Image

Biedrība “Latvijas Formula 2050” sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, Latvijas Universitāti, Pārresoru koordinācijas centru, Ekonomikas ministriju, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, SIA “Latvijas Mobilais Telefons” 4. decembrī attālināti rīkoja tematiskā cikla “Digitālā Latvija – iespējas un izaicinājumi” trešo konferenci “Kā veicināt digitālās uzņēmējdarbības un cilvēkresursu potenciāla pilnveidi un attīstību?”.

Pasākuma nolūks – ekspertu lokā apspriest katrā tautsaimniecības nozarē nepieciešamo speciālistu IKT prasmju pilnveidi un attīstību digitālās transformācijas laikā, analizēt uzņēmumu veiksmīgas digitālās transformācijas nosacījumus, kā arī būtiskākos bremzējošos faktorus un šķēršļus.

Konferences dalībnieki paneļdiskusijās “IKT prasmes un izglītība” un “Uzņēmējdarbības digitalizācija” vērtēja gan labo praksi un sasniegumus digitalizācijas jomā, gan izteica priekšlikumus digitālās transformācijas tempu paātrināšanai un efektivitātes uzlabošanai.

Eksperti uzsvēra, ka teju katrā tautsaimniecības nozarē digitālās transformācijas centieni šogad bijuši mērķtiecīgi un izlēmīgi, tomēr ir svarīgi apzināties, ka transformācijas process sevī ietver ne tikai biznesa procesu digitalizāciju, bet arī iedzīvotāju e-prasmju uzlabošanu, kas nodrošinātu gan to, ka uzņēmumu darbinieki spēj pielāgoties un virzīt pārmaiņas, gan tāpat klientu gatavību visdažādākās mijiedarbības formas – līgumu slēgšanu, pakalpojumu pieteikšanu un saņemšanu, rēķinu apstrādi –  organizēt attālināti. 

Sarunas dalībnieki vienojās, ka pandēmijas apstākļos, kas ik dienu diktē ar vien jaunus nosacījumus un kāpina pārmaiņu tempu, ļoti būtiska ir starpdisciplāra sadarbība, kas ļautu gan IKT nozares, gan industriju ekspertiem iespējami īsā laikā radīt inovatīvus risinājumus, rīkus un platformas, kā arī sagatavot šīm pārmaiņām sabiedrību kopumā.

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis konferencē norādīja, ka uzņēmējdarbības vides digitālā transformācija krīzes apstākļos kalpo arī kā iekļaujošs aspekts virknei  sabiedrības grupu, kas nevar uzsākt vai turpināt uzņēmējdarbību analogajā vidē. “E-komercija ir daudz plašāk pieejama gan topošajiem uzņēmējiem, kam ir ierobežoti finanšu līdzekļi, gan jaunajiem vecākiem, kuri šobrīd ir kopā ar saviem bērniem strādā savos mājas birojos, gan attālos reģionos dzīvojošiem iedzīvotājiem. Pasaules prakse rāda, ka viens no ierobežojumiem e-komercijas uzsākšanai, ir zināšanu trūkums, turklāt nereti iedzīvotāji nevar uzsākt mācības tieši to pašu iemeslu dēļ, kuru dēļ neuzsāk uzņēmējdarbību – tas ir fiziska distance, ģimenes apstākļi, kas neļauj atrasties ārpus mājas, finanšu resursu trūkums. Mācības e-vide, tāpat kā e-komercija daudzus no šiem aspektiem ļauj novērst.” atzina Edmunds Beļskis.

Konferencē piedalījās Ieva Ilvesa, Valsts prezidenta padomniece informatīvās telpas un digitālās politikas jautājumos, Jānis Upenieks, Ministru prezidenta padomnieks ekonomikas jautājumos, Juris Binde, SIA “Latvijas Mobilais Telefons” prezidents, Vidzemes Augstskolas profesors, Edmunds Beļskis, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes priekšsēdētājs, Reinis Znotiņš, Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs, Maksims JegorovsAccenture vadītājs Latvijā, Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomnieks, Jānis Brazovskis, Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis, Artis Grinbergs, Ekonomikas ministra padomnieks ekonomikas jautājumos, Andris K BērziņšTechHub Riga vadītājs, Jānis Dombrava, 13. Saeimas deputāts, Ilgtspējīgas attīstības komisijas E-pārvaldības apakškomisijas priekšsēdētājs, Vladislavs Vesperis, Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks, Ieva Tetere, AS “SEB banka” valdes priekšsēdētāja, biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes locekle, Rūta Muktupāvela, Kultūras akadēmijas rektore, Rektoru padomes priekšsēdētāja, Līga Peiseniece, Banku augstskolas rektore, Dainis Bērziņš, RIMI Baltic IT direktors, Gundars Bērziņš, Latvijas Universitātes profesors, biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes loceklis, Andris Nātriņš, Banku augstskolas prorektors, biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes loceklis,  Harijs Ozols, Latvijas Bankas Informācijas tehnoloģiju pārvaldes vadītājs, Ērika Teirumnieka, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docente, Rēzeknes novada domes Attīstības komitejas priekšsēdētāja vietniece, kā arī vairāki citi valstisko un nevalstisko institūciju pārstāvji.

Konferences norises ieraksts interesentiem ir pieejams Straume LMT arhīvā: http://straume.lmt.lv/lv/konferences/konferences/digitala-uznemejdarbiba/1062154

 

Plašāka informācija: 
Andra Mangale 
biedrība “Latvijas Formula 2050” 
mob. tālrunis 22 312 177 

 

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk