku;
  • pierādījumu par intelektuālo īpašumu, piemēram, fotogrāfijām, preču zīmēm u.tml.

Laika zīmogošanu visplašāk izmanto finanšu un apdrošināšanas, kā arī medicīnas, telekomunikāciju, dažādu valsts pakalpojumu nodrošināšanā. To izmanto arī notāri un programmatūras izstrādātāji (programmatūras kā pakalpojuma nodrošinātāji).

SK ID Solutions pakalpojuma nodrošināšanai izmanto publiskās atslēgas infrastruktūru (Public Key Infrastructure, PKI) un uzticamu laika avotu, lai informācija būtu droša un saskaņā ar starptautisko RFC 3161 standartu. SK ID Solutions laika zīmogs tiek izmantots un ir derīgs visā pasaulē. Klientiem tiek nodrošināta arī bezmaksas demonstrāciju vide, lai viņi varētu pārliecināties un saprast, kā šis pakalpojums darbojas.

Lielākie SK ID Solutions laika zīmoga pakalpojuma klienti ir Skandināvijas un Baltijas valstīs strādājošās bankas, kā arī dažādas lielas Eiropas institūcijas.

Vairāk par pakalpojumu iespējams uzzināt šeit: https://timestamping.skidsolutions.eu/

 

 

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk