Image

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu (VAS) aicina pārstāvjus no valsts iestādēm, pašvaldībām un tām piederošajām kapitālsabiedrībām, kā arī uzņēmējus š.g. 8. decembrī piedalīties Starptautiskajai pretkorupcijas dienai veltītajā tiešsaistes konferencē “4K”. Pasākuma mērķis ir akcentēt organizāciju iekšējās kontroles lomu korupcijas risku novēršanā gan pašreizējās Covid-19 krīzes, gan ikdienas apstākļos, kad uzņēmumi piedalās valsts un pašvaldību izsludinātajos konkursos.

Pandēmija ne tikai ietekmējusi valsts ekonomisko izaugsmi, bet arī būtiski ietekmējusi uzņēmējdarbības vidi, tāpēc uzņēmumu darbībai īpaši nozīmīgi ir valsts un pašvaldību iepirkumi, kas nodrošina pasūtījumus. Lai valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi tiktu ieguldīti godīgā un jēgpilnā veidā, pašreizējie pandēmijas apstākļi pieprasa īpašu abu iepirkumos iesaistīto pušu – publiskā un privātā sektora – atbildību un papildu piesardzību.

Viens no instrumentiem, kas organizācijas var pasargāt no nodarbināto apzināti vai neapzināti pieļautiem pārkāpumiem vai noziedzīgiem nodarījumiem, ir efektīva iekšējā pretkorupcijas kontroles sistēma. Līdzšinējā KNAB pieredze liecina, ka publiskā un privātā sektora organizācijas ir kūtras efektīvas iekšējās kontroles izstrādē un ieviešanā, kas palielina korupcijas riskus  publiskajos iepirkumos un veicina nelietderīgu valsts un pašvaldību budžeta līdzekļu izlietošanu.

Lai akcentētu iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas lomu organizāciju darbībā, KNAB sadarbībā ar VAS Starptautiskās pretkorupcijas dienas ieskaņā, 8. decembrī, no plkst. 10.00 līdz 13.00 rīko tiešsaistes pasākumu “4K”. Nosaukumā iekļautie četri elementi kopā veido pasākuma centrālo jautājumu: kāda ir iekšējās kontroles nozīme korupcijas risku novēršanā, kad uzņēmumi Covid-19 krīzes un ikdienas apstākļos piedalās valsts un pašvaldību konkursos, tostarp publiskajos iepirkumos.

Pasākumu atklās Ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš un KNAB priekšnieks Jēkabs Straume. Pēc uzrunām OECD Pretkorupcijas nodaļas vecākā analītiķe France Chain iepazīstinās ar OECD pētījumu par pretkorupcijas pasākumu virzītājspēkiem un pārmaiņām korporatīvajā pārvaldē. Atklāšanas prezentācijai sekos Finanšu nozares asociācijas valdes locekļa un SIA “Tet” padomes locekļa Jāņa Brazovska vadītā paneļdiskusija, kurā dalību apstiprinājuši pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Rīgas domes, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Ārvalstu investoru padomes Latvijā.

Lai pieteiktos dalībai tiešsaistes Zoom konferencē, KNAB aicina interesentus pieteikties elektroniskajā anketā. Konferences darba valoda ir latviešu un angļu valoda ar sinhrono tulkojumu.

Pilna pasākuma programma

Pasākums organizēts un līdzfinansēts ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros.

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk