Segregētus bankas kontus izmanto dažādi uzņēmumi, un it īpaši tie, kam tiek piemēroti stingri regulējumi, piemēram, investīciju fondi, apdrošināšanas sabiedrības, brokeri, maksājumu pakalpojumu sniedzēji, citiem vārdiem, mūsdienīgi FinTech uzņēmumi. Piemēram, maksājumu iestāde vienkārši nevarēs iegūt licenci finanšu pakalpojumu sniegšanai, ja tā nespēs nodrošināt segregētus kontus.

Kā tie darbojas? Iedomāsimies trīspusēju struktūru – FinTech uzņēmums, tā klients un banka. Šajā trīsstūrī banka darbojas kā starpnieks, nodrošinot FinTech uzņēmumam segregētus kontus klientu vajadzībām. Šis pakalpojums parasti ir Banking as a Service (BaaS), ko nodrošina kredītiestādes.

“Viens no svarīgākajiem BaaS pakalpojumiem ir segregētie konti. Saskaņā ar regulatoru prasībām dažādās valstīs klienta kontam jābūt nodalītam no uzņēmuma saimnieciskajiem līdzekļiem. Maksājuma iestāde vienkārši nevarēs saņemt licenci finanšu pakalpojumu sniegšanai, ja tai nebūs segregētu kontu,” komentē Biznesa attīstības departamenta vadītājs Staņislavs Siņakovičs.

Segregētie bankas konti ļauj FinTech uzņēmumam nodalīt savu klientu naudu no pašu apgrozāmajiem līdzekļiem. FinTech uzņēmums atver segregēto bankas kontu, savukārt banka garantē, ka šajā kontā netiks glabāti bankas vai FinTech uzņēmuma pašu līdzekļi. Šāds kontu sadalījums nodrošina, ka banka nejauc klientu līdzekļus ar savējiem, izmantojot tos pašas bankas saistību izpildei. Ja šīs attiecības starp klientu un FinTech uzņēmumu mainās, un klients vēlas izņemt savus līdzekļus, tas būs viegli izdarāms, izmantojot segregētu kontu. Šādā gadījumā bankas komisijas tiks ieturētas no uzņēmuma saimniecisko līdzekļu konta.

Kāda ir segregēto kontu priekšrocība?

  • Paaugstināta drošība: segregētais konts garantē, ka klienta līdzekļi tiks turēti nošķirti, un banka vai trešā persona tos nevarēs izmantot nekādiem neparedzētiem nolūkiem.
  • Klienta līdzekļu finansiālā aizsardzība: glabājot klientu līdzekļus šķirti no saviem saimnieciskajiem līdzekļiem, FinTech uzņēmums nodrošina, ka klienta līdzekļi tiks pasargāti arī tad, ja uzņēmums piedzīvotu finanšu krahu vai bankrotu, un klients nezaudēs savus līdzekļus.
  • Paaugstināts caurspīdīgums: segregētie konti atvieglo klientiem to līdzekļu izsekošanu, tajā pat laikā ļaujot regulējošajām iestādēm kontrolēt, ka gan FinTech uzņēmumi, gan bankas ievēro likumu un normatīvo aktu prasības.
  • Risku pārvaldība: līdzekļu nošķiršana un turēšana atsevišķos kontos palīdz FinTech uzņēmumiem pārvaldīt savus riskus, nodrošinot, ka to līdzekļi netiek jaukti ar klientu līdzekļiem, kā arī klientu līdzekļi tiek glabāti drošā vietā.
  • Normatīvo prasību ievērošana: vairākas uzraugošās iestādes pieprasa, lai bankas un citas finanšu iestādes glabātu savu klientu līdzekļus segregētos kontos, nodrošinot šo līdzekļu aizsardzību un sekmējot finanšu sistēmas stabilitāti.
  • Paaugstināta lojalitāte: izmantojot segregētus bankas kontus, FinTech uzņēmums pierāda saviem klientiem, ka nopietni attiecas pret klientu līdzekļu drošību un neaizskaramību, tā nostiprinot klientu uzticību un uzturot ilgtermiņa uzticamas partnerattiecības.

Vēl viena būtiska lieta, kas attiecas uz segregētiem kontiem, ir BIC (bankas identifikācijas kods), kas darbojas SEPA (vienotā eiro maksājumu zona) ietvaros. Šis pakalpojums ļauj maksājumu iestādei būt pieejamai starptautiskās maksājumu sistēmās un nodrošināt savu klientu maksājumus ar pašu unikālo BIC, kā arī piešķirt saviem klientiem unikālus IBAN (starptautiskais bankas konta numurs).

Plašāk par segregētiem kontiem un BaaS platformu Fintech vajadzībām varat uzzināt LPB Bank mājaslapā. LPB Bank nodrošina visu nepieciešamo, lai maksājumu sistēmas (PI, EMI, PSP) varētu pieslēgties un sākt apkalpot savus klientus visīsākajā laikā.

Papildu informācija:

Jūlija Feščenko
LPB Bank mārketinga un komunikācijas vadītāja
julija.fescenko@lpb.lv
T. +371 26471277

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk