Image

Mēdz teikt, ka pārmaiņas ir lielo iespēju laiks, tikai jāprot tās pareizi izmantot. Arī ieguldītāji, rūpīgi sekojot līdzi ekonomikas attīstībai un prognozēm, var gūt labumu no lielām sociālām un tehnoloģiskām pārmaiņām, kas šobrīd notiek. Luminor Investīciju produktu vadītājs Jānis Bebris skaidro, kur ieguldīt šodien, lai nākotnē gūtu peļņu.

“Pārmaiņu laiks, kas saistīts, piemēram, ar sociālām izmaiņām sabiedrībā, strauju tehnoloģiju progresu, ekonomiskiem satricinājumiem u.tml., var nest vai nu lielus zaudējumus, vai lielu peļņu. Lai gūtu labumu no šīm izmaiņām, ir svarīgi pareizi aplēst gaidāmos notikumus un tiem laikus sagatavoties,”

uzsver J. Bebris.

Kā gūt labumu no pārmaiņām?

Pasaules ekonomikā notiek straujas pārmaiņas. Tehnoloģiskie sasniegumi un zinātniskie atklājumi, kas iepriekš ilga gadu desmitus, tikai dažu gadu laikā strauji progresējuši. Vienlaikus sabiedrību ietekmē arī globalizācija, klimata pārmaiņas, demogrāfiskās izmaiņas, Covid-19 pandēmija un citas būtiskas tendences. Šobrīd atrodamies uz ceturtās industriālās revolūcijas sliekšņa, kas nemitīgi maina uzņēmējdarbības vidi un patērētāju prioritātes, līdz ar to arī investīciju vide ir pārmaiņu fāzē.

Pēdējo desmitgažu laikā visā pasaulē ir parādījušās vairākas ekonomiskās tendences ar lielu investīciju potenciālu. 21. gadsimta inovatīvās tehnoloģijas, piemēram, internets, elektroauto, ģenētika un atjaunojamā enerģija, maina mūsu darba, komunikācijas, pārvietošanās un pat ēšanas paradumus. Līdz ar to rodas jautājums, kā investori var sagatavoties šīm ekonomiskajām tendencēm un gūt labumu no lielām sociālām un tehnoloģiskām pārmaiņām?

Mūsu ikdiena ir pakļauta ekonomiskajām tendencēm, tāpēc investoriem, veidojot portfeli, ir jāsaprot to ietekme. Atšķirībā no tradicionālās ieguldījumu stratēģijas, kurā galvenā uzmanība tiek pievērsta tā sauktajiem vēsturiskajiem notikumiem, tematiskajos ieguldījumos vērtē nākotnes iespējas, ko rada sociālās un tehnoloģiskās tendences.

Tematiskās ieguldījumu stratēģijas pamatpieņēmums ir tāds, ka arvien vairāk kapitāla ieplūdīs uzņēmumos, kuru darbība cieši saistīta ar šīm pārmaiņām, tādējādi potenciāli nodrošinot arī šo uzņēmumu augstākus peļņas rādītājus un akciju ienesīgumu.

Iepazīstieties ar nozarēm, kurām paredz strauju attīstību

Lai izlemtu, kur veikt ilgtermiņā peļņu nesošus ieguldījumus, svarīgi izpētīt nozares, kurām paredz strauju attīstību.

“Kā potenciāli peļņu nesošas nozares šobrīd tiek uzskatītas, piemēram, e-komercija, robotika, elektroauto, kiberdrošība u.c. Plašāks tēmu izklāsts pieejams arī Luminor Investor platformā. Kā liecina bankas dati, investori rūpīgi seko līdzi nākotnes tendencēm, un šogad  populārākās ir ASV elektroautomobiļu ražotāja Tesla akcijas, savukārt otrajā vietā ierindojas ASV tehnoloģiju milzis Apple, kam seko videospēļu un izklaides produktu tirgotājs GameStop Corp, kā arī citi uzņēmumi, kuru darbība saistīta ar tehnoloģiju attīstību,”

saka J. Bebris.

Tematiskās investīcijas ir pateicīgas arī ar to, ka ļauj saskaņot ieguldījumu stratēģiju ar investora uzskatiem un vērtībām, kas vairo apņēmību ieguldīt ilgtermiņā. Piemēram, ieguldītāji, kas ir ieinteresēti pārejā uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, var investēt uzņēmumos, kas palīdz samazināt klimata pārmaiņu ietekmi. Tāpat iespējams ieguldīt atjaunojamās enerģijas biznesā, piemēram, vēja vai saules enerģijas ražošanā, oglekļa piesaistes un uzglabāšanas jomā vai ilgtspējīgā lauksaimniecībā.

Viens no ieguldījumu trendiem, ko redzam investoru ieguldījumu paradumos, ir veidot portfeļus bastoties uz biržā tirgotajiem fondiem (ETF). Tie var kalpot kā labs instruments gadījumos, ja ieguldītājs vēlas investēt kādā noteiktā stratēģijā vai arī nozarē, bet izvēlas nevis noteiktu uzņēmumu akcijas, bet diversificētu uzņēmumu akciju grozu, kuru darbība cieši saistīta ar klienta izvēlēto stratēģiju. Populārākie ETF, kas ietver arī tematiskās ieguldīšanu elementu, ir biotehnoloģiju, atjaunojamās enerģijas, robotikas,  ilgtspējas jeb vides, sociālie un korporatīvās pārvaldības un citi ar informācijas tehnoloģiju nozari saistīti ieguldījumi.

Ieguldot nākotnes tendencēs, kurām ticat, jūsu investīciju peļņa nesīs dubultu gandarījumu, jo ar savām finansēm būsiet veicinājis pārmaiņu procesu.

Luminor atgādina, ka jebkurš ieguldījums ir saistīts ar risku un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus, tāpēc ieguldītājiem ir rūpīgi jāizvērtē sava finansiālā situācija, lai izprastu saistītos riskus un nodrošinātu savas situācijas atbilstību pirms jebkādu ieguldījumu veikšanas, ieguldījumu pārtraukšanas vai jebkādu darījumu slēgšanas. Ieguldītājs uzņemas atbildību par pieņemtajiem ieguldījumu lēmumiem, tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas ir jāiepazīstas ar visiem dokumentiem, piemēram, fondu prospektiem, finanšu instrumentu prospektiem, finanšu instrumentu un ar tiem saistīto risku aprakstiem, kā arī ar citiem ieguldītāju aizsardzības dokumentiem. Rakstā sniegtā informācija nav uzskatāma par Luminor sniegtu ieguldījumu konsultāciju vai rekomendāciju.

Papildu informācija:
Inese Kronberga
Luminor sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 29215409
E-pasts: Inese.Kronberga@luminorgroup.com

 

 

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk